Mestarikiltaneuvosto

Mestarikiltaneuvosto on mestarikiltojen valtakunnallinen edunvalvonta- ja yhteistyöelin.

Tarkoituksena on edistää korkeaa ammatillista osaamista, pitää yllä mestarien ja kisällien arvostusta sekä edistää kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden sekä koulutuksen arvostusta. Toivotamme kaikki mestarin- ja kisällintutkinnon suorittaneet mukaan aktiiviseen toimintaamme.

Mestarikiltaneuvosto

 • on mestarikiltojen valtakunnallinen edunvalvonta ja yhteistyöelin
 • edistää korkeaa ammattitaitoa
 • pitää yllä mestarien ja kisällien arvostusta
 • edistää kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden sekä koulutuksen arvostusta
 • on Suomen Yrittäjien jäsenjärjestö

Mestarikiltaneuvosto seuraa ammatillisen lainsäädännön kehitystä. Se tekee aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille toiminta-alaansa liittyvissä kysymyksissä. Kansainvälisen mestari- ja kisällitoiminnan kehitystä se seuraa järjestämällä mm. opintomatkoja.

Erikoisammatti- ja ammattitutkinnon suorittaneille Mestarikiltaneuvosto myöntää mestarin- ja kisällinkirjoja. Myös muita mestaritunnuksia voi tilata Mestarikiltaneuvoston toimistosta.

Ajankohtaisia uutisia

Valtakunnallinen kevätkokous 2024

Mestarikiltaneuvoston sääntömääräinen kevätkokous ja Von Wright-ritariston kokous pidettiin 27.4. Lahden Sibeliustalossa. Kokousta johti ylioltermanni Pirjo Savolainen. Arvostettu kultainen ansiomