Puheenjohtajan palsta
14.12.2021
Hannu K. Mattila, Yrittäjien mietteitä Lielahden-Hiedanrannan alueen kehittymiseen

Yrittäjien mietteitä Lielahden-Hiedanrannan alueen kehittymiseen

Hiedanrannan alue on Tampereen kaupungin suunnittelun keskipisteessä, mutta myös Lielahden nykyinen alue ja länsipuoli kuuluvat suunnittelun painopistealueisiin. Ratikalla on keskeinen merkitys osana alueen kehittämistä, kirjoittaa Lielahden Yrittäjien puheenjohtaja Hannu K.Mattila.

Kaupungin visio Lielahden ja Hiedanrannan alueiden tulevaisuudesta on kunnianhimoinen: 25 000 asukkaan ja 10000 työpaikan omaava alue on merkittävä koko Suomenkin mittakaavassa. Tämän vision synnyttäminen on kannatettava hanke myös yrittäjien näkökulmasta. Yrittäjillä on tosin useita mielipiteitä alueen kehityksestä riippuen yritysten toimialasta, yrityksen koosta, sijainnista ja erityisesti siitä, onko yrityksellä oma liiketila tontteineen. Linjausvaihtoehdot ja kaavoitus ovat jakaneet mielipiteitä. Siihen kaikki yritykset voivat tosin helposti yhtyä, että kulkuyhteydet ovat keskeisiä ja merkityksellisiä yritysten toiminnan kannalta. Kulkuyhteydet luovat perustan kasvulle ja luoden luottamusta tulevaisuuteen antaen yrityksille mahdollisuuden investoida liiketoimintaan, kasvuun ja työpaikkoihin.  

Ratkaiseva ratikka

Lielahden alueen suunnittelussa ratikan linjaus on otettava huomioon ja yrittäjät ovatkin ajaneet Enqvistinkadun linjausta palvelemaan nykyistä Lielahden keskustaa ja mahdollista Ylöjärven linjausta. Rakentamisen aikataulu uhkaa venyä nykyisen saarilinjauksen lupamenettelyn viivästyessä. Olisi erittäin suositeltavaa, että mahdollinen viivästyminen ei hidastaisi Lielahden alueen kehitystä. Yksi kompromissi voisi olla linjauksen siirto Rantatien yhteyteen, teiden viereen. Saaren toteuduttua voitaisiin siltaratkaisuilla tarjota ”saarelaisille” pääsy ratikkaan.

Nämä asiat mietityttävät

Osalla alueen yrityksistä on noussut huoli oman toiminnan jatkamisesta heille epäedullisten kaavoituslinjausten vuoksi; toimipisteen tulevaisuus ja yrityksen saavutettavuus on ollut uhattuna. Olemmekin esittäneet kaupungille huolemme näiden yritysten puolesta, jotta toiminta voisi mahdollisimman monessa tapauksessa jatkua Lielahden alueella. Tämä edellyttäisi soveltuvien toimitilojen tarjontaa mahdollisimman alkuvaiheessa, jotta yritysten toiminnan jatkaminen alueella olisi mahdollista. Olemme tiedustelleet kaupungin mahdollisuutta auttaa tässä asiassa omalta osaltaan.

Alueen muutos tulee olemaan erityisen merkittävä ja pitkällä aikavälillä uskomme hankeen hyödyttävän niin alueen asukkaita, yrityksiä kuin muitakin toimijoita. Me Yrittäjissä odotamme innolla alueemme kehittyvän, tarjoten asumista ja työpaikkoja tulevaisuudessa.

Hannu K. Mattila
Hannu K. Mattila