Yrittäjän asialla
24.2.2022
Esko Valkeala

Yrittäjäjärjestö tarjoaa jäsenilleen tietoa, tukea ja tapahtumia

Yrittäjäjärjestö ajaa yrittäjien asiaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Tarjoamme jäsenillemme monipuolisia jäsenetuja, tapahtumia, koulutuksia ja verkostoja. Lounais-Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Esko Valkeala kertoo paikallisyhdistyksen toiminnasta.

Helsingin Yrittäjät on yksi Suomen Yrittäjien aluejärjestöistä. Helsingin Yrittäjillä on yhteensä kuusi paikallisyhdistystä, joista yksi on Lounais-Helsingin Yrittäjät ry. Lounais-Helsingin Yrittäjät edustajaa yrittäjiä Helsingin postinumeroalueilla 00180, 00200 – 00220, 00250 ja 00340.

Paikallisyhdistykseemme kuuluu monimuotoinen joukko eri alojen yrittäjiä, jotka tapaavat toisiaan erityisesti Lounais-Helsingin Yrittäjien paikallistoiminnan tapahtumissa. Tätä kirjoitettaessa Lounais-Helsingin Yrittäjien jäsenmäärä on 563 jäsentä. Vuodelle 2022 odotamme kasvua jäsenmäärässä. Suurin osa jäsenistämme ovat yksinyrittäjiä tai pieniä yrityksiä, jotka edustavat laajasti eri toimialoja.

Tavoitteemme Lounais-Helsingissä on parantaa yrittäjän arkea. Tärkeänä asiana pidämme vaikuttamista eri tasoilla. Paikallisyhdistyksessä tarjoamme jäsenillemme tietoa, tukea, verkostoitumista, perehdytyksiä, koulutuksia ja hupia. Lisäksi jäsenillemme on tarjolla sekä Suomen Yrittäjien että Helsingin yrittäjien järjestämät tapahtumat, koulutukset ja neuvontapalvelut.

Miksi sitten kannattaa liittyä yrittäjäjärjestöön? Saadun palautteen mukaan jäsenet pitävät tärkeänä mahdollisuutta verkostoitua muiden paikallisten yrittäjien kanssa, oppia toisilta yrittäjiltä, osallistua tapahtumiin ja koulutuksiin. Tärkeänä pidetään myös lakineuvontaa, joka on yksi jäsenille tarjottavista neuvontapalveluista. Myös tarjolla olevia asiakirjapohjia hyödynnetään.

Lisäksi jäsenet pitävät tärkeänä yrittäjäjärjestön valtakunnallista ja alueellista vaikuttamista päättäjiin. Lounais-Helsingin Yrittäjien hallituksessa on kaksi kansanedustajan sekä valtuustoryhmän puheenjohtajan nimikkoyrittäjää, joten myös paikallisyhdistyksellämme on yhteydet päättäjiin kunnossa.

Jäsenille on tarjolla myös mentorointia, joka on sparrausta yrittäjältä yrittäjälle. Mentorointi on motivointia, vinkkien, neuvojen, esimerkkien kertomista, kontaktien jakamista ja vertaistukea. Mentorointi ei pelkästään tarjoa tukea yrittäjälle yrityksen toiminnan kehittämisessä vaan mentoroinnissa tuetaan myös yrittäjän jaksamista. Mentori on yrittäjälle ulkopuolinen tuki, jonka kanssa voi luottamuksellisesti keskustella.
Voit hakea mentoria tai ilmoittautua itse mentoriksi verkkosivulla www.mentorisi.fi. Verkkosivuilta löydät lisää tietoa mentoroinnista.

Lisää tietoa Lounais-Helsingin Yrittäjistä, hallituksen jäsenistä ja vastuualueista sekä tapahtumista löydät verkkosivuiltamme.

Lisätietoja jäsenyydestä löydät täältä.

Tervetuloa mukaan kehittämään paikallisyhdistyksen toimintaa!

Esko Valkeala