6.11.2020
Mirka Lahti

Pienetkin teot auttaisivat yrityksiä vaikeina aikoina ja turvaisivat Tampereen kaupungin elinvoimaa

Koronakriisin aikana on käynyt selväksi, että yritykset tarvitsevat kuntien ja kaupunkien apua selviytyäkseen haasteellisista ajoista. Tampereella elinkeinoelämän edustajat ovat säännöllisesti kokoontuneet keskustelemaan tilanteesta pormestari Lauri Lylyn johdolla. On hienoa, että myös pienten ja keskisuurten yritysten näkökulma yritetään näissä keskusteluissa ottaa huomioon. Tällä hetkellä tuntuu kuitenkin siltä, että kaupungin keinovalikoima yritysten tukemiseksi koostuu lähinnä pitkän aikavälin asioista eivätkä ne tavoita yrityksistä pienimpiä. Digitalisaation edistäminen, innovaatiotoiminta sekä hankerahoitusten turvin toteutettavat elpymistoimet ovat kaikki kannatettavia asioita, mutta eivät pidä yrityksiä toimintakuntoisina tässä ja nyt.

Tampereella on 12 000 alle 10 hengen yritystä. Nämä ovat niitä aivan tavallisia yrityksiä – partureita ja kampaamoita, hierojia, siivous- ja kotipalveluyrityksiä, kahviloita, kirpputoreja, suutareita ja lukuisia muita kivijalkamyymälöitä – jotka osaltaan pitävät huolta kaupungin palvelutarjonnasta ja sitä kautta niin keskustan kuin muidenkin alueiden elinvoimasta. Lisäksi niiden työllistävä vaikutus on huomattava.

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto ovat antaneet kunnille suosituksia koronakriisistä palautumiseksi. Ne tarjoavat vinkkejä siihen, miten pienyrittäjien palveluja voitaisiin hyödyntää enemmän ja miten kunnat voisivat omalla toiminnallaan edistää yritysten ketterää sopeutumista muuttuvaan tilanteeseen. Tärkeää on, että kaupunki ottaa huomioon tekemiensä päätösten vaikutukset yrityksille. Esimerkiksi kilpailutukset tulisi järjestää niin, että paikallisilla pk-yrityksillä on mahdollista tarjota tuotteitaan ja palveluitaan.

Valtakunnallisen yrittäjäjärjestön tamperelaisia paikallisyhdistyksiä ja niiden jäsenyrittäjiä edustava Tampereen yrittäjät selvitti syyskuun alussa yritysten kokemuksia koronakriisin aikana. Peräti 43 % vastaajista ei osannut sanoa, mitä Tampereen kaupunki on tehnyt yritysten hyväksi.

Kyselyssä nousi esille lukuisia ehdotuksia, joilla kaupunki voisi pienillä toimenpiteillä ja hyvin edullisesti auttaa yrityksiä. Erityisesti keskustan vetovoimaan ja turvallisuuteen yrittäjät toivovat parannuksia – helppo saavutettavuus ja viihtyisyys lisäävät ihmisten halua saapua keskustaan. Kaupungilta toivottiin myös aktiivista viestintää Tampereen eri alueiden, myös lähiöiden, tarjoamista palveluista. Lähimatkailua kun voi harrastaa muuallakin kuin suosituimmilla retkeilyalueilla tai ydinkeskustassa.

Myös tapahtumista oltiin huolissaan: perumisten sijaan tulisi pohtia niiden turvallista toteuttamista. Nyt kaupunki kustantaa esimerkiksi Tampereen joulutorin mökkeihin pleksit ja alueen kävijämäärää rajoitetaan tarvittaessa, jotta saamme nauttia sen tunnelmasta tänäkin vuonna. Kaupunki ei voi olla pelastajana ja rahoittajana kaikkien tapahtumien turvallisten ratkaisujen toteuttamisessa, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tapahtumien järjestämistä voidaan pohtia ja ratkoa yhdessä.

Mirka Lahti
Mirka Lahti