PPY-blogi
7.9.2021
Mikä on menestyvän yrittäjän salaisuus?

Mikä on menestyvän yrittäjän salaisuus?

1.6.2021 | 13:45

Mitä isompi yritys, sitä enemmän yrittäjyysosaamista vaaditaan

Menestyvä yrittäjä -tutkimus osoittaa, että menestyvästä yrityksestä löytyy substanssiosaamisen lisäksi yrittäjyysosaamista. Yrittäjyysosaamisella tarkoitetaan yrittäjyyteen liittyviä taitoja, kuten esimerkiksi talousosaamista, myynti- ja markkinointiosaamista sekä johtamisosaamista.

Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Marjo Wallin korostaa, että menestyäkseen jokaisen yrittäjän tulisi hallita nämä alueet ainakin jossain määrin.

– Yksinyrittäjän ei tarvitse osata kaikkea itse, mutta sen verran olisi tärkeää ymmärtää näistä, että osaa tarvittaessa ostaa osaamista ulkopuolelta, hän sanoo.

Yrityksen koko vaikuttaa yrittäjyysosaamiseen kohdistuviin vaatimuksiin – henkilöstön kasvaessa haasteet lisääntyvät ja osaamista on löydyttävä yhä enemmän. Alle viisi henkilöä työllistävällä yrittäjällä vahva yrittäjyysosaaminen tuo positiivista kilpailutekijää, mutta sitä isommissa yrityksissä puhutaan jo kriittisistä taidoista.

– Mitä isompi yritys, sitä enemmän yrittäjyysosaamista vaaditaan. Yli viisi henkilöä työllistävän yrityksen menestykseen tarvitaan lisäksi johtamis-, myynti- ja markkinointiosaamista, Wallin kertoo.

Johtamistaitojen merkitys kasvaa työntekijöiden lukumäärän mukana. 5-15 työtekijän yrityksessä johtamisosaaminen voi olla jopa tärkein menestystä selittävä tekijä.

– Kun yrittäjä palkkaa työntekijöitä, tarvitsee hän myös valmentavan johtamisen ja rekrytoinnin osaamista. Menestyäkseen yrittäjän tulee osata näyttää suuntaa ja innostaa työntekijöitään mukaan visioonsa.

Perinteisten yrittäjyystaitojen lisäksi Wallin korostaa ketteryyden merkitystä. Menestyvä yrittäjä on ennakoiva ja kykenee muokkaamaan toimintaansa tarvittaessa nopeastikin.

– Tämän taidon tärkeys on tullut selväksi nyt koronakeväänä. Ketteryys on tullut tarpeeseen, ja osa yrittäjistä on onnistunut sen avulla löytämään uusia, menestyksekkäitä toimintatapoja poikkeustilanteessa.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi kannattelee

Menestykseen eivät kuitenkaan riitä pelkät taidot. Tutkimus osoittaa, että yrittäjän on oltava paitsi osaava, myös hyvinvoiva.

– Yrittäjän hyvinvoinnissa on kyse erityisesti henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Voidakseen hyvin, yrittäjällä tulee olla hyvä työkyky, riittävät voimavarat ja tunne mahdollisuudesta onnistua työssään.

Lisäksi yrittäjä tarvitsee ihmisiä ympärilleen. Ihmissuhteita kannattaakin vaalia työssä ja vapaalla.

– Yrittäjän lähipiirin tarjoama henkinen tuki on erittäin tärkeää. Perheen ja ystävien kanssa vietetty vapaa-aika auttaa palautumaan ja jaksamaan. Toisaalta tarvitaan myös ammatillisia verkostoja. Niistä saadaan paitsi vertaistukea, myös konkreettista apua tiukassa paikassa ja uuden edessä. Verkostoitunut yrittäjä ei koe ammatillista yksinäisyyttä.

Menestyvä yrittäjä osaa ottaa myös aikaa itselleen ja palautumiselle.

– Tiedämme, että pitkät työpäivät lisäävät työkykyriskiä. Työn ja vapaa-ajan välille kannattaa vetää kohtuullisen tarkka raja, jotta pääsee irtautumaan työstä ja palautumaan henkisesti ja fyysisesti. Tutkimukset kertovat, että jatkuvasti yli 55 tuntia kestävät työviikot lisäävät riskiä sydän- ja verisuonitauteihin ja mielenterveysongelmiin.

