Yrittäjän asialla
10.6.2021
Ulla Vehkaperä

Vahva yrittäjyys -hankkeen ja HyMy-kylän yhteistyössä tuottamat työpajat tukevat yrittäjien hyvinvointia uudessa ja haastavassa tilanteessa

Yrittäjien työhyvinvointi on viime aikoina herättänyt erityisen paljon kysymyksiä, kun maailmanlaajuinen pandemia lamaannutti yhteiskunnan ja monen yrittäjän toimeentulo romahti nopeasti. Selviytyäkseen tarvitsevat yrittäjät konkreettista taloudellista tukea, mutta myös tukea oman työkykyisyyden säilyttämiseen ja vertaistukeen. Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylässä on monialaisen opiskelijaryhmän toimesta kehitetty yrittäjille suunnattuja hyvinvointia tukevia ja vahvistavia etä- ja lähipalveluja.

Yrittäjän kannattaa panostaa omaan hyvinvointiinsa

Yrityksen menestymiseen vaikuttavat sekä yrittäjän oma jaksaminen että motivoitunut henkilöstö, jolloin yrityksen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Suomen Yrittäjien tilaamassa gallupissa vuonna 2020 käy ilmi, että yrittäjien työssä jaksaminen on huolestuttavalla tasolla. Gallupissa käy ilmi, että vain noin kolmasosa yksinyrittäjistä on ottanut työterveyshuollon palvelut käyttöönsä.

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa todetaan, että hyvinvointia voivat uhata esimerkiksi epävarmuus taloudesta sekä tunne, että on jatkuvasti kiinni omassa työssään. Yrittäjän taloudellisesta tuesta ei ole hyötyä, jos yrittäjä ei jaksa kehittämiseen myönnettyä tukea hyödyntää. Yrittäjän omaan työkykyyn ja työterveyshuoltoon panostaminen on erittäin tärkeä investointi yrityksen menestymistä ajatellen.

HyMy-kylän työhyvinvointipajat yrittäjille

Yrittäjien hankalaan tilanteeseen on osuvasti vastannut Helsingin Yrittäjien Vahva Yrittäjyys (ESR) -hanke, jossa tavoitteena on löytää vastauksia hankkeeseen osallistuvien yrittäjien talous- ja hyvinvointihaasteisiin. Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylä on aitoon asiakaspalvelutyöhön pohjautuva oppimis- ja kehittämisympäristö, joka mahdollistaa eri sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työelämälähtöisen opiskelun. HyMy-kylä kuuluu Asiakaslähtöiset terveys- ja hyvinvointipalvelut innovaatiokeskittymään.

Yhteistyössä hankkeen kanssa Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän monialainen opiskelijatiimi on toteuttanut yrittäjille suunnattuja työhyvinvoinnin työpajoja. Opiskelijatiimissä on mukana opiskelijoita toimintaterapian, osteopatian, fysioterapian, sosiaalialan, terveydenhoidon ja liiketalouden tutkinnoista.

Opiskelijat toteuttivat keväällä 2020 kolme ja keväällä 2021 kolme yrittäjille suunnattua tilaisuutta. Työhyvinvointipajat rakennettiin niin, että ensimmäisissä tapaamisissa yrittäjät keskustelivat hyvinvoinnin eri osa-alueista ja asettivat itselleen omaa työhyvinvointia edistävän tavoitteen. Tavoitteiden pohjalta opiskelijatiimit koostivat seuraavat kaksi työhyvinvointipajaa. Keväällä 2020 työpajoista kaksi järjestettiin Myllypuron kampuksella ja yksi etänä. Koronapandemian jatkuessa vielä vuonna 2021 järjestettiin kaikki työpajat videovälitteisesti.

Kaikki Vahva yrittäjyys -hankkeeseen osallistuneet yrittäjät eivät osallistuneet työhyvinvointipajoihin. Syitä ei tiedetä, mutta koronapandemia aiheutti monille yrittäjille erittäin vaikean tilanteen, jonka vuoksi omaan työhyvinvointiin panostaminen ei ehkä koettu mahdolliseksi ja ajankohtaiseksi. Työpajoihin osallistui noin 40 eri yrittäjää ja he antoivat pääosin positiivista palautetta. Eniten pidettiin Myllypuron uudella kampuksella järjestetystä työpajasta, mutta myös etätyöpajat saivat kiitosta.

Kevään 2021 aikana opiskelijat konseptoivat mikro- ja pienryrittäjille suunnatut ryhmämuotoiset työhyvinvointipalvelut, jotka tulevat HyMy-kylän palveluvalikoimaan syksyllä.

Yksinyrittävien työhyvinvointipalvelujen tarve lisääntyy

Työterveyslaitoksen julkaisun mukaan työelämä on murroksessa ja uudenlainen työkulttuuri monipuolistaa työuria. Työtä tehdään yhä enemmän osa-aikaisesti ja useammalle työnantajalle yhtä aikaa. Työmarkkinoilla kevytyrittäjien, ammatinharjoittajien ja freelancereiden määrä on kasvanut tasaisesti. Yksinyrittäjien määrän ennustetaan lisääntyvän edelleen ja samalla tarve yksinyrittäjien vertaistuelle ja kumppanuusverkostoille lisääntyy.

Työelämän muutokset haastavat myös kehittämään ja monipuolistamaan työhyvinvointipalveluja. Tarve erityisesti yksinyrittäjille suunnatuille yksilöllisille ja ryhmämuotoisille työhyvinvointipalveluille tulee lisääntymään. On tärkeää pohtia millaisista työhyvinvointipalveluista nämä uuden sukupolven yrittäjät hyötyvät eniten.

Kirjoittajat:

Eveliina Arkko on toimintaterapeutti, joka teki viimeisen työharjoittelun Metropolian HyMy-kylässä kylävastaavan tehtävässä keväällä 2020. Hän toteutti monialaisen opiskelijatiiminsä kanssa yrittäjien työhyvinvointipalveluja yhdessä Helsingin Yrittäjien Vahva Yrittäjyys -hankkeen yrittäjien ja projektityöntekijöiden kanssa.

Markus Määttänen on toimintaterapeuttiopiskelija, joka suoritti viimeisen työharjoittelun Metropolian HyMy-kylässä kylävastaavan tehtävässä keväällä 2021. Hän muotoili monialaisen opiskelijatiimin kanssa Helsingin Yrittäjien Vahva Yrittäjyys -hankkeen yrittäjille monipuolisia kehittämis – ja työhyvinvointipalveluja. Syksyllä 2021 valmistuva opinnäytetyö liittyy yrittäjämiesten työhyvinvointiin.

Ulla Vehkaperä toimii lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulussa toimintaterapian tutkinnossa ja yrittäjyys- ja turbiinitoiminnan vetäjänä Asiakaslähtöiset terveys- ja hyvinvointipalvelut innovaatiokeskittymässä.

Muita kiinnostavia aiheita

Ulla Vehkaperä