20.2.2024

Yrityksissä myyntivalmiudet nousussa

Tuoreessa Pk-yritysbarometrissa kartoitettiin jälleen yrittäjien valmiutta yritystoiminnasta luopumiseen. Vastaajista 53 % on pohtinut yritystoiminnasta luopumista. Vastaajista 42 % aikoo tehdä sen 10 vuoden sisällä ja joka kolmas jo viiden vuoden sisällä.

Tulokset ovat hyvät siinä mielessä, kun tiedämme että onnistuneeseen omistajanvaihdokseen tulee valmistautua hyvissä ajoin – niin henkisesti kuin yritystä myyntikuntoon laittamalla. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty tässäkin asiassa.

Yrityksen ostoa suunnitteli vastaajista 15 prosenttia. Toimiville yrityksille yritysosto tarjoaakin mahdollisuuden laajentaa toimintaa, saada uutta työvoimaa, parantaa kilpailuasemaa ja hankkia uusia tukijalkoja yrityksen toimintaan.

Alkavalle yrittäjälle yritysosto tarjoaa merkittävästi riskittömämmän tavan aloittaa yritystoiminta kuin puhtaalta pöydältä yksin. Luopuvan yrittäjän tuki ja perehdytys toimialaan ja valmis asiakaskunta on arvokkaita asioita, jotka säästävät aikaa ja rahaa.

Yrityskauppoja toteutuu koko ajan, mutta maakuntamme tulevaisuuden kannalta ei kuitenkaan riittävästi. Yrittäjien tulisikin ajoissa hyödyntää tarjolla olevia palveluita. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien omistajanvaihdosasiantuntija tarjoaa maksutonta apua niin ostajille kuin myyjille, kunnissa on omat yritysasiantuntijansa ja ammattikorkeakoulu järjestää koulutuksia ja tuottaa infomateriaalia yrityskauppoja suunnitteleville.

Omistajanvaihdospalveluitten pitkä perinne Etelä-Pohjanmaalla näkyi myös kyselyn vastauksissa. Eteläpohjalaisista vastaajista 55 % ilmoitti kääntyvänsä maksuttomien asiantuntijapalveluitten puoleen omistajanvaihdostilanteissa – kasvua edellisvuodesta oli 12 prosenttiyksikköä. Muualla Suomessa vastaava luku oli 40 %.

Ulkopuolisen rahoituksen tarve yrityskauppojen toteutukseen on erityisen suuri Etelä-Pohjanmaalla. Vastaajista 85 % ilmoitti tarvitsevansa ostoon ulkopuolista rahoitusta. Päärahoittajina kaupoissa on yleensä ostajan käyttämä pankki. Hyvin usein sen rinnalla on myös Finnvera, joka on viime aikoina kehittänyt laina- ja takaustuotteitaan erityisesti omistajanvaihdoksia helpottamaan.

Ollaan yhteyksissä!

Jorma Ranta
Omistajanvaihdosasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
050 593 9739
jorma.ranta@yrittajat.fi

>> Omistajanvaihdosneuvonta