14.12.2023
Niko Lassila

Työnantajien tärpit

Sopimustyönantajan TyEL-maksu muodostuu TyEL-perusmaksusta, joka on 25,12 % ja siihen lisättävästä asiakaskohtaisesta Elon perushoitomaksusta. Lopullista TyEL-maksua alentavat lisäksi mahdollinen asiakashyvitys ja hoitomaksupalautus. 

Arvion 2024 vuoden TyEL-maksuista (+ maksuprosentista, hoitomaksupalautuksesta ja asiakashyvityksestä) saat yritysasiakkaiden verkkopalvelusta löytyvältä maksuarviolta. Tammikuun puolivälistä alkaen löydät kuluvan vuoden tarkan TyEL-maksuprosentin verkkopalvelun vakuutustietojen maksutiedot kohdasta. Suurtyönantajilla maksuprosentti voi vaihdella vuoden mittaan maksuluokan vaikutuksen vuoksi. Koko vuoden lopullisen TyEL-vakuutusmaksun ja maksuprosentin näet verkkopalvelusta, kun vuoden viimeinen ansioilmoitus on tehty. 

Vuosiyhteenveto 2023 on saatavilla verkkopalvelusta tammikuun puolivälissä. Sieltä kannattaa käydä tarkistamassa tulorekisteriin ilmoittamanne ansiot ja niistä syntyneet maksut. 

Kun lopullinen tieto hoitomaksupalautuksesta ja asiakashyvityksestä on helmikuussa tiedossa, informoimme siitä verkkopalvelun käyttäjiä sähköpostitse.

Verkkopalvelun asiakastietojen hallinnassa kannattaa käydä varmistamassa, että yrityksenne verkkopalvelun käyttäjätiedot ovat ajan tasalla. Samalla on hyvä käydä täydentämässä verkkopalvelusta löytyvät tuntemistiedot, jos ei sitä ole vielä tehnyt.  Eläkevakuutusyhtiöt ovat velvollisia tuntemaan asiakkaidensa ja näiden yrityksissä päätösvaltaa käyttävien henkilöiden, sekä asiakkaan liiketoiminnan luonne. 

Tutustu vuoden 2024 sosiaalivakuutusmaksuihin >

Yrittäjien tärpit

Muistathan, että YEL-maksut voi vähentää täysimääräisesti verotuksessa. Jos maksat itse YEL-vakuutusmaksut, voit vähentää ne omassa verotuksestasi. Ilmoita silloin maksetut maksut itse verottajalle.  Jos puolestaan yritys toimii maksajana, YEL-maksut vähennetään yrityksen kuluina.

Jotta työtulo pysyy mukana yleisessä hintatason kehityksessä, se tarkistetaan automaattisesti vuodenvaihteessa palkkakertoimella eli nyt työtulo nousee noin 5,1 %. Samalla muuttuvat myös työtulojen rajat. Minimi työtulo on 9 010,28 euroa, maksimi 204 625,00 euroa ja työttömyysturvan alaraja 14 803,00 euroa vuonna 2024. Jos työtulosi on tämän vuoden minimin tasolla, se korotetaan vuodenvaihteessa vastaamaan seuraavan vuoden minimiä.

Yel-vakuutusmaksuprosentteihin ei ole tulossa muutosta, vaan ne pysyvät vuoden 2023 tasolla. Alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla se on 24,10 % ja 53–62-vuotiailla 25,60 %. Aloittavan yrittäjän alennus on 22 % normaalista maksusta, aivan kuten ennenkin. Jos haluat hyödyntää YEL-vakuutusmaksun jouston vielä vuonna 2023, muistathan tehdä hakemuksen ajoissa. Joustomaksusta on hyvä muistaa, että se vaikuttaa kyseisenä vuonna kertyneeseen eläkkeeseen, mutta ei Kelan etuuksiin. 

Lue lisää YEL-vakuuttamisesta vuonna 2024 >

Eläkkeensaajien tärpit

Työeläkkeet nousevat ensi vuoden alussa noin 5,7 % (eli 5,67 %) vuoteen 2023 verrattuna. Korotus koskee jokaista, joka saa vuodenvaihteessa työeläkettä saadusta eläkelajista riippumatta, kun eläke on alkanut viimeistään 1.12.2023. Indeksikorotusta ei tarvitse hakea vaan sen saa automaattisesti.

Vanhuuseläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana saa työskennellä rajoituksetta. Myös muita eläkkeitä saavat voivat tehdä ansiotyötä, kunhan tulot eivät ylitä ansaintarajoja. Työkyvyttömyyseläkkeen ansaintaraja on 40 % ja osatyökyvyttömyyseläkkeen 60 % työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta ansiosta. Työkyvyttömyyseläkkeen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana saa edeltävästä ansiosta riippumatta ansaita vähintään 976,59 euroa kuukaudessa vuonna 2024. 

Tutustu tarkemmin eläkkeensaajien vuodenvaihteen ohjeisiin >

Niko Lassila