1.2.2023
Vieraskynä: Yrittäjyys on jatkuvaa oppimista

Vieraskynä: Yrittäjyys on jatkuvaa oppimista

Moni yrittäjä kokee yrittävänsä yksin. Uudelle yritykselle ja yrittäjälle on alkuvaiheessa tarjolla monenlaista
tukea: sparrausta liikeidean kehittämiseen, yrittäjäkursseja, yritysneuvontapalveluja ja starttirahaa.
Pidempään toimineelle yrittäjälle voi olla haastavaa sukeltaa kehittämispalveluiden ja koulutusten
viidakkoon. Toimintaan saatetaan kuitenkin kaivata uusia näkökulmia ja liiketoimintamalliakin voisi
päivittää.

Tuuleta ajatuksiasi koulutuksessa

Yksi hyvä vaihtoehto kehittämiseen ja uudistamiseen ovat ammatilliset tutkinnot tai tutkinnon osat. Ne
ovat ketterä tapa kehittää ammattiosaamista, liiketoimintaosaamista tai johtamistaitoja. Koulutukset
kestävät yleensä puolesta vuodesta vuoteen ja koulutuspäiviä on tavallisesti noin kerran kuukaudessa.
Monesti koulutukset suunnitellaan yhdessä yrittäjien kanssa ja pienyrittäjät toimivat usein myös
asiantuntijakouluttajina.

Oppiminen tapahtuu monella tavalla, vaihtoehtoina ovat lähipäivät tai opiskelu verkon kautta. Myös
mahdollisuudet hybridioppimiseen ovat kasvaneet koronan myötä. Koulutukseen liittyvät
soveltamistehtävät laaditaan omaan yritykseen ja osaaminen osoitetaan näyttöinä omaa yritystoimintaa
kehittämällä.

Yrittäjän oppisopimus kehittämisen työkaluna

Suosittelen lämpimästi yrittäjän oppisopimusta kaikille päätoimisille yrittäjille. Yrittäjän oppisopimuksessa
työssä oppiminen tapahtuu omassa yrityksessä ja yrittäjä saa ohjaajakseen toisen yrittäjän, mentorin.
Koulutuspäiviltä on mahdollista saada opintososiaalisia etuuksia, mikäli yrittäjälle aiheutuu poissaoloista
tulonmenetystä. Opiskelijamaksu oppisopimuskoulutuksessa vaihtelee täysin maksuttomasta koulutuksesta
pariin sataan euroon.

Koulutukseen osallistuminen mahdollistaa yrittäjälle irtioton arjesta, innostumisen ja oppimisen. Yhdessä
toisten yrittäjien kanssa vaihdetaan kokemuksia, opitaan uusia kehittämisen työkaluja ja laajennetaan
verkostoja. Joskus syntyy jopa ideoita yhteisyrityksistä toisten yrittäjien kanssa. Tutustuminen sopivaan
koulutuksen järjestäjään saattaa innostaa myös harjoittelijayhteistyöhön, rekrytointiin tai
rekrytointitapahtumiin osallistumiseen.

Uudet ideat syntyvät vuorovaikutuksessa – moninkertaista osaamisesi yhdessä toisten
yrittäjien kanssa!

Tuija Pohjansaari-Kirmo
Kirjoittaja on Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) liiketalouden koulutussuunnittelija, KTM ja HHJ.