10.9.2021
Maria Virtanen

Valtuuston päätösten vaikutukset paikallisiin yrityksiin on syytä miettiä

Suurin osa kuntien valtuustojen tekemistä päätöksistä vaikuttaa paikallisten yritysten toimintamahdollisuuksiin. Valtuutettujen kannattaakin aina päätöstä tehdessään miettiä, miten päätös vaikuttaa paikallisiin yrityksiin ja sitä kautta esimerkiksi työpaikkoihin ja verotuloihin. Tärkeitä päätöksiä ovat esimerkiksi kunnan kilpailutukset, maankäyttöpolitiikka ja jätehuollon järjestäminen.   Järjestelmällinen yritysvaikutusten arvioiminen vaikuttaa voimakkaasti paikallisen elinvoiman vahvistumiseen. Yritysvaikutusten selvittäminen on syytä ottaa valtuustossa järjestelmälliseksi osaksi päätösprosessia, mutta se vaatii kunnan viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä sitoutumista tärkeän asian puolesta.

Yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita sitä, että päätökset tehdään yritysten ehdoilla, vaan sillä vähennetään yrittäjyyden kannalta huonojen päätösten riskiä. Joskus riittää, että ylipäänsä mietitään, onko päätöksellä vaikutuksia yrityksiin. Mitä tärkeämpi päätös, sitä perusteellisemmin sen vaikutukset kannattaa arvioida.  Yritysten toimintamahdollisuuksien kaventaminen vaikuttaa haitallisesti yritykseen, mutta se haittaa myös yrityksen asiakkaita ja työntekijöitä sekä lopulta heikentyvien verotulojen myötä koko kuntaa. Jos yritykset joutuvat ahtaalle, myös palvelut katoavat vähitellen paikkakunnalta.Me yrittäjäjärjestössä tarjoamme tukea yritys- ja elinvoimavaikutusten arviointiin kunnissa. Parhaiten se tapahtuu keskustellen, ja useimmissa pirkanmaalaisissa kunnissa vuoropuhelu yrittäjien ja paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa onkin vireää.

Loppusyksystä jälleen käynnistyvä yrittäjyys- ja elinvoimakuntakilpailu tarjoaa kunnille oivan työkalun kunnan nykytilan arvioimiseksi. Kannustankin kuntia kutsumaan yhteiseen arviointikeskusteluun niin viranhaltijoita, luottamushenkilöitä kuin yrittäjäyhdistyksen edustajia – parhaimmillaan arviointikeskustelu toimii alkusysäyksenä jatkuvalle yhteistyölle.Toivomme kuntapäättäjiltä uteliasta mieltä ja mielenkiintoa yrittäjyyttä ja kunnan elinvoimaan vaikuttavia seikkoja kohtaan. Valoisan tulevaisuuden turvaamiseksi paikalliset yritykset kannattaa pitää mielessä kunnan päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä.

Maria Virtanen
Maria Virtanen