PPY-blogi
15.3.2024
Aki Keisu

Milloin yrityksen ostajalla tulisi olla oma asiantuntija?

Yleensä ostaja on perillä yrityskaupoista, tai ostaja on yritys, jolla on osaamista. On myös paljon sarjayrittäjiä, joille asiat ovat tuttuja ja heillä on hyvät verkostot hankkia tietoja. Monilla on osaamista ja koulutusta. Useilla ihmisillä on kykyä arvioida kauppaa.

Yritysvälittäjänä tullaan hyvin tutuiksi ostajaehdokkaiden kanssa. Perehtyminen yritykseen on syvällistä ja monimuotoista. Tutkitaan kohdetta, pohditaan tulevaisuutta. Yritysvälittäjällä on hyvinkin laaja kokemus kaupoista, rahoituksesta ja verotuksestakin. Jos ostaja on epävarma kauppaan ryhtymisestä, tulee asiantuntijan tarvetta. Kun mennään lähemmäs kauppaa, tulee ostajalla mieleen kysymyksiä noista asioista. Miksi ostaja tarvitsisi oman neuvonantajan noihin asioihin, miksi maksaa kahdelle samasta asiasta? Yritysvälittäjänä olen tyytyväinen, kun epävarmalle ostajalle ilmoitetaan asiantuntija. On helpompi perustella asiaa puolin ja toisin, miksi menetellään tietyllä lailla.  

Yritysvälittäjällä on selkeä kirjallinen toimeksianto myyjältä. Siinä on kuvattu tehtävät ja vastuut. Siinä on myös kuvattu vastuu mahdollisesta virheellisestä neuvosta, jota vastaan välittäjällä on oma vastuuvakuutuksensa. Myyjä ja välittäjä ovat selkeässä asiakassuhteessa, jossa asiat ovat sovittu etukäteen. Ostajan neuvominen tapahtuisi ilman sopimusta. Mitä jos annettu neuvo osoittautuukin virheelliseksi? Ostajalla on oikeus odottaa yritysvälittäjän osaavan asiansa ja hänen pitää voida luottaa annettuihin neuvoihin. Jos virheellinen neuvo johtaa vaikeuksiin, voidaan päätyä pahimmassa tapauksessa, vaikka vahingonkorvausriitaan.

Myös rahoittajan edustaja on voimaton vain neuvoja kaipaavan edessä. Hän ehkä osaisikin neuvoa, mutta ei edellä mainituista syistä voi asemassaan ottaa kantaa muuta kuin käsillä olevan rahoituksen yksityiskohtiin. Joskus ostajasta tuntuu, ettei rahoitus järjesty pankkiirista johtuvasta syystä, mutta syynä voi olla ostajan puutteelliset suunnitelmat tai puutteet asiaan perehtymisessä. Rahoittaja arvioi myös ostajan kykyä hoitaa liiketoimintaa ja asiantuntijan käyttäminen auttaa tähänkin asiaan.

Ostajan neuvonantajalla tulisi olla osaamista verotuksen suhteen, tai ainakin kyky neuvoa oikeaan osoitteeseen. Asiantuntija osaa ehkä opastaa rahoituksen hankkimisessa. Hän osaa neuvoa ostajaa oikeiden tietojen hankkimiseen ostettavasta yrityksestä, tai sopivan kohteen valinnasta. Myös kauppasopimuksen tarkastelu on helpompaa asiantuntijan avustuksella. Neuvonantaja auttaa tulevaisuuden liiketoiminnan suunnittelussa.

Yrityskaupassa ei ole kuluttajansuojaa. Kauppasopimuksessa yleensä velvoitetaan ostajaa olemaan huolellinen kauppaan ryhtyessään. Kirjoitan yleensä sopimukseen: ”Ostaja toteaa, että hänelle on halutessaan varattu riittävästi aikaa tutustua joko itse tai asiantuntijoiden välityksellä ostettavaan kohteeseen. Ostajan ilmoituksen mukaan ostajalla itsellään, organisaatiolla, johon tämä kuuluu, tai ostajan käyttämillä asiantuntijoilla on riittävä kyky ja ammattitaito arvioida ja ymmärtää riittävästi ostopäätöksen kannalta ostokohteesta saatuja tietoja.”  Jos vähänkään tuntee epävarmuutta, on suositeltavaa käyttää kokenutta yrityskaupan asiantuntijaa.

Harvaan asutulla alueella tapahtuviin kauppoihin on aika monella alueella olemassa Leader-hanke, josta on mahdollista saada avustusta asiantuntijan palkkioihin jopa 3.000 – 5.000 euroa.

Asiantuntijan käyttö kannattaa. Yritysvälittäjä auttaa sinua mielellään, kun olet harkitsemassa yrityksen ostoa.

Kirjoittaja on Aki Keisu, yritysvälittäjä, Suomen Yrityskaupat Oy. aki.keisu@yrityskaupat.net 050 576 1995

Muita kiinnostavia aiheita

Aki Keisu