Etelä-Savon Yrittäjien blogi
5.12.2023
Heidi Loukiainen

Yritysten ja kuntien yhteistyö TE2024 uudistuksen keskiössä

Etelä-Savossa muodostetaan, viimeisimmän tiedon mukaan kolme työllisyysaluetta, mikä tuo sekä mahdollisuuksia, että haasteita maakunnan elinkeinoelämään. Työllisyysalueet tarjoavat mahdollisuuden tehdä tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja kuntien välillä, mikä on keskeistä TE2024-uudistuksen onnistumiselle. Etelä-Savon kannalta on tärkeää, että hyödynnämme muutostilanteen, vahvistamme eri toimijoiden ja Te-palveluiden välistä yhteistyötä sekä tavoittelemme yhdessä samaa päämäärää, elinvoimaisempaa Etelä-Savoa.

TE2024-uudistus tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia, kuinka yritykset ja kunnat voivat yhdessä vastata työmarkkinoiden haasteisiin. Tämä uudistus mahdollistaa työnantajien tarpeiden  paremman ymmärtämisen ja nopeamman vastaamisen niihin, eli sujuvammat työnantajapalvelut yrityksille.

Yritysten osallistaminen työllistämispalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen on mahdollisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä. Innovatiiviset lähestymistavat, kuten rekrytointi- ja henkilöstöpalveluiden kilpailuttaminen, voivat tarjota uusia näkökulmia ja ratkaisuja. Näiden avulla voidaan vastata nopeasti ja joustavasti työnantajien työvoimatarpeisiin sekä tarjota sujuvia työllistymispolkuja erilaisille työnhakijaryhmille.

Nopea reagointi työnantajien tarpeisiin on olennaista. Voisiko Etelä-Savossa eri työllisyysalueilla ottaa käyttöön yhteisen alustan tai alustoja työvoimatarpeiden ilmoittamiseen ja kokoamiseen? Tällainen järjestely mahdollistaisi nopeamman ja tehokkaamman vastauksen työmarkkinoiden muutoksiin sekä helpottaisi työnantajien haasteita osaavan työvoiman löytämisessä. Parhaassa tapauksessa alusta olisi kaikkien kolmen alueen yhteinen, huolimatta työllisyysalueiden rajoista.

Keskeistä on ymmärtää, että työllisyysalueiden menestys Etelä-Savossa riippuu siitä, kuinka hyvin nämä eri tahot työskentelevät yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen. Yhteistyön ja verkostoitumisen kautta voimme hyödyntää alueen monipuoliset resurssit ja osaamiset, luoda innovatiivisia ratkaisuja työmarkkinahaasteisiin ja rakentaa vahvemman, elinvoimaisemman Etelä-Savon. Me Etelä-Savon Yrittäjissä korostamme, että Te2024-uudistuksen on otettava huomioon yritysten ja kunnallisten palveluiden välisen yhteistyön syventäminen työllisyyspalveluissa. Tämä ei ainoastaan paranna työllisyyspalveluita, vaan myös edistää kestävämpää ja elinvoimaisempaa taloutta alueellamme. Tehokkaalla yhteistyöllä voimme rakentaa vahvemman ja menestyvämmän Etelä-Savon.

Heidi Loukiainen, aluejohtaja, Etelä-Savon Yrittäjät

Muita kiinnostavia aiheita

Heidi Loukiainen