Y-vinkkeli
20.1.2021
Meri Varkoi-Anhava

Miten yrityskauppa käy Lapissa?

Koronavuosi toi mukanaan yrityskaupan hyytymisen keväällä 2020. Syksyn aikana tilanne tasaantui ja monet asiantuntijat viestivät yrityskauppojen aktivoitumisesta uudelleen. Lapissa myytäväksi ilmoitettujen yritysten määrä laski 2020 13 %, mutta samanaikaisesti kyselyitä ostettavista yrityksistä oli runsaasti. Valtakunnallisesti yhteydenotot myytäviin yrityksiin kasvoivat.    

Kiinnostavin toimiala edelleen majoitus- ja matkailuala

Yrityspörssi.fi-verkkopalvelussa myytävien yritysten toimialakohtainen vetovoima Lapin alueella säilyi erikoisesta vuodesta huolimatta samana. Eniten katsontakertoja keräsivät majoitus- ja matkailualan myytävät yritykset. Toiseksi eniten selattiin ravintola-alalla myytäviä yrityksiä ja kolmanneksi eniten kiinnostivat liikenteen ja ajoneuvojen parissa toimivat lappilaiset yritykset.

Koko Suomen tasolla eniten kiinnostivat myytävät ravintolat ja kaupan alalla toimivat myytävät yritykset.

Avoimuus yhdistää katsotuimpia yrityksiä

Lapin katsotuimpien yritysten toimialajakauma on moninainen. Katsotuimpia myynti-ilmoituksia vuonna 2020 olivat porotila, huskytila, matkailualan kiinteistökokonaisuus ja ravintola hiihtokeskuksessa. Katsotuimpia ilmoituksia yhdistää avoimuus. Niissä myytävä yritys tai liiketoiminta on ollut tunnistettavissa heti alusta lähtien.

Aie myydä oma yritys on monelle herkkä asia ja siitä halutaan usein ensi vaiheessa viestiä nimettömänä. Tällöin yrityksen myynti-ilmoituksessa kuvataan toimintaa anonyymisti ja tarkemmat tiedot annetaan vasta myöhemmin, usein salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Moni yritys käy kaupaksi näinkin ja joskus myyntiaie on tarpeen pitää salassa, jotta yrityksen liiketoiminta ei häiriinny. Katsontakertojen ja yhteydenottojen määrällä mitattuna kiinnostavimpia kohteita ovat kuitenkin olleet sellaiset, joissa yritys on ollut tunnistettavissa heti ilmoitusta lukiessa joko nimen tai vähintäänkin valokuvien pohjalta.

Tarve myydä tai ostaa yrityksiä säilyy

Yrityksen myynti on usein pitkän ja syvällisen harkinnan tulos. Koronavuosi on voinut lykätä myyntiaietta tai kauppojen toteutumista, mutta samaan aikaan kiinnostus yrittäjyyteen ja yrityksen ostamiseen on kasvussa.

Tarve myydä oma yritys poistuu ani harvoin. Eläkeikä, halu tehdä elämässä jotakin muuta tai vaikkapa muuttaa toiselle paikkakunnalle eivät hevin muutu. Todennäköisesti parhaan hinnan omasta yrityksestä saa, kun sen myy silloin kun toimintaa on kehitetty aktiivisesti ja yritys voi hyvin. Myös yrityksen ostaminen joko kasvukeinona tai polkuna yrittäjyyteen ovat useimmiten tarkkaan harkittuja liikkeitä.

Korona ei siis muuta tarpeita yrityksen myyntiin tai ostoon. Siksi kannattaa pohtia, koska itse toivoo tekevänsä kaupat ja lähteä toimimaan sen mukaisesti. Aktiivisella ja suunnitelmallisella otteella toteutuu moni asia – myös oma yrityskauppa!  

Meri Varkoi-Anhava
Toimitusjohtaja ja yrittäjä

Meri ryhtyi yrittäjäksi ostamalla Yrityspörssin. Hän auttaa nyt muita yrittäjiä sekä sellaiseksi aikovia toteuttamaan haaveensa seuraavasta askeleesta – olipa se sitten yrityksen myynti tai osto.

Muita kiinnostavia aiheita

Meri Varkoi-Anhava