Y-vinkkeli
18.2.2021
Tero Piisi

Yrityssaneeraus toimii vain riittävän ajoissa aloitettuna

Konkurssit ovat vähentyneet huomattavasti pandemian vuoksi säädetyn poikkeussäännöksen myötä. Helmikuun alusta alkaen konkurssin hakemismahdollisuus palasi jälleen velkojien käyttöön ja konkurssihakemustan määrän ennakoidaankin kasvavan maaliskuusta alkaen.

Yrityssaneerauksella voi päästä uuteen alkuun

Yrityssaneeraus on tarkoitettu tilapäisissä maksuvaikeuksissa olevan yritystoiminnan tervehdyttämiseen. Maksukyvyttömyys ei saa olla pysyvää ja korjauskelvotonta. Liiketoiminnan perustan tulee olla kunnossa tai ainakin saneeraustoimenpiteillä saatettavissa kuntoon. Menettelyn aloittamisessa tärkeässä roolissa ovat yhtiön velkojat, joten hyvän keskusteluyhteyden ja velkojien luottamuksen säilyttäminen on tärkeää. Onnistunut yrityssaneeraus on myös velkojan edun mukainen, sillä vain sellainen saneerausohjelma voidaan vahvistaa, joka tuottaa velkojalle konkurssia paremman lopputuloksen.

Saneerauksessa tarvitaan liiketalouden ja maksukyvyttömyysjuridiikan monipuolista osaamista ja onnistunut yrityssaneeraus edellyttää molempien osa-alueiden hallintaa sekä liiketoimintaymmärrystä. Lakisääteinen yrityssaneeraus mahdollistaa useita keinoja toiminnan tervehdyttämiseen ja käytettävissä on velkajärjestelyjen ohella organisatoriset muutokset, henkilöstö- ja rakennejärjestelyt sekä yrityksen sopimussuhteisiin liittyvät toimet.

Yrityssaneerauksesta ei ole apua, mikäli kassavirta on jo loppunut

Kassan hallinnan ja ennakoinnin merkitys korostuu maksukyvyttömyysuhan alla. Valitettavan suuri osa yrityssaneerauksista päättyy velallisyhtiön konkurssiin sen vuoksi että saneeraukseen on hakeuduttu liian myöhään vasta konkurssihakemuksen ollessa vireillä ja kassan ollessa tyhjä. Yrityksellä on oltava vielä saneerausmenettelyn aikana kassavirtaa juokseviin menoihin saneerausohjelman laatimisen ajan. 

Lopuksi

Mikäli kassavirta uhkaa hiipua, on syytä hakea asiantuntija-apua ennen kuin tilanne käy liian huonoksi. Asiantuntija-avun myötä yrittäjä voi arvioida tilannetta ja saneeraukseen hakeutumisen edellytyksiä osana muita talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Riittävän aikainen reagointi edesauttaa selvästi yrityssaneeraukseen pääsemisen sekä saneerauksen onnistumisen mahdollisuuksia. 

Tero Piisi
Legal Counsel, varatuomari
tero.piisi@kpmg.fi

Tero Piisi