KPY-blogi
12.9.2022
Mervi Järkkälä

Mieletön mieletön maailma

Yrittäjäjärjestön tehtäväkenttä kasvaa ja voimistuu koko ajan. Olemassaolomme yrittäjien edunvalvojana vahvistuu entisestään. Kuntakohtaisten paikallisyhdistysten rooli kasvaa ja alueellisesti meiltä pyydetään kannanottoja enemmän kuin koskaan ennen. Puhumattakaan Suomen Yrittäjien keskusjärjestön asemasta asiantuntijana, nyt meidän yrittäjien tietoa ja taitoja kaivataan.  Energian saanti ja hinnoittelu, inflaatio, työllisyysvaje, uudet strategiat aluehallinnossa ja maailman katastrofit vaikuttavat meidän yrityksiin mitä moninaisin tavoin. Olemme mukana lukemattomissa työryhmissä lähtien aluekehityksestä erilaisiin lainsäädäntövalmisteluihin, ja aina esityksemme ovat yrittäjien toiveiden mukaiset – koska päätöksiä kannanotoistamme tekevät yrittäjät.

Joskus on tilanteita, joissa yhteiskunnan normit eivät tue yrittäjien toiveita.  Ilman yrittäjien edunvalvontaa monet asiat olisivat yrittäjien kohdalla paljon huonommin. Positiivista on että mm. alueemme kuntien päättäjät ovat kiitettävästi hakeneet yhteistyötä yrittäjäjärjestömme kautta, näin yrittäjien asiantuntemus ja toiveet yltävät myös kuntien päätöksentekoon. Hyvänä esimerkkinä yrittäjien ja kuntien yhteisesti tehdyt elinvoimalupaukset. Niiden avulla pyrimme yhteistyössä edistämään alueemme elinvoimaa ja kasvua. Hyöty on yhteinen.

Tulevat ensikevään eduskuntavaalit nostavat lisäksi erilaisia provokaatioita.  Meidän yrittäjien on selviydyttävä tuosta kaikesta. Ilman menestyviä yrityksiä emme saa kuntiimme ja alueellemme sitä elinvoimaa, kansainvälisyyttä ja kasvua mitä nyt kipeästi tarvitsemme. Nyt on päättäjillä oltava alueellisesti ja valtakunnallisesti katse pitkälle tulevaisuuteen, mutta niin että akuutit ongelmat tulee hoidettua välittömästi ja oikein. Ei ole helppo yhtälö.

Meidän yrittäjillä on ihmeellinen taito muokkautua ja selviytyä maailman tyrskyissä. Valitettavasti aina ei mikään taito riitä pitämään yritystä elossa. Yritysten jatkuvuuteen vaikuttaa niin paljon ulkopuolisia tekijöitä, joihin yrittäjä itse ei vain voi vaikuttaa – siksi on mietittävä myös exit-toimia jos yritystoiminta ei kannata.

Tähänkin meillä on käytössä asiantuntijoita, joiden avulla yritystoiminnan paketointi päätökseen on hyvä tehdä ajoissa ja mahdollisimman vähin vaurioin. Tietenkin annamme neuvoja myös siitä, kuinka yrittäjien olisi mahdollista selviytyä kuivin jaloin tästä haastavasta maailmantilanteesta. Näin teemme jatkuvasti koska haluamme pelastaa kaikki ne yritykset, joiden kohdalla se on mahdollista.

Lisäksi nuoremme ovat entistä halukkaampia toimimaan yrittäjinä, joten myös oppisopimus ja omistajanvaihdokset ovat erinomainen keino jatkaa yrityksen toimintaa ja ottaa käyttöön uusia toimia menestyäkseen. Nuoremme ovat ehkä paremmin tietoisia maailman muutoksista ja näin ehkä myös uudet toimintatavat; digiloikka etä- ja virtuaalipalveluiden hyödyntämisessä voivat auttaa yritykset kasvunuralle.  

Voimaa ja menestystä kaikille syksyyn,

Mervi Järkkälä, toimitusjohtaja

Mervi Järkkälä