7.7.2022
Markku Kivinen

Tehdään yhdessä Satakunnasta yrittäjyysmaakunta

Kunnan päätöksillä voidaan poistaa yrittäjyyden esteitä, edistää investointeja ja houkutella uusia yrityksiä kuntaan ja sitä kautta luodaan työpaikkoja ja houkutellaan asukkaita. Pahimmillaan päätöksenteossa voidaan tuoda myös esteitä tai hidasteita yrityksille. 

Suomen Yrittäjien Kuntabarometriin vastasi lähes 10 000 yrittäjää kuluneena keväänä eri puolilta Suomea. Satakunnasta vastaajia oli lähes tuhat. Suomen Yrittäjät mittaa barometrilla kuntien elinkeinopolitiikan onnistumista joka toinen vuosi. Satakunnan tulokset maakuntatasolla ovat viime vuosien aikana kehittyneet hyvin. Maakuntamme kunnista yhä useamman kunnan päätöksenteko on muuttunut yrityslähtöisemmäksi ja kunnissa ymmärretään yritysten ja yrittäjien merkitys työllistäjänä ja elinvoiman tuojina. Toki kuntien tasoerot ovat vielä suuret ja omassa kokoluokassaan valtakunnan tasolla menestyivät ainoastaan Merikarvia ja Kokemäki, joissa molemmissa tulokset ovat kehittyneet hienosti.

Kuntabarometri on loistava kehitystyöväline kuntien ja yrittäjien väliseen yhteistyöhön ja sen avulla voidaan sopia yhteiset kehityskohteet. Olemme alkukesän aikana käyneet läpi barometrin tuloksia jo useassa kunnassa yhdessä kunnan päättäjien sekä paikallisyhdistysten edustajien kanssa ja moni kunta onkin päättänyt panostaa jatkossa entistä enemmän kunnan elinvoimaan.

Vastaajat pitivätkin kunnan elinkeinopolitiikassa kaikkein tärkeimpänä kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyyttä, toiseksi yrityspalveluita ja kolmanneksi elinkeinopolitiikan asemaa kunnassa. Yrityspalvelut ovat yrittäjälle peruspalveluita. Tärkeimmiksi yrityspalveluiksi vastauksissa nousivat aloittavan yrittäjän palvelut, toiseksi sujuvat lupapalvelut ja kolmanneksi rahoitus- ja investointineuvonta ja verkostoituminen.

Aloittavien yrittäjien neuvontapalvelut toimivat Satakunnassa pääosin hyvin. Uusyrityskeskus Enter Satakunnan kautta tuotetaan aloittavien yrittäjien neuvontapalvelu Satakunnassa kahteentoista kuntaan, tämän lisäksi Raumalla ja Kankaanpäässä on oma aloittavan yrittäjän neuvontapalvelu. Lupapalveluissa on vielä Satakunnassakin kehitettävää, osassa kuntia rakennuslupien käsittely kestää pitkään ja hakemukset saattavat olla samassa jonossa niin sanottujen “terassilupahakemusten joukossa” eli tässä on alueemme kunnille selkeä kehittämiskohde. Rahoitus- ja investointineuvonta on yritysneuvonnan kovinta ydintä yrityksille ja peruspalvelua yrittäjälle. Rahoitusneuvonnan merkitys on korostunut erityisesti koronaneuvonnan aikana.

Kuntien tarjoamat yrityspalvelut ovat tärkeitä yrittäjille, ja yrittäjiksi aikoville. Kun raskaat SOTE-palvelut siirtyvät vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle, uusilla elinvoimakunnilla on tämän jälkeen entistä parempi mahdollisuus panostaa kunnan yrittäjyyden ja elinvoiman vahvistamiseen.

Tehdään yhdessä Satakunnasta vielä parempi #yrittäjyysmaakunta.

Markku Kivinen
Markku Kivinen