Työn imu on yhteydessä menestykseen

Valtaosa Menestyvä yrittäjä -tutkimukseen vastanneista yrittäjistä kertoo nauttivansa työstään, suhtautuvansa työhönsä intohimolla ja kokevansa työssään merkityksellisyyttä ja hallinnantunnetta. Tällaisia yrittäjiä Wallin nimittää onnellisiksi yrittäjiksi.

– Tutkimukseen vastanneista yrittäjistä 69 % oli tyytyväisiä työhönsä yrittäjänä ja koki työn imua. He olivat myös osaavampia kuin muut, ja hyvinvoinnin osa-alueet olivat heillä laaja-alaisesti vahvalla tasolla.

Näyttääkin siltä, että menestykseen vaikuttavat tekijät ovat loppujen lopuksi vahvasti kytköksissä toisiinsa.

– Kun yrittäjän hyvinvointi on kunnossa, myös omien taitojen kehittäminen helpottuu. Ja toisaalta hyvinvointi lisääntyy, kun taidot kasvavat, Wallin summaa.

Poimi alta Marjo Wallinin vinkit hyvinvoivaan ja osaavaan yrittämiseen.

Yrittäjän muistilista – näin vahvistat menestystekijöitä
1. Istahda välillä alas tunnustelemaan omia tuntemuksiasi. Jos tunnet jatkuvasti ärsyttävää kiirettä, jossakin todennäköisesti mättää ja on aika ottaa aikasyöppö kiinni. Omaa jaksamista ja hyvinvointia voi tarkastella esimerkiksi Mielenterveyden käden avulla.
2. Huolehdi ensin hyvinvoinnistasi. Jos tuntuu, että sinulla on petrattavaa sekä yrittäjyystaidoissa että hyvinvoinnissa, hoida ensin hyvinvointi kuntoon. Jaksamisen ongelmat vaikuttavat kognitiiviseen kyvykkyyteen. Hyvinvoiva ihminen jaksaa myös oppia uutta.
3. Hanki perustaso yrittäjyystaidoista. Jos haluat opetella esimerkiksi myyntiä ja markkinointia, Suomen Yrittäjät , Uusyrittäjäkeskukset ja paikallinen ammattikorkeakoulu ja -opisto tarjoavat liike-elämässä toimiville koulutusta ja mentorointia.
4. Valitse taistelusi – kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Pysähdy arvioimaan realistisesti resurssisi ja se, mihin haluat laittaa paukkusi. Mieti, mitkä osaamisalueet otat itse haltuun, mitkä ostat verkostoltasi.
5. Ajattele palautumista sijoituksena. Pidä yrittämisen ja muun elämän raja kohtuullisen selvänä. Usko siihen, että jaksamisesta huolehtiminen maksaa itsensä takaisin. Löydä oma tapasi palautua ja irrottautua työstä, nauti vapaa-ajastasi ja läheistesi seurasta.
6. Ota aikaa myös ammatilliselle verkostoitumiselle. Osallistu tapahtumiin ja tapaa muita yrittäjiä. Verkostojen tarjoamassa vertaistuessa ja yhteistyömahdollisuuksissa on voimaa.
7. Lisää työn imua tuunaamalla työstäsi mielekkäämpää. Pysähdy pohtimaan, mitkä asiat työssäsi ovat mielekkäitä, innostavia ja merkityksellisiä. Lisää mahdollisuuksien mukaan näitä tekijöitä työpäiviisi ja mieti, miten saisit epämieluisia tehtäviä karsittua tai ulkoistettua.
Voit lukea lisää työn tuunaamisesta täältä.

* Tutkimuksessa määritelty yrityksen menestys perustuu yrittäjän omaan arvioon viimeisen kahden vuoden aikana tapahtuneesta myynnin ja kannattavuuden kehityksestä yrityksessä.

Lähde: Menesty yrittäjänä -tutkimus, 2018

Artikkeli on julkaistu 11.2.2021 aikaisemmin sivuilla: https://www.elo.fi/elomedia/2021/mika-on-menestyvan-yrittajan-salaisuus