4.4.2024
OSAO

Erikoisammattitutkintoja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatut erikoisammattitutkinnot alkavat huhtikuussa. OSAO järjestää koulutukset yhteistyössä Management Institute of Finland Oy:n kanssa.

Koulutuskuntayhtymä OSAO järjestää yhteistyössä Management Institute of Finland Oy:n (MIF Oy) kanssa useita eri ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Haku on nyt auki johtamisen ja yritysjohtamisen sekä tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoihin. Tutkinnot on suunnattu asiantuntija-, johtamis- ja esihenkilötehtävissä työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

OSAO voi järjestää oppisopimuskoulutuksen laajennetun järjestämistehtävän mahdollistamana tutkintoja ja tutkinnon osia, joita OSAOn omassa järjestämisluvassa ei ole. Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa osaamisesta hankitaan omassa työssä.

“Erikoisammattitutkinnoissa on luontevaa, että kehittämistehtävät löytyvät omista työtehtävistä. Opiskelun ytimessä on se, että oppimista peilataan omaan työhön”, koulutuspäällikkö Juha Aliranta OSAOsta kertoo.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on suunnattu henkilölle, joka toimii yrittäjänä tai esihenkilönä omassa yrityksessä, julkisella sektorilla tai toisen työnantajan palveluksessa. Koulutus antaa työkaluja henkilöstön johtamiseen, yrityksen talouden hoitoon ja toiminnan tuloksellisuuden kehittämiseen.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa opiskelija pääsee kehittämään ja uudistamaan työpaikkansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja. Tässä koulutuksessa opetellaan muotoilemaan ja tuotteistamaan tuotteita ja palveluita asiakaslähtöisesti, brändinäkökulmaa unohtamatta.

Käytännönläheistä työn kehittämistä
Lehtori Mirva Saastamoinen OSAOsta sanoo, että oppisopimuksesta hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja. Kehittämisen kohteet koulutuksessa nousevat opiskelijan omasta työstä, ja koulutuksen tulokset ovat konkreettisesti nähtävissä oman työn kehittymisenä, hän sanoo.

“Koulutuksen tulokset hyödyttävät myös yritystä. Tämän vuoksi oppisopimuskoulutus on myös työnantajalle oivallinen koulutusmuoto.”

Samaa mieltä on myös tutkinnon järjestäjä MIF Oy:n kehittämispäällikkö Sirpa Tulimaa. Hän korostaa, että oppisopimuksella opiskelu on työn arkea itsessään.

“Kun opiskelija aloittaa oppisopimusopintonsa erikoisammattitutkinnossa, opiskelu suunnitellaan sellaiseksi, että hän kehittää omaa arkista työtään tai omaa vastuualuettaan. Kaikki tehtävät ja kehittäminen liittyvät suoraan oppisopimuskoulutukseen. Koulutuksen tavoitteet nivotaan yhteen työn arjen kanssa.”

Sirpa Tulimaa sanoo, että haussa olevien erikoisammattitutkintojen opiskelu eroaa perinteisestä tavasta opiskella. Opiskelun ja kehittämistehtävien käytännönläheisyys nousee esille opiskelijoiden kanssa aina, kun uusi koulutus alkaa.

“Ajattelemme usein, että opiskelun keskiössä ovat referaatit, tentit ja esseet. Sekä johtamisen että tuotekehityksen erikoisammattitutkinnoissa asioita lähestytään erittäin käytännönläheisesti. Pyrimme tekemään asioita niin, että opiskelu ja työn kehittäminen tapahtuvat samanaikaisesti.”

Vaikuttavaa oppisopimuskoulutusta
Molempien erikoisammattitutkintojen opiskelun ytimeen kuuluu oman organisaation kehittämistyö. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa on kehitetty esimerkiksi henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa koulutuksella on yleensä joku teema, kuten digitalisaatio, työnantajakuva, vastuullisuus tai lean.

Sirpa Tulimaa sanoo, että OSAOn yhteistyössä MIF Oy:n kanssa järjestämä koulutus on vaikuttavaa alueen yrityksille ja elinkeinoelämälle.

“Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille räätälöidystä tuotekehityksen erikoisammattitutkinnosta olemme saaneet todella hyvää palautetta. Koulutukseen osallistujat ovat kertoneet, että koulutus on antanut käytännön konkreettisia työkaluja oman työn tekemiseen. Uskon, että tätä kautta alueen yritykset ja organisaatiot ovat saaneet eväitä kehittämistyöhön.”

Haku on nyt auki
Haku sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuun johtamisen ja yritysjohtamisen sekä tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon on auki. Koulutukset käynnistyvät huhtikuussa, mutta mukaan ehtii vielä toukokuun puolellakin.

OSAO järjestää yhteistyössä MIF Oy:n kanssa myös muille aloille suunnattua koulutusta. Tänä keväänä haussa ovat henkilöstöhallinnon työntekijöille suunnattu liiketoiminnan erikoisammattitutkinto sekä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (digitaalisten palveluiden kehittäminen).

Koulutuksia järjestetään yhteistyössä myös OSAOn muiden yhteistyökumppanien kanssa, joita ovat Taitotalo, Ava-akatemia, Suomen yrittäjäopisto ja Rastor-instituutti.

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät -lehdessä 1/24 ja OSAO:n viestintäkanavissa.

Kirjoittaja: Laura Lääveri-Uimonen
Kuva: Jouni Ylisuutari

OSAO