Yrittäjän asialla
2.11.2023
Pentti Komssi

Vastuullista yritystoimintaa: Koskeeko kestävyysraportointi pienyrityksiä?

Uusi kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tulee voimaan vuoden 2024 alusta ja raportointi alkaa 2025. Se koskee suuryrityksiä ja niiden toimitusketjuja. Direktiivin mukaista raportointia saatetaan edellyttää myös julkisissa hankinnoissa.

Direktiivi edellyttää, että yrityksen ympäristöä, ihmisoikeuksia kuin muita sosiaalisia seikkoja koskevat tiedot vaikutuksista julkistetaan vuosittain yrityksen toimintakertomukseen sisällytettävässä kestävyysraportissa. Tämä ei ole aivan uusi asia: yleisen edun kannalta merkittäviä suuria yhtiöitä eli pörssilistattuja yhtiöitä, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä on velvoitettu raportoimaan yhteiskuntavastuusta jo vuodesta 2016 alkaen. Kestävyysraportointidirektiivi koskettaa aiempaa isompaa osaa yrityksistä, mutta alkuvaiheessa vain säännellyillä markkinoilla toimivia, yli 500 työntekijää työllistäviä yhtiöitä.

Tekeillä on myös laajempi direktiivi yritysvastuusta eli CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Sen mukaan yrityksen tulisi laatia toimintaperiaatteet ja -politiikat, joiden avulla toteutetaan ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskeva huolellisuusvelvoite. Toiminnan negatiiviset vaikutukset tulisi tunnistaa, lieventää ja korjata käytännön toimin. Yritysvastuudirektiivin sisällöstä käydään vielä EU:ssa keskustelua, ja se saataneen hyväksyttyä ensi vuoden kuluessa.

Kestävyysraportointidirektiivin vaikutukset pienyrityksiin

Direktiivi koskee siis vain isoja pörssiyhtiöitä. Paitsi tilanteessa, jossa pienempi yritys on direktiivin piirissä olevan yrityksen alihankkija. Raportointivaatimukset edellyttävät myös toimitusketjussa olevilta selvityksiä. Alihankkijoiden kannattaakin olla jo hyvissä ajoin yhteydessä päämieheensä, jotta asiakassuhteeseen ei tämän takia tule katkoja.

Yrityksille, joita direktiivi ei suoraan koske, mutta jotka joutuvat omissa arvoketjuissaan tosiasiallisesti toteuttamaan vastuullisuusraportointia sopimuskumppaneidensa tarpeiden vuoksi, valmistellaan vastuullisuusraportointistandardia, kevennettyä raportointimallia. Tätä edistää aktiivisesti eurooppalainen yrittäjäjärjestö SMEunited, jonka toiminnassa Suomen Yrittäjät on vahvasti mukana. Valmisteilla oleva standardi on suositus, mutta sitä kannattaa noudattaa.

Pääkaupunkiseudun hankintayksiköt ovat uudistamassa hankintastrategioitaan ja terävöittämässä vastuullisuuteen liittyviä linjauksia. Julkisissa hankinnoissa on jatkossa yhä enemmän kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä ehtoja. Valistunut arvaus on, että monissa hankinnoissa tullaan vaatimaan kestävyysraportointidirektiivin mukaisia selvityksiä kaikilta tarjoajilta.

Vaikka direktiivin noudattaminen ei ole pienemmälle yritykselle pakollista, sen osittainenkin noudattaminen ja kevennetyn raportointimallin hyödyntäminen laajentaa yrityksen toimintamahdollisuuksia. Se antaa hyvän perustan markkinointiin sekä yksityisille että julkisille toimijoille. Se myös edistää rahoituksen saatavuutta sekä houkuttelee kestävään kehitykseen suuntautuneita sijoittajia ja osaajia.

Kirjoittaja Pentti Komssi on pääkaupunkiseudun hankinta-asiamies.

Pentti Komssi