PPY-blogi
24.11.2022
Paula Pihlajamaa, Laura Veikkola

Omistajanvaihdospalveluiden kehittäminen onnistuu yhteistyöllä 

Valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometri 2021 mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana yli 40 000 ikääntyvää yrittäjää aikoo luopua yrityksestään. Kannattavan yrityksen lopettaminen jatkajan puuttuessa on aina menetys yhteiskunnalle ja siksi on tärkeää, että omistajanvaihdosteema on laajasti esillä. Tähän tarvitaan kaikkien yrittäjyyden ja omistajanvaihdosten kanssa työskentelevien yhteistyötä.  

Omistajanvaihdostoimijat voidaan jakaa julkisiin ja yksityisiin toimijoihin. Julkiset toimijat keskittyvät pääosin matalan kynnyksen neuvontaan. Julkisia palveluita tarjoavat esimerkiksi kuntien yritysneuvojat, alueelliset yrittäjäjärjestöt ja Uusyrityskeskukset. Yksityisiä kaupallisia toimijoita ovat esimerkiksi yritysvälittäjät ja omistajanvaihdosasiantuntijat kuten lakitoimistot ja yrityskonsultit. Töitä riittää kaikille, mutta toimijoiden välisessä yhteistyössä on kehitettävää. Jokaisella toimijalla saattaa olla oma intressi ja osaamisalue, mutta kaikkien tavoitteena on onnistunut omistajanvaihdos. Yhteistyössä ja jokaisen toimijan erityisosaamisen tuntemalla voidaan asiakas ohjata oikeaan paikkaan, oli se sitten kaupallinen tai julkinen toimija. Tee yhteistyötä, kannusta muita yhteistyöhön, kysy, kerro, jaa ja ole ennakkoluuloton. Yhteistyö ei ole sinulta pois. 

“On niin kiire, että ei tässä ehdi kehittämään.” 

Tämän lauseen on varmasti jokainen sanonut itse tai kuullut jonkun sanovan. Kehittämistyössä tehtäviä voi esimerkiksi jakaa jokaisen kiinnostuksen ja osaamisen mukaan ja näin kehittää kokonaisvaltaista omistajanvaihdospalvelua ja jakaa asiantuntijuutta asiakkaan hyödyksi. Meillä on jo nyt valtava määrä upeita teoksia, tutkimuksia, käytänteitä, oppaita ja muita materiaaleja omistajanvaihdoksiin liittyen. Yhteistyöllä voimme jakaa olemassa olevia materiaaleja ja kehittämistyötä esimerkiksi niin, että jotkut kehittävät henkilökohtaista palvelua sekä materiaaleja, toiset työkaluja ja digitaalista palvelua. Näin päällekkäinen työ vähenee ja meillä jää enemmän aikaa asiakkaan kohtaamiseen. Avainasemassa on vuorovaikutus ja yhteydenpito eri toimijoiden kanssa. Erilaiset tavat toimia tulee nähdä rikkautena ja mahdollisuutena oppia uutta.  

Yhteistyöllä omistajanvaihdospalveluita voidaan kehittää vastaamaan myös tulevaisuuden tarpeisiin. Digitaaliset palvelut ja niiden hyödyntäminen asiantuntijatyössä tulee vahvistumaan ja omistajanvaihdospalveluiden pitää pysyä mukana kehityksessä. Digitaalisten palveluiden avulla saadaan enemmän yrityksiä omistajanvaihdostiedon äärelle ja tavoitteena on, että useampi yritys lähtee omistajanvaihdokseen nykyistä aikaisemmin. Mietitään yhdessä uutta ja vahvistetaan olemassa olevaa. 

Henkilökohtaista asiakaspalvelun rinnalle tulevat uudet sähköiset palvelut tukevat asiantuntijan työtä 

Jokaisen yrityksen ostoa tai myyntiä harkitsevan tulee saada laadukasta palvelua joka puolella Suomea. Henkilökohtaisen palvelun rinnalla digitaalisuus tuo kattavampaa ja laaja-alaisempaa palvelua erityisesti niille yrittäjille, jotka miettivät yrityksestään luopumista, mutta eivät halua tai uskalla sitä vielä ääneen julkisesti sanoa. Digitaalisen palvelun avulla myös yrittäjyyttä harkitseva saattaa herätä ajattelemaan yrityksen ostamista hyvänä vaihtoehtona uuden yrityksen perustamiselle. Digitaalinen palvelu tukee ja mahdollistaa myös yrittäjän henkistä valmistautumista. Aiheeseen voi perehtyä rauhassa vaikka kotisohvalla, tehdä erilaisia testejä ja tutustua alan asiantuntijoihin. Yhtä lailla asiantuntijat voivat hyödyntää digitaalisuutta omassa työssään ja hakea esimerkiksi oman alueen yritysvälittäjiä tai tukea johonkin erityiseen tilanteeseen.  

Omistajanvaihdosteeman keskiössä on yrittäjä ja hänelle tuotettava palvelu, tapahtuu se sitten kasvokkain tai digitaalisesti. Valtakunnallinen omistajanvaihdoksen osaamiskeskittymä -hankkeessa kehitetään valtakunnallinen omistajavaihdoksen digitaalinen palvelualusta, jonka sisältämiä palveluja ovat esim. ostajan ja myyjän itsearviointitestit, interaktiivinen OV-palvelupolku, tieto- ja materiaalipankki ja verkkokoulutus. Valtakunnallinen omistajanvaihdoksen osaamiskeskittymä -hankkeessa kehitetään valtakunnallinen omistajavaihdoksen digitaalinen palvelualusta, jonka sisältämiä palveluja ovat esim. ostajan ja myyjän itsearviointitestit, interaktiivinen OV-palvelupolku, tieto- ja materiaalipankki ja verkkokoulutus. Lue lisää hankkeesta TÄSTÄ

Paula Pihlajamaa
Laura Veikkola