Kymen Yrittäjien blogi
1.9.2022
Riitta Hyppänen

Yrittäjän oman osaamisen kehittäminen

Kun me yrittäjät pidämme huolta osaamisestamme ja sen kehittämisestä, pidämme huolta samalla yrityksestämme. Osaamisemme ja henkilöstömme osaamisen avulla tuotamme palveluja asiakkaille, vastaamme kysyntään entisillä tai uudistettavilla tuotteilla, varaudumme muutoksiin ennakoivasti. Osaaminen on läsnä joka päivä.

Miten on osaamisen kehittämisen laita?
Tunnistammeko arjen kiireessä osaamisemme, myös sen piilevän, jota ei tule hyödynnettyä? Tunnistammeko osaamistarpeita, joita olisi syytä kehittää? Tunnistammeko tapoja, miten kehittyä? Jos nämä kysymykset tuntuvat tutuilta, niin ei ihme, sillä ne ovat varsin yleisiä.

Suomen yrittäjät ovat tehneet jo pitkään työtä sen eteen, että yrittäjille olisi tarjolla juuri yrittäjille suunnattuja koulutuksia. Tänä vuonna tarjontaa on lisätty Yrittäjät Akatemian avulla.

Myös laajemmin on osaamisen kehittämisen haasteet tunnistettu. TYÖ2030-ohjelma – yli hallituskausien kestävä työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma – tekee laajalla rintamalla työtä sen eteen, että Suomessa olisi vuonna 2030 maailman paras työelämä. Tämä kunnianhimoinen tavoite koskee kaiken kokoisia yrityksiä kaikilla toimialoilla kuin myös julkisen sektorin työpaikkoja. Isoilla yrityksillä on vuosien saatossa kehittyneet toimintatavat ja resurssit, joilla koko henkilöstöä johtajineen koulutetaan ja kehitetään. Suomessa kuitenkin 93 % yrityksistä on mikroyrityksiä. Yksistään yksinyrittäjiä on noin 180 000. Miten me voimme olla mukana jatkuvan oppimisen tiellä?

Vertaisoppiminen – uusi vanha tapa kehittää itseään ja yritystään
Uusimmassa pk-yrityksille suunnatussa osaamisen kehittämisen kokeilussa olen saanut olla mukana alkusuunnitteluista alkaen. Halusimme luoda mahdollisuuden pureutua osaamisen ja oppimisen laajaan kokonaisuuteen tavalla, joka sopii mahdollisimman hyvin yrittäjille. Kyse on vertaisoppimisesta. Kukapa yrittäjää paremmin ymmärtäisi kuin toinen yrittäjä? Kolmen lyhyen työpajan aikana keskustelimme mm.
yrittäjien kanssa siitä,
• miten tärkeässä roolissa osaaminen kunkin yrityksessä on
• miten hyödynnämme niin omaa kuin työntekijöiden osaamista
• miten vauhditamme myös osaamisen jakamista
• miten toimia osaajapulassa
• mihin meidän tulisi varautua tulevaisuudessa tarvittavien taitojen osalta
• mitä kaikkia oppimisen mahdollisuuksia on (maksuttomia ja maksullisia)
• minkälaisia kokemuksia oppilaitosyhteistyöstä on kertynyt
• ja lopuksi siitä, minkälaisia tahoja kukin on hyödyntänyt osaamishaasteissaan

Ensimmäinen ryhmä koostui Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen eri alojen työnantajayrittäjistä, toinen ryhmä apteekkialan työnantajaliiton jäsenyrityksistä ja kolmas ryhmä eri alojen yksinyrittäjistä. Keskustelut itselle entuudestaan vieraiden yrittäjien kanssa luottamuksellisessa ilmapiirissä ja käytännönläheisellä tavalla on koettu positiiviseksi ja ajatuksia herättäväksi. Jaetut vinkit ja työkalut ovat jo sellaisenaan valmiita otettavaksi käyttöön omassa työpaikassa. Lisäksi moni yrittäjä sai uutta tietoa niin paikallisista, seudullisista kuin myös alueellisista kouluttautumismahdollisuuksista kuin myös muista oppimista tukevista verkostoista. Tätä kokeilua ollaan nyt laajentamassa saatujen oppien kera kattamaan koko Suomen pk-yrityksiä. Osallistuminen on osallistujille maksutonta.

Toinen maksuton monille vieras konsepti kehittää osaamista ja samanaikaisesti yritystään on Työ2030-ohjelmaan kuuluva Workathlon eli työpaja, jossa yrittäjän haasteeseen tai tavoitteisiin etsitään valittujen sparraajien avulla mahdollisimman monipuolisia ehdotuksia ja ratkaisuja. Osaaminen lisääntyy vuorovaikutuksen keinoin. Juuri tätä sain todistaa viime viikolla Forssan seudun kasvuyritysten kanssa.

Tule mukaan oppimista inspiroiviin ja kiihdyttäviin tapahtumiin
Näiden valtakunnallisten yrittäjille suunnattujen uusien mahdollisuuksien lisäksi on tarjolla monipuoliset mahdollisuudet omalla seutukunnalla ja alueella. Kannattaa tutustua niin eri asteen oppilaitosten koulutustarjontaan kuin myös elinvoimaa kehittävien ja edistävien organisaatioiden tarjontaan niin koulutusten, ohjelmien kuin verkostoitumisen osalta.

Elämme juuri nyt varsin tapahtuma- ja myös oppimisrikasta syksyä. Muutama tärkeä nosto heti syyskuulta:
13.9. Osaaminen ratkaisee – seminaari, jossa puhutaan osaamisesta, oppimisesta, muutoksista ja talouskasvusta (maksuton, hybriditoteutus)
23.9. Business Kouvola 2022, jossa puhutaan mm. luovuudesta ja vastuullisuudesta.

Kuulumalla verkostoihin saat ensimmäisenä tietää, mitä tapahtuu ja mitä on tarjolla yrittäjille. Koulutusten ja seminaarien ohella tärkeässä roolissa ovat kohtaamiset – tapahtuipa ne paikan päällä tai fiksusti toteutettuina verkkototeutuksina. Ennen sanottiin, että yhdistetään työ ja huvi. Nyt voisin sanoa, että yhdistetään oppiminen ja yrittäjyys.

Riitta Hyppänen
Jo 18. vuotta yrittäjänä, moniosaajakin ja samalla yhä vaan oppimismatkalla

Lisätietoa: Riitta Hyppänen riitta.hyppanen (at) cmhr.fi
www.riittahyppanen.fi
https://www.yrittajat.fi/yrittajat-akatemia/
https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/tyoelamainnovaatiot/vertaisoppimisverkosto
https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/tyoelamainnovaatiot/workathlon
https://www.kymenlaakso.fi/8-ajankohtaista/13769-ilmoittaudu-nyt-osaaminen-ratkaisee-seminaari-13-9-2022
https://raino.fi/business-kouvola-2022/

#yrittäjät #yrittäjyys #osaaminen #oppiminen


Riitta Hyppänen
CM & HR Consulting Oy

Riitta Hyppänen