3.8.2022
Annina Nyholm

Vieraskynä: Hyvinvointiyrittäjä puurtaa usein yksin myös turvallisuuspolulla

Hyvinvointipalveluiden sektori kasvaa kasvamistaan. Erilaisia terveydenhuollon ulkopuolisia hyvinvointiin, kauneudenhoitoon ja kehonmuokkaukseen keskittyviä palveluita löytyy jokaisesta pienestäkin pitäjästä ja isoissa kaupungeissa palveluita on tarjolla vieri vieressä. Palveluntarjoajien kokonaismäärästä löytyy vain hyviä arvauksia, mutta puhutaan kuitenkin monien kymmenien tuhansien yritysten joukosta – siis valtaisan isosta ja laajasta palveluverkostosta.

Hyvinvointi- ja kauneudenhoitopalveluille ei ole omaa erityislainsäädäntöä, vaan palveluiden turvallisuutta säätelee kuluttajaturvallisuuslaki – tuo monien vapaa-ajan palveluiden turvallisuutta saneleva yleislaki. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo, että palveluntarjoajat noudattavat kuluttajaturvallisuuslakia.

Kuluttajaturvallisuuden kolme tärppiä:

  • Palveluntarjoaja vastaa palvelun turvallisuudesta. Palvelu ei saa aiheuttaa asiakkaalle vaaraa.
  • Oma palvelukattaus on tunnettava läpikotaisin ja palveluista on tunnistettava erilaiset vaarat ja riskit. Varmista oma ja muiden riittävä osaaminen.
  • Opasta, ohjaa ja varmista. Asiakkaalle on kerrottava palveluun liittyvät tarpeelliset tiedot ennen palveluun osallistumista.

Yrittäjän velvollisuuksien lista on loputon, mutta jo vauhdikkaasti rullaavan yritystoiminnan tiimellyksessäkin pitää jaksaa pysyä kartalla oman alan lainsäädännöstä, muutoksista ja uudesta tiedosta. Yrittäjä voi täyttää lainsäädännön minimivaatimukset rimaa hipoen, mutta on vähintään järkevää tähdätä korkeammalle. Laadukkaaseen turvallisuustyöhön panostaminen on iso etu pitkällä tähtäimellä. Jokainen yrittäjä varmasti yhtyy ajatukseen, että onnettomuudet, reklamaatiot ja muut ei-toivotut tapaukset vievät ylimääräistä aikaa ja rahaa. Säännöllinen satsaus turvallisuustyöhön ja osaamisen ylläpitoon maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse keksiä itse, eikä varsinkaan oppia erehdyksen kautta. Moni viranomainen tuottaa nykyisin materiaalia avuksi lainsäädännön vaatimusten soveltamiseen ja käytännön työhön. Omalle vastuulle jää raivata kalenterista aikaa ja halua perehtyä. Tärkein askel on viedä turvallisuuskulttuuri aidosti osaksi päivittäistä työtä ja tehdä se näkyväksi asiakkaille.

Turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä kannattaa jakaa myös kollegoiden kesken. Kannattaa pohtia, löytyisikö esimerkiksi tutuista saman alan tai alueen pienyrittäjistä, tai vaikkapa vanhoista opiskelukavereista sopiva verkosto, jonka kesken voisi säännöllisesti käydä läpi turvallisuusasioita ja hyviä käytäntöjä.

Aloita vaikka näistä:
Tiivis videosarja palveluiden asiakasturvallisuudesta (Linkki videoihin uutisen lopussa)
Kauneudenhoito ja kehonmuokkaus -verkkosivu
Tatuointipalvelut ja tatuointivärit -verkkosivu
Hyvinvointipalvelut -verkkosivu


Kirjoittaja: Annina Nyholm

Kirjoittaja toimii ylitarkastajana kauneudenhoito-, kehonmuokkaus- ja hyvinvointipalveluiden kuluttajaturvallisuuden valvonnassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesissa.

Annina Nyholm