21.2.2024
Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät kommentoi poliittisten lakkojen merkitystä

Suomen tulevat lakot on suunnattu yrittäjien mielestä väärään kohteeseen. Nykyisin pienet ja keskisuuret yritykset tarjoavat työpaikat ja tällä tavoin huolehtivat myös alueen taloudesta ja kuntien verotuloista.

Yrittäjät eivät voi lakkoilla itse, koska heidän tulonsa ovat suoraan riippuvaisia yrityksen toiminnasta. Yrittäjien on pystyttävä toimimaan, olipa tulossa miten vaikeita päätöksiä ja esityksiä tahansa. Ainoa keinomme on, että edunvalvojat esim. yrittäjäjärjestö julkituo ja neuvottelee asioista päättäjien kanssa. Ratkaisut parhaaseen lopputulokseen etsimme yhdessä. Yrityksemme pitävät pyörät pyörimässä niin pitkään kuin on mahdollista – koska on pakko. Ammattiliittojen nyt julkituomat lakot on suunnattu väärin, koska ne koskettavat myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä vaikuttaen niihin ja siten koko kansantalouteen.


Millainen on median vastuu tiedottamisessa?
Olemme saaneet tiedotusvälineistä tietoa liittyen lakkoihin ja hallituksen esityksen vaikutuksiin. Ongelmaksi voi muodostua median ja toimittajien oma asenteellisuus. Informaatiota tulisi välittää niin, ettei toimittajien omat näkemykset muuta informaation luonnetta. Tiedon on oltava totta, ja on huolestuttavaa, jos informaatio ei ole oikeaa. Tästä on esimerkkejä mm. naapurivaltiosta.

Medialukutaitomme on oltava korkealla tasolla pelkästään disinformaation estämiseksi. Valitettavasti mm. ammattiyhdistysliikkeet kertovat työntekijöiden pakollisuudesta osallistua lakkoihin ja siitä, miten Suomen hallituksen esitykset vaikuttavat työllisyyteen negatiivisesti tai koko kansantalouden kehitykseen vääristyneesti. On myös muistettava, ettei mikään taho voi pakottaa työntekijöitä olemaan menemättä töihin. Kaikilla työntekijöillä on oikeus ja velvollisuus suorittaa työtehtävänsä. Suomen kansantalouden on kyettävä toimimaan kannattavasti, joten maamme hallituksen on tehtävä joskus vaikeitakin päätöksiä. Täytyy toivoa, että maailmantilanne rauhoittuisi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Koko Suomen tulevaisuus on riippuvainen yhteishengestä ja oivalluksesta, ettemme selviä ilman toisiamme. Meidän tulee huolehtia siitä, että nykyiset ja tulevat sukupolvet voivat elää turvassa ja tulevaisuuteen luottaen. Voimaa uudelle valitulle Suomen tasavallan presidentille luotsata maatamme rauhan ja oikeanmukaisuuden satamaan.

Mervi Järkkälä
toimitusjohtaja, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Järjestön palveluksessa vuodesta 1987

Mervi Järkkälä