Oikeusministeriö

Maksuehtolain muuttaminen. Työryhmän mietintö

3.6.2022 klo 16:00
Lausunto

Oikeusministeriö Oikeusministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa maksuehtotyöryhmän mietinnöstä. Mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi lakia kaupallisten sopimusten maksuehdoista (30/2013, jäljempänä maksuehtolaki). Lisäksi lakiin…