16.3.2022
Markku Kivinen, Mikä on uusi normaali – onko sitä?

Mikä on uusi normaali – onko sitä?

Kun yksi kriisi on vieläkin vauhdissa ja leviämisvaiheessa, niin jo seuraava – entistä suurempi – kriisi tulee nopealla tahdilla ja iskee vieläkin kovemmin. Ei ole ollut aikaa hengähtää ja kerätä voimia uusiin haasteisiin.

Kaikki muistamme Maslow`n tarvehierarkian, jossa ihmisen tarpeet on jaettu viiteen eri tasoon. Korkeimmalla tasolla eli viidennellä tasolla ovat itsensä toteuttamisen tarpeet, joita on omien kykyjen saaminen täyteen käyttöön esimerkiksi työssä, yrittäjyydessä tai perheessä. Tämän lisäksi nykyään tavoitellaan jopa kuudetta tasoa, jossa tavoitteena on itsensä ylittäminen. Alimmalla tasolla taas on fysiologiset tarpeet ja turvallisuuden tarve. Tarvehierarkiaa kuvataan yleensä pyramidina ja alemman tason tarpeet pitää täyttää ainakin osittain, jotta päästään seuraavalle tasolle. Nykypäivänä olemme tottuneet siihen, että alemman tason perustarpeet ja turvallisuuden tarpeet ovat toteutuneet ja niitä on pidetty lähes itsestäänselvyytenä. Onkin automaattisesti tähdätty korkeammille tasoille. Mitä tapahtuikaan? Ensin koronakriisi ja siihen perään Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Nämä pudottivat meidät kerralla taas alimmalle fyysiselle perustasolle ja toiselle turvallisuuden tasolle, joissa ihmiset miettivät asioita hädän, auttamisen ja turvallisuuden kautta.

Kriisissä etsimme tietoa mahdollisimman paljon uutisista, netistä, somesta. Suuri tiedon tulva tuo myös lisää ahdistusta ja kyseenalaistaa turvallisuuden tunnetta. Samanaikaisesti meidän kuitenkin pitäisi pystyä pyörittämään yrityksiä, kuten aiemminkin, eli varmistaa talouden pyöriminen ja sitä kautta palveluiden toimiminen. Näin meillä olisi paremmat mahdollisuudet selvitä kriisistä yli.

Juuri harjoittelimme koronakriisissä tekemään töitä uudella tavalla, tekemällä niitä paikkariippumattomasti. Nyt mietimme, mitkä asiat vaikuttavat yrityksien toimintaan, kun erilaiset pakotteet kohdistuvat eri tavalla eri yrityksiin ja miten voisimme keksiä uusia tapoja toteuttaa yritystoimintaa niillä ehdoilla, joita meillä nyt on käytössä. Joudumme elämään sekä turvattomuudentunteessa että tavoittelemaan maksimaalista kykyä ja jopa ylittämään itsemme. Tämä vaatii yrittäjiltä ja työyhteisöiltä paljon, että löydämme keinot henkiseen jaksamiseen. Uusi normaali tuntuu olevan jossakin epävarmassa tulevaisuudessa.

Yksi jaksamisen keinoista on varmasti yhtenäisyys, joka on lisääntynyt selvästi tämän kriisin aikana. Se tuo voimia myös jaksamiseen ja antaa kykyä tehdä yhteisiä päätöksiä, joilla kriisiin keksitään ratkaisuja.

Laitoimme Yrittäjissä pystyyn sivuston Kaikki Ukrainasta yrittäjille. Kaikki yrittäjälle olennainen ja ajantasainen tieto on siellä käytettävissäsi – olit jäsen tai et. Tarjolla on myös kaikille maksuttomia tietoiskuja ja webinaareja, jotka käsittelevät ajankohtaisia asioita energiasta, kausityövoimasta, pakotteiden ja maksuliikenteen vaikutuksesta suomalaisille yrityksille.

Yhdessä olemme enemmän ja vahvoja

Markku Kivinen

toimitusjohtaja

Satakunnan Yrittäjät

Markku Kivinen
Markku Kivinen