6.9.2023
Jenni Pöllänen

Pirkanmaan Yrittäjien jäsenkysely, kesäkuu 2023

Toteutimme Pirkanmaan alueella Yrittäjien jäsenkyselyn kesäkuussa. Haluamme kuulla järjestömme jäsenten mielipiteitä, toiveita ja saada kehittämisideoita toimintaamme Pirkanmaalla.  

Kyselyyn vastasi 442 Pirkanmaan Yrittäjien jäsenyrittäjää, vastaajista noin 40 % Tampereelta, 60 % muista Pirkanmaan kunnista tai kaupungeista. 51 % vastaajista on ollut jäsenenä yli 10 vuotta, muut vastanneet jakautuvat tasaisesti aivan uusista jäsenistä 1–3 ja 4–9 vuotta jäsenenä olleisiin. Noin puolet vastaajista oli naisia, aina nuorista opiskelijajäsenistä seniorijäseniin. 

Järjestömme jäseneksi liitytään kyselyn perusteella verkostoitumisen, yhteisöllisyyden ja lakineuvonnan vuoksi. Myöhemmin jäsenyydessä nousevat vahvasti esiin myös vaikuttamistyö ja koulutusmahdollisuudet. Verkostoitumisen avulla etsitään pääasiassa uusia kumppaneita ja asiakkaita oman kunnan tai maakunnan alueelta. 57 % kertoi haluavansa verkostoitua erityisesti oman kunnan yrittäjien kanssa ja 46 % halusi verkostoitua samalla toimialalla toimivien kanssa. Myös alueelliselle verkostoitumiselle on paljon kysyntää Nykyisistä alueellisista verkostoista eniten kiinnostavat myyntiverkosto ja yksinyrittäjäverkosto. 

Paikalliset uutiset kiinnostavat eniten: 87 % haluaa lukea yrittäjien uutisia uutiskirjeistä ja ne tavoittavatkin hyvin lähes jokaisen kyselyyn vastanneen. 72 % on kiinnostunut erityisesti paikallisesta viestinnästä. Myös Pirkanmaan Yrittäjä -lehti kiinnostaa useita vastaajia sosiaalisen median kanavien ohella. Puolet vastaajista lukisi mielellään nykyistä enemmän sidosryhmäuutisia, esimerkiksi koulutukseen, rahoitukseen ja työllistämispalveluihin liittyen. 

Pirkanmaan Yrittäjä -lehden jatkuvaa kehittämistä toivotaan ja myös sen postitusta jäsenille. Tutkimmekin parhaillaan mahdollisuuksia ensi vuoden osalta ja lokakuussa tulemme testaamaan yritysjakelulla toimitettavaa lehteä. Valitettavasti merkittävästi kohonneet paino- ja postituskulut eivät mahdollista useita postituksia, mutta paljon toivottuja digitaalisia kanavia tulemme kehittämään tulevina kuukausina. Kuulemme mielellämme kaikki toiveet yrittäjien uutisiin ja yrittäjätarinoihin liittyen! 

Sekä Pirkanmaan Yrittäjien aluejärjestön että paikallisyhdistyksen tärkeimpänä vaikuttamistehtävänä nähdään yritys- ja yrittäjämyönteisyyden edistäminen maakunnassa ja kunnassa. Paikallisyhdistyksen selkeästi tärkeimpänä vaikuttamistehtävänä nähdään yritys- ja yrittäjämyönteisyyden ajaminen kunnassa (79 % vastaajista), yhteydenpito kunnan päättäviin tahoihin (50 %) ja yritysmyönteisten hankintojen varmistaminen (41 %). Kyselyssä oli mahdollisuus valita useita eri vaikuttamistehtäviä. Maakunnan tasolla tärkeänä koettiin myös sidosryhmäyhteistyö, jonka nosti 44 % vastaajista tärkeäksi vaikuttamisen osa-alueeksi. 

Paikalliset tapahtumat ja koulutukset kiinnostavat eniten. Osaamisen vahvistamisen näkökulmasta keskeisiä teemoja ovat myynti ja markkinointi, hyvinvointi ja talous. Erityisesti rennot afterwork -tyyppiset ja verkostoitumismahdollisuudet kiinnostavat. Eniten osallistujia (43 % vastaajista) ovat viime vuoden aikana houkutelleet paikallisyhdistysten järjestämät tapahtumat ja koulutukset. 38 % vastaajista kertoo, etteivät he ole osallistuneet tapahtumiin tai koulutuksiin lainkaan. Tiedot valtakunnallisista tapahtumista ja koulutuksista tavoittavat heikosti kyselyyn vastanneita ja tämä onkin tärkeä kehittämiskohde, jotta jatkossa osaamme viestiä paremmin valtakunnallisista mahdollisuuksista jäsenillemme.  

Valtakunnallinen, laaja yrittäjien jäsenkysely toteutetaan loppuvuodesta. Sen lisäksi kysymme jatkossa säännöllisesti jäsenille tärkeitä asioita vaikuttamiseen, verkostoimiseen ja vahvistamiseen liittyen. Haluamme kehittää toimintaamme jäseniä kuunnellen: meille yrittäjän ääni on tärkeä ja arvostamme mielipidettäsi. Lämmin kiitos jokaiselle kyselyyn vastannee

Jenni Pöllänen, Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja 

Muita kiinnostavia aiheita

Jenni Pöllänen
Jenni Pöllänen