PPY-blogi
7.9.2021
Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi ja kehityspäällikkö Martti Saarela Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Miten yliopisto auttaa mikroyrittäjää?

20.5.2021 | 8:26

Yliopistolaissa on tutkimuksen ja koulutuksen lisäksi yliopiston kolmas tehtävä eli yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Yliopistojen tulee toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa ja edistää toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämän vuoden alusta alkaen me Oulun yliopistossa toteutamme mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallista tehtävää, jonka on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö.  Saamamme tehtävä on osoitus onnistuneesta työstä mikroyrittäjyyden tietoisuuden ja merkityksen nostamisessa, ja se velvoittaa meitä tuottamaan entistä vaikuttavampaa palvelua, toimintamalleja ja viestintää mikroyrittäjyyden edistämiseksi koko maassa.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE keskittyy kaikkein pienimpien yritysten eli mikroyritysten kasvun, johtamisen, osaamisen ja toimintaympäristön tutkimukseen, koulutukseen ja kehittämiseen. Tuotamme tutkittua tietoa, jota sovelletaan uudenlaisiksi työkaluiksi, palveluiksi ja toimintamalleiksi mm. yhdessä yrityspalveluita tuottavien organisaatioiden kanssa. Esittelemme tarkemmin yrittäjille suunnatut Kasvuntukena-sivuston itsearviointitestit sekä mikroyrittäjyyden verkkokoulutuksen, joilla jokainen mikroyrittäjä voi saada konkreettista apua liiketoimintansa ja osaamisensa kehittämiseen.

Kasvun tukena sähköiset itsearviointitestit

Yksin- ja mikroyrittäjä voi arvioida yrityksenä kasvukyvykkyyden, digivalmiuden tai kasvunhallinnan tilanteen omatoimisesti tai yhdessä yritysneuvojansa kanssa kolmen maksuttoman testin avulla. Tutkimuksiin pohjautuvat testit on laadittu yhteistyössä yrityspalveluiden, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien ja VTT:n kanssa. Jokaisesta testistä yrittäjä saa koosteraportin, joka sisältää käytännöllisiä vinkkejä tunnistettuihin kehittämistarpeisiin. Suosittelemme, että yrittäjä tutustuu saamaansa raporttiin yritysneuvojan kanssa jatkotoimenpiteiden suuntaamiseksi. Testit löytyvät osoitteesta: www.kasvavayritys.fi.

Ajasta ja paikasta riippumaton verkkokoulutus

Mikroyrittäjyyden tutkimukseen perustuva koulutustarjontamme on Suomessa ainutlaatuinen. Tarjoamme yrittäjille mahdollisuuden kehittää osaamistaan sekä avoimen yliopiston että täydentävien koulutusten kautta. Verkkopohjaiset kurssit eivät edellytä aikaisempaa akateemista koulutusta tai kokemusta verkko-opiskelusta. Jokaisella kurssilla osallistuja voi tehdä omaan tai case-yritykseen perustuvan kehittämistehtävän. Avoimen yliopiston kokonaisuuteen kuuluu perusteiden lisäksi kurssit mikroyritysten toimintaympäristöistä, kasvunhallinnasta, ketterästä johtamisesta, digitaalisesta myynnistä ja markkinoinnista sekä osaamisesta ja tuottavuudesta. Täydentävien opintojen tarjontaan kuuluu useita non-stop-kursseja, jotka voi suorittaa ne omaan tahtiin milloin tahansa. Valikoimassa on muun muassa etätyön johtaminen, yrittäjien immateriaalioikeudet sekä yrittäjän osaamisia ja voimavaroja tukeva Vahva yrittäjä -kurssi. Lisätietoja: https://www.oulu.fi/fi/joy/teemat/mikroyrittajyys

Avoin yliopisto-opetus 

Täydennyskoulutukset esite tästä

Kirjoittajat:
Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi ja kehityspäällikkö Martti Saarela
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Ihmisiä työpisteillä
Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi ja kehityspäällikkö Martti Saarela Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti