työsuhteiden sudenkuopat ja niiden välttäminen
KPY-blogi
25.9.2023
Anneli Komi

Suomessa on merkittävä määrä menestyviä yrityksiä, joille tarvitaan ostajia ja jatkajia, nyt ja lähivuosina.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2021 noin 300 000 yritystä ilman maa-, metsä- ja kalatalouden toimialoja. Alle kymmenen henkilöä työllistävien mikroyritysten osuus koko yrityskannasta oli vuonna 2021 noin 94 prosenttia. Kaikkien pk-yritysten eli alle 250 henkilöä työllistävien yritysten osuus oli 99,8 prosenttia.

Kyselytutkimuksissa joka kolmas pk-yrittäjä kertoo, että on aikeissa tehdä omistajanvaihdoksen seuraavan viiden vuoden aikana. Yksinyrittäjäkyselyn mukaan kolmannes yksinyrittäjistä haluaa myydä yrityksensä seuraavan kolmen vuoden aikana. Puhutaan kymmenistä tuhansista yrityksistä lähivuosien aikana. Iäkkäistä yrittäjistä (+55 v) noin 5 000 yrittäjää etsii jatkajaa vuosittain. Työnantajayrityksistä noin 14 000 etsii jatkajaa parhaillaan. Niissä yrityksissä on oin 90 000 työpaikkaa. Tilanne Suomessa on siis akuutti ja omistajanvaihdosten onnistuminen yhteiskunnan kannalta tärkeää.

Yrityskauppaan tarvitaan tukea

Omistajanvaihdos ei ole mutkaton prosessi. Se on vaativa etenkin normaalin liiketoiminnan pyörittämisen ohessa. Matalan kynnyksen, eli ilmaisen ja kaikille helposti saatavilla olevan palvelun saaminen on tärkeää. Herättelytoimia ja ratkaisuja ostajien ja myyjien kohtaanto-ongelmaan tarvitaan. Uusien ostajien löytämiseen tarvitaan panostuksia. Yritysmarkkinoilla toimivat yksityiset asiantuntijat auttavat yrityskaupan läpiviemisessä.

Omistajanvaihdokset nojaavat vahvasti ulkopuoliseen rahoitukseen

Finnveran asiantuntijan mukaan oman pääoman ehtoisen rahoituksen ja vakuuksien vaateet nousevat vuodesta toiseen Pk-yritysbarometrin mittaristolla Top3-joukkoon silloin, kun yritys avaa syitä rahoituksen hakemattomuudelle tai sille, ettei rahoitus lopulta järjesty. Omistajanvaihdokset nojaavat usein vahvasti ulkopuoliseen rahoitukseen. Ostajilla ei useinkaan ole mahdollisuutta rahoittaa yrityskauppaa omilla säästöillään. Siksi oman pääoman ehtoinen rahoitus ja vakuusvaateet voivat olla myös omistajanvaihdoksen rahoituksen pullonkaulana.

Omistajanvaihdosta varten yhtiö tai kokonaisuus ottaa usein lainaa, ja rahoittajalta poistuvat käytöstä esimerkiksi myyjän vakuudet. Omaa pääomaa tarvitaan, ja sen rooli korostuu, jos takaisinmaksuaika lainarahoitukselle muodostuu muutoin pitkäksi tai kokonaisuuden omavaraisuusaste laskee sille tasolle, että yhtiön yrityskaupan jälkeisessä jatkorahoituksessa voi olla haasteita”. Elisa Sipponen, Finnvera Myös myyjän osallistuminen rahoitukseen on mahdollista. Se sekä mahdollistaa kaupat, että kertoo ostajalle, että myyjä on sitoutunut osaltaan yrityskauppaan. Myyjän osallistumiseen yrityskauppaan rahoittajan roolissa on useita eri vaihtoehtoja

Anneli Komi

Omistajanvaihdostoiminnan päällikkö, Suomen Yrittäjät

Muita kiinnostavia aiheita

Anneli Komi
Anneli Komi