29.3.2022
Heini Pohjola

Odotettavissa turbulenssia

Jos menneet kaksi vuotta eivät jo tarpeeksi haastaneet monen yrityksen toimintaa, niin viimeiset viikot ovat tehneet tulevaisuuden ennustamisesta melkoista työtä. Monessa yrityksessä kamppaillaan osaavan työvoiman löytämisen, hintojen nousun, maailmanmarkkinoiden epävarmuuden ja muiden liiketoimintaan vaikuttavien ilmakuoppien kanssa.

Aiemmin hyväksi havaitut toimintatavat eivät välttämättä enää tuokaan toivottua tulosta, mikä saattaa olla yrittäjälle hämmentävää ja pelottavaakin. On tärkeää, että yrityksissä ei lamaannuta vaan pyritään ennakoimaan tulevaa pysymällä mukana kehityksessä. Hyvien ideoiden ja innovaatioiden tueksi tarvitaan jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja uusia näkökulmia liiketoimintaan. Myös henkilöstön kehittyminen ja hyvinvointi ovat avainasemassa yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämisessä.

Yrittäjän mielessä voi pyöriä monenlaisia kysymyksiä yrityksen toiminnan kehittämiseen liittyen. Miten onnistua tuotekehittelyssä? Kuinka selvitä asiakkaiden ja markkinoiden kiristyvissä vaatimuksissa? Miten löytää työntekijöitä ja saada heidät pysymään? Vastuullisen yrittäjän odotetaan toimivan myös ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Mutta kuinka tämä toteutuu käytännössä ja miten viestiä siitä asiakkaille?

Jatkuva oppiminen on elintärkeää työelämässä ja kaikessa liiketoiminnassa. Jatkuva oppiminen on tietojen ja taitojen jatkuvaa päivittämistä. Se tukee osaamisen ja liiketoiminnan kehittämistä yrityksissä. Oulun yliopiston avoin yliopisto tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvaa koulutusta ja mahdollisuuksia uuden oppimiseen. Avoimessa yliopistossa jokaisella on mahdollisuus kehittää omaa ja henkilökuntansa osaamista edullisesti ja joustavasti.

Avoimessa yliopistossa on tarjolla opintoja useilta eri aloilta. Monet kursseista ovat täysin maksuttomia ja loputkin hyvin edullisia. Opintotarjonnassa on runsaasti verkko-opintoja, joita voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan, asuinpaikasta riippumatta.

Valitsemalla lähiopetusta sisältäviä opintojaksoja verkko-opintojen sijaan, pääset uuden oppimisen lisäksi myös verkostoitumaan samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Lähiopinnot järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin, joten ne sopivat myös päivätyötä tekeville.

Avoimeen yliopistoon ovat tervetulleita kaikki yrittäjät pohjakoulutuksesta riippumatta – haluamme, että mahdollisimman monella on pääsy uusimman, tutkimukseen perustuvan tiedon äärelle ja mahdollisuus itsensä ja yrityksensä kehittämiseen. Turbulenssiin kannattaa varautua pelon sijasta ennakoinnilla!

Heini Pohjola