KPY-blogi
20.6.2022
Mervi Järkkälä

Miksi kunnan kannattaa tehdä elinvoimalupaus ja näin panostaa yritysten elinvoimaan?

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien kunnat ja yrittäjäyhdistykset ovat tehneet yhteisiä sopimuksia ja suunnitelmia oman kunnan elinvoiman lisäämisessä. Hyvä yhteistyö lisää kunnan veto- ja pitovoimaa ja näin mahdollistaa kunnan muuttovoiton positiiviseksi ja näin auttaa alueen yrityksiä tai jopa mahdollistaa yritysten kasvun. Samalla yhteinen elinvoimalupaus tuottaa kuntaan sekä palveluita että verotuloja. 

Kunnan ja alueen imagolla on suuri merkitys viihtyvyyden ja elämisen kannalta. Yhteisiä asioita ovat erityisesti yrittäjien ja kunnan päättäjien toimiva vuoropuhelu niin että sekä yrittäjät ja kunnan päättäjät sitoutuvat yhdessä tehtyihin päätöksiin. Keinot kuinka kunnan toimivuutta voi parantaa ovat mm. sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit niin että kaavahankkeissa yritysten näkemykset ja ajatukset huomioidaan valmistelun toimesta jo varhaisessa vaiheessa. Se että kunta on myönteinen hankinnoissaan oman alueen yrittäjille tuottaa kuntaan lisää tai ylläpitää työpaikkoja ja näin myös verotulot pysyvät kunnassa. Lisäksi kunnassa toimivat yrityspalvelut on koettu tärkeäksi.

Yritysvaikutusten arviointi ennakoi tulevaisuutta

Kunnan päätöksenteossa kannattaa huomioida vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin. Oikein toimittuna yritysvaikutusten arviointi ei lisää byrokratiaa vaan antaa päätöksentekoon vahvemmat perustelut sekä mahdollisuuden edistää yrittäjyyttä.  

Yrittäjyyteen kannustaminen ja Kuntabarometrin hyödyntäminen

Alueella tehty kuntabarometrikysely toi erinomaisia tuloksia. Elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana oli Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueella valtakunnallisessa vertailussa viidenneksi paras. Elinkeinopolitiikkaan oltiin alueella tyytyväisimpiä Kalajoella, jossa keskiarvo oli kokoluokassa 10 000-50 000 asukkaan kuntavertailussa neljänneksi paras. Samassa kokoluokassa myös Nivala sijoittui seitsemänneksi.  Yrittäjät arvostavat kuntia ja kunta on yrittäjälle läheinen kumppani. Molemmat tarvitsevat toisiaan. Kun kunnan yritykset menestyvät, kunnan talous on helpompi pitää hyvässä kunnossa ja myös verot kohtuullisina. Paljon oikeita tekoja on siis tehty elinvoimaisuuden eteen, ja työ jatkuu edelleen. Siitä lämmin kiitos. Kyse on yksinkertaisesti siitä, kuinka kunnat voivat edistää yrittäjyyttä entisestään. Näin vaikutetaan myös yrittäjämyönteiseen ilmapiirin. Kuntabarometrin tuloksia seuratessa on hyvä laatia toimenpiteitä barometrin vastausten pohjalta.

Kyselyt yrittäjille

Toteutimme Keski-Pohjanmaan Liiton kanssa yhteistyössä alueemme kaikille yrittäjille kyselyn, jossa kysyttiin mm. Ukrainan sodan sekä koronan vaikutuksista yrityksiin. Näin saamme selkeän kuvan niistä toimenpiteistä, joilla autettaisiin alueemme yritykset menestymään ja hyödyntämään mm. yrityksille suunnattuja julkisia rahoituksia.

Vaikka kyselyt ovat usein raskaita ja aikaa vieviä on se ainoa keino saada tietoa millä keinoilla voimme vaikuttaa yrittäjien edunvalvontaan. Meidän tärkein tehtävä on auttaa ja tukea alueemme yrityksiä sekä toiminnassa että myös jaksamisessa.

Onneksi korona alkaa taittumaan ja kesä antaa energiaa valolla ja luonnon heräämisellä. Toivottavasti saamme uusia voimia talletettua kesän aikana. Paljon on edelleen tehtävää mutta yhteistyöllä ja oikeiden asioiden eteenpäin viemisellä saamme mahdollisuuden onnistua.

Mitä parhainta kesää kaikille ja onnea yritystoimintaan,

Mervi Järkkälä, toimitusjohtaja, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Mervi Järkkälä