6.9.2023
Nuorten Yrittäjien johtoryhmä: kirjoittajat ovat Joonas Puurunen, Joona Takkula ja Juho Tauriainen.

NUORTEN YRITTÄJIEN AJATUKSIA JOHTAMISESTA JA JOHTAJUUDESTA

”Hyvä johtajuus vaikuttaa koko yrityksen / organisaation ilmapiiriin ja on omalta osaltaan vaikuttamassa henkilöstön viihtyvyyteen.” Juho Tauriainen, Studio Salama

Itseään johtava johtaja pystyy johtamaan tavoitteellisesti

Tiimi on yhtä vahva kuin sen johtaja. Miten johtaja sitten pysyy vahvana? Hyvä johtaja johtaa ensin itseään ja sitten vasta edes yrittää johtaa muita. Jos johtaja ei osaa johtaa itseään, niin mitäpä muiden ihmisten johtamisyrityksistä voisi edes tullakaan? On sitten kyseessä yhden henkilön toiminimiyritys tai satoja henkilöitä työllistävän osakeyhtiön esihenkilö, on itsensä johtamisen taidot hyvä opetella. Itsensä johtaminen lähtee omien vahvuuksien sekä heikkouksien tunnistamisesta ja oman toiminnan suunnittelusta vahvuudet ja heikkoudet huomioiden. Kätevä on opetella esimerkiksi selkeä kalenterointi tukemaan arjen työssä selviytymistä.

On tärkeää, että johtamiselle järjestetään myös tarpeeksi aikaa. Johtajalla on usein paljon työtehtäviä harteilla, minkä vuoksi toissijaiset työt vievät liikaa aikaa itse johtamistyöltä. Toisaalta johtamiseen kuuluu myös arkinen tekeminen ja ns. käsien työntäminen saveen esimerkillisesti, joten sitä ei sovi edes johtajan unohtaa.

Johdetaanpa sitten itseä tai muita, johtamiseen kuuluu aina tavoitteiden asettaminen, niiden seuranta ja lopulta myös saavuttaminen. Ilman tavoitteita tekemistä on hankala johtaa, koska vain harva muu asia kuin tavoitteet antavat työlle, eli siten myös johtamistyölle, suuntaa. Tavoitteiden asettaminen on kuin kartan piirtämistä. Tavoitteet määrittävät suunnan, auttavat matkalla ja tarjoavat helpot mittarit edistymisen arvioimiseksi. Olipa kyse isommasta strategisesta johtamisesta tai päivittäisestä kenttätason johtamisesta, niin selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet ovat välttämättömiä menestyksekkäälle johtamiselle. Mikäli kukaan ei ota johtaakseen, tulokset ovat laimeita. Johtaja on henkilö, joka ottaa vetovastuun, informoi muita, delegoi asioita ja seuraa koko ajan projektin etenemistä.

”Johtamistyössä palvelet omalla työlläsi työntekijöitäsi, kollegoitasi, asiakkaitasi tai sidosryhmiä, joten muista aina pitää ihmisten tarpeet ja hyvinvointi etusijalla päätöksiä tehdessäsi ja toimiessasi. Johtaminen ei ole vain asema tai valta-asema, vaan ennen kaikkea vastuu ihmisten auttamisesta kohti yhteisiä tavoitteita.” Joonas Puurunen, Prime Sales

Tavoitteisiin ei kuitenkaan johtajakaan yksin pääse, vaan tavoitteita kohti eteneminen vaatii myös henkilöstön panosta. Ajatellaanpas vaikka kahvipöydässä ilmaan heitettyä ajatusta, joka jää aina pöydälle, mikäli sitä ei lähdetä työstämään eteenpäin. Johtajuus voikin vaihdella tehtävän tai projektin mukaan. Olipa kysymys tai idea tyky-päivästä, yhteisestä saunaillasta, syömään menosta tai uudesta toimintamallista, mitään ei tapahdu muuten kuin silloin, kun joku tiimin jäsenestä ottaa johtajan roolin ja lähtee työstämään asiaa eteenpäin. Tiedämme jokainen asioita tapahtuvan, kun Suomen kuuluisin henkilö JOKU ottaa kalenterin esiin, lyö päivän lukkoon, informoi tiimin jäseniä ja myy idean eteenpäin. Tämä JOKU markkinoi, muistuttaa, toitottaa ja suunnittelee esimerkiksi tapahtumaa intohimolla. Tämä JOKU on äärimmäisen tärkeä yksilö työyhteisössä ja auttaa myös muita pääsemään tavoitteisiin.

Yksilöllinen johtaminen

Johtaminen on tänä päivänä enemmän yksilöllistä vuorovaikuttamista kuin saman viestin huutamista koko yleisölle. Johtajan täytyy oppia tuntemaan työntekijänsä, sillä jokainen ihminen vaatii oman tapansa olla johdettavana, eikä sama johtamistyyli näin välttämättä sovi kaikille.

”Koen, että suurin tehtäväni johtajana, etenkin nopeatempoisessa ja monivaiheisessa sesonkityössä on tehdä työntekijöiden työ mahdollisimman helpoksi. Suunnitella, viestiä oikein, pyytää palautetta ja kehittää toimintaa, jotta itse työ olisi organisaation jokaiselle työntekijälle mahdollisimman mieluisaa.” Joona Takkula, Puskamestarit

Työnteko ei aina ole kivaa, mutta johtajana kuuntelemalla, kehittämällä ja välittämällä voit tehdä työympäristöstä paikan, jossa jokaisella on enemmän hyviä kuin huonoja päiviä. Jotta jaksat kuunnella muita, kuuntele aina ensin itseäsi.

Ajatusten kirjoittajina Joonas Puurunen, Joona Takkula ja Juho Tauriainen.

Nuorten Yrittäjien johtoryhmä: kirjoittajat ovat Joonas Puurunen, Joona Takkula ja Juho Tauriainen.