29.9.2021
Antti Tieva

Julkisten hankintojen muistilista tulevalle kuntapäättäjälle

STRATEGISUUS: Kunnan hankintatoiminta perustuu asetettavaan visioon ja konkreettisiin tavoitteisiin eli hankintastrategiaan. Kunnan ja sen päättäjien onkin hyvä tiedostaa, että pitkäjänteinen ja menestyvä kunnan hankintatoiminta vaatii hankintastrategian tai -linjauksen kunnassa. Tällöin mm. suoritettavat kilpailutukset ja tilaustoiminta perustuvat kunnan määrittämään tahtotilaan ja määrityksiin, mitkä esim. kunnanhallitus päätöksellään vahvistaa. Tämä sitoo kunnan viranhaltijat ja hankinnoista vastaavat, toteuttamaan hankintastrategian tai -linjauksen mukaisesti kunnan hankintatoimintaa ja sen toteutumista voidaan myös mitata ja valvoa.

OSAAMINEN: Kunnan hankintatoiminta on hyvin käytännöllistä tekemistä. Kyse on kilpailutusten suunnittelusta, tarjouspyyntöjen ja markkinavuoropuhelujen valmistelusta ja esimerkiksi hankintaoikaisuvaatimusten käsittelyä. Monipuolinen ja haastava hankintojen tehtäväkenttä tarkoittaa, että kunnan tulee hankintatoimintaansa varten varmistaa hyvä osaaminen. Hankinnoista vastaavien säännöllinen kouluttaminen on myös ehdottoman tärkeää mm. muuttuvan lainsäädännön ja oikeuskäytännön vuoksi.

PAIKALLISUUS: On kunnan etu, että paikalliset yritykset voivat osallistua kunnan kilpailutuksiin ja menestyä niissä. Paikalliset yritykset työllistävät, tuovat verotuloja kuntaan ja luovat elinvoimaa ja vetovoimaa. Kunnat käyttävät merkittävät summat euroja vuosittain julkisiin hankintoihin. Siksi kunnan on syytä systemaattisesti, lakiin ja faktoihin perustuen pyrkiä edistämään paikallisten yritystensä mahdollisuuksia menestyä kunnan hankinnoissa. Tämä edesauttaa näitä yrityksiä kasvuun ja on myös keskeinen keino saada luotua kuntaan työpaikkoja.

KESTÄVYYS: Pitkällä aikavälillä kunnan on syytä panostaa myös hankintatoimintansa ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Tällä tarkoitetaan usein myös hankintojen vastuullisuutta. Suoritettavien hankintojen tulee täyttää vaativat ympäristönormit ja hankinnoilla voidaan luoda edellytyksiä hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. Samoin hankinnoilla voidaan suoraan lisätä esim. osatyökykyisten työllistämistä. Hankintojen lainmukainen toteuttaminen myös estää harmaata taloutta ja vahvistaa verovastuullisuutta.

Muita kiinnostavia aiheita

Antti Tieva