Jarmo Nahkalan blogi
KPY-blogi
15.9.2023
Jarmo Nahkala

Koskaan et muuttua saa

Niinpä ne saatiin vaalitkin pidettyä ja tälle maailman onnellisemmalle kansalle valittua uudet edustajat Arkadianmäelle. Vaaleista tuli talous- ja velkavaalit. Vaaleissa kansa äänesti muutoksen puolesta. Oikeisto voitti. Yrittäjiä eduskuntaan valittiin 45 lisäystä 10 edustajaa.

Hallitusohjelmaan saatiin monia Yrittäjien vuosikausia esittämiä uudistuksia. Suomen Yrittäjät olivatkin laajasti kuultavana hallitusohjelmaa tehtäessä, toiseksi eniten järjestöistä EK:n jälkeen. On hienoa huomata, että pitkään jatkunut asiallinen ja faktoihin perustuva vaikuttajatyö kantaa hedelmää, juuri tämän vuoksi yrittäjäjärjestö tarvitsee myös niitä ”helsingin herroja”.

Tyytyväinen voi myös olla hallitusneuvottelijoihin, jotka ymmärtävät yritystoiminnan merkityksen koko kansantaloudelle. Hallitusohjelmassa uudistetaan sosiaaliturvaa, lisätään kilpailua, toteutetaan sote-järjestelmään korjauksia ja tehdään pitkään odotettuja uudistuksia työelämän lainsäädäntöön.

Neuvottelujärjestelmää uudistetaan, poliittisten lakkojen kestoa rajoitetaan enintään yhteen vuorokauteen. Tukityötaistelut asetetaan suhteellisuusarviointiin, laillisia ovat ne, jotka ovat kohtuullisia suhteessa tavoitteisiin ja jotka kohdistuvat vain työriidan osapuoliin. Laittomien lakkojen hyvityssakkoja korotetaan, mikä onkin todella aiheellista, jos ajatellaan kuinka kohtuuttomia kustannuksia tukilakot ja laittomat lakot ovat aiheuttaneet ulkopuolisille, vaikka kysymyksessä on vähimmillään ollut jopa yhtä yritystä koskevat neuvottelut. Laittomaksi todetun lakon jatkamisesta työntekijälle voidaan määrätä 200 euron seuraamusmaksu, sitä on mielestäni pidettävä aivan yleisen oikeustajun mukaisena esityksenä, onhan yleinen periaate että laittomuuksista seuraa jonkinlainen rangaistus. Mielenkiintoista nähdä, kuinka ammattiyhdistysliike yrittää perustella, ettei lainrikkomisesta saisi tulla mitään rangaistusta.

Mielestäni merkittävimmät uudistukset ovat tulossa paikalliseen sopimiseen, se ulotetaan myös työnantaja-liittoihin kuulumattomiin yrityksiin, joka on todella tärkeä muutos, harva pienistä yrityksistä kuuluu em. liittoihin. Kaikki sopimisen kiellot poistetaan. Luottamusmiespakko myös puretaan, yritystasolla neuvottelija voi olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu, muu henkilöstön valitsema edustaja tai koko henkilöstö. Tätäkin uudistusta voi pitää todella järkevänä, järjestäytymisasteen laskettua, monissa pienemmissä yrityksissä saattaa olla, ettei kukaan työntekijöistä kuulu ammattiliittoon. Nyt viimeistään ammattiyhdistysliikkeen kannattaisi luopua vanhanaikaisesta työläinen/riistoporvari jargonistaan ja tehdä itsensä tarpeelliseksi antamalla tukeaan ja neuvojaan luottamusvaltuutetulle sinne työpaikalla tapahtuvalle sopimiselle. Leipä  yrityksestä lähtee niin isännälle kuin rengillekin vain, jos se pystyy toimimaan joustavasti ja kannattavasti.

Myös määräaikaisten työsopimusten tekemistä helpotetaan ja irtisanomisperusteisiin on tulossa muutoksia.

Kaikki työelämän muutokset menevät kolmikanta neuvotteluun, mutta jos sieltä ei saada yksimielisiä päätöksiä, hallituksen kanta ratkaisee. Tämä on mielestäni tervetullut suunta korporatismista kohti parlamentarismia. Hallitusohjelma vaikuttaa näin yrittäjän näkökulmasta monilta osin hyvältä, saapa sitten nähdä mitkä asiat lopulta toteutuvat. Eiköhän kuitenkin yksi ulkomaanviennin seisauttava ahtaajalakko ole odotettavissa.

Yritetäänpä jokainen kuitenkin tässä lisääntyvien vastakkainasettelujen maailmassa harjoittaa lähimmäisten kanssa sopuisasti sitä paikallista sopimista ja sovittelua. Sitähän se elämä on.

Jarmo Nahkala,
Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja

Jarmo Nahkala