17.1.2023
Juha Isojärvi

VIHREÄ SIIRTYMÄ JA YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS NOUSUN VETUREINA

Talousennusteiden mukaan Suomen talouden arvioidaan painuvan vuonna 2023 maltilliseen taantumaan. Taantumaan ajautumisen taustalla on samanaikainen voimakas muutos rahan, energian ja elintarvikkeiden hinnoissa ja ongelmat materiaalien saatavuudessa. BKT:n kasvun odotetaan kuitenkin palautuvan positiiviseksi jo vuoden 2024 aikana. Taantuman jälkeen on aina tullut nousukausi. Miten tulevaan nousukauteen tulisi valmistautua jo nyt?

Ukrainan sodan aiheuttaman taloudellisen kriisin vaikutukset tulevat vähitellen vaimenemaan. Ukrainan sodan loppuminen nopeasti selkeyttäisi tilannetta, toki sodan jäljiltä useita haasteita jää ratkaistavaksi.  Sitä mukaan, kun Euroopan energian saanti saadaan turvattua, materiaalivirrat toimimaan paremmin ja inflaatiokehitys tasoitettua, siirrymme uuteen nousukauteen. Se tulee olemaan monella tapaa erilainen kuin aikaisemmat. 

Ukrainan sota ja sen tuomat ongelmat eivät ole ainoita, jotka tulee ottaa huomioon tulevassa uudessa normaalissa. Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen edellyttää aktiivisia ja nopeita toimenpiteitä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusiutuvan energian hyödyntämistä, energiatehokkuuden lisäämistä, kiertotalouden kehittämistä ja digitalisaation lisäämistä.

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan ekologisesti kestävään talouteen ja kasvuun tähtäävää muutosta, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. OP ja Euroopan investointirahasto (EIR) vauhdittavat vihreää siirtymää tuomalla uusia riskinjakotakauksia pk-yrityksille ja taloyhtiöille kevään aikana. Takaus helpottaa rahoituksen saamista vihreää siirtymää vauhdittaviin investointeihin. Se mahdollistaa myös pk-yritysten hankkeiden toteutumisen vähemmillä vakuuksilla ja rahoituksen myöntämisen edullisemmalla hinnalla. Takaukset myönnetään maksimissaan 7,5 miljoonan euron lainoihin.

Uusi riskinjakotakaus soveltuu pk-yrityksille, jotka edistävät esimerkiksi energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä, ympäristön kannalta kestävien materiaalien käyttämistä, kiertotaloutta tai vähäpäästöisyyttä. Riskinjakotakaus soveltuu myös kasvaville ja innovatiivisille sekä toimintaansa digitalisoiville yrityksille, jotka panostavat merkittävästi tuote-, palvelu- tai prosessikehitykseen.  Taloyhtiöt voivat käyttää takausta hankkeisiin, jotka edistävät esimerkiksi energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä tai vähäpäästöisyyttä.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry toteutti marraskuussa 2022 Yritysten kasvun suunta -kyselyn. Maakunnan yrityksistä 70 prosenttia ilmoittaa olevansa joko voimakkaasti kasvua hakevia tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä. Positiivinen liikevaihdon odotus oli 67 prosentilla kyselyyn vastanneista. Inflaation mainitsi kasvun rajoitteena 24 prosenttia vastaajista ja komponentti/raaka-ainepulan vain 8 prosenttia vastaajista. Pohjois-Suomessa on menossa ja vireillä lisäksi useita suurhankkeita, jotka lisäävät yritysten tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Nyt on hyvä aika valmistautua tulevaan nousukauteen ja liiketoiminnan muutokseen etukäteen. Yrityksillä on kasvuhakuisuutta, kasvun rajoitteet ovat poistumassa ja vireillä olevat suurhankkeet lisäävät kysyntää. Meiltä löytyvät välineet rahoituksen toteuttamiseksi. Kysy riskinjakotakauksesta Oulun Osuuspankista.

”Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle suotu. Jolla sitä on, niin pitäkööt hyvänään! Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa; asia jää huvikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon, sille on maailmanranta kevyt kiertää…”

(Korpifilosofi Konsta Pylkkänen Veikko Huovisen teoksessa Havukka-ahon ajattelija)

Muita kiinnostavia aiheita

Juha Isojärvi