Eduskunnan ympäristövaliokunta

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (U 35/2022 vp)

12.5.2022 klo 12:00
Lausunto

Eduskunnan ympäristövaliokunta Eduskunnan ympäristövaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjien lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten…