hankinnoilla voidaan auttaa kuntaa
24.5.2021
Maria Virtanen

Hankinnoilla voidaan auttaa tai haitata pirkanmaalaisten yritysten toimintaa

Julkisissa hankinnoissa liikkuu valtakunnallisesti joka vuosi 35 miljardia euroa. Kuntavaaleissa kannattaa muistaa, että oman kunnan hankintapolitiikka on kuntapäättäjien käsissä. 

Pirkanmaan kuntien päättäjillä on valta niin halutessaan valjastaa oman kunnan julkiset hankinnat kehittämään yrittäjyyttä, työllisyyttä ja innovaatioita. Onnistuessaan hankinnat merkitsevät alueelle verotuloja, työtä ja palveluja. Jos hankintoja ei katsota myös elinkeinopolitiikan näkökulmasta, voi käydä niinkin, että verotulot ja työpaikat siirtyvät kauas, jopa ulkomaille.

Hankintojen kehittäminen on jatkuvaa vuoropuhelua hankkijan ja tarjoavan yrittäjän välillä. Kunnan kannattaa panostaa vuoropuheluun, jotta se saa enemmän hyviä tarjouksia. 

Suurin este kilpailutuksiin osallistumiselle on pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta hankinnan liian suuri koko. Hankintalaki pyrkii madaltamaan tätä estettä, sillä se ohjaa jakamaan hankinnat osiin. EU:n kynnysarvot ylittävistä hankinnoista säädetään sen lisäksi, että on erikseen perusteltava, miksi hankintaa ei ole jaettu osiin, jos niin ei ole jostakin syystä tehty.  

Pirkanmaan kuntien tulevien valtuutettujen kannattaa omaksua hankintalain tärkeät pykälät ja toimia päättäjinä niin, että markkina toimii ja kotimaiset yrittäjät menestyvät.  

Vaikka kilpailutuksissa ei voi suosia paikallista tai kunnan alueen yritystä, kilpailutuksiin voi sisällyttää monenlaisia vaatimuksia. Niiden pitää pääsääntöisesti liittyä hankittavaan palveluun tai tuotteeseen. Jos esimerkiksi tilataan koulun keittiöön kasviksia tai lihaa, vaatimukseksi voi asettaa pienet hiilidioksidipäästöt tai suosia luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita. Hankinta kannattaa myös jakaa osiin esimerkiksi elintarvikkeittain. Näin monella pienyrittäjällä on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. 

Pienhankinnat ovat tärkeitä tulonlähteitä erityisesti pienille ja uusille yrityksille. Pienhankinnoistakin kannattaa siksi ilmoittaa sähköisissä kilpailutusjärjestelmissä. Kun hankinta toteutetaan osissa, avoimesti ja valiten useita toimittajia, varmistetaan, että alueen yrittäjillä on reilu mahdollisuus menestyä.

Maria Virtanen
Maria Virtanen