Maa- ja metsätalousministeriö

Lausunto maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

18.5.2022 klo 12:52
Lausunto

Maa- ja metsätalousministeriö Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua valmistelutyöryhmän ehdotusluonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta (MISU). Suomen Yrittäjät tukee hallituksen ilmastotavoitteita ja pitää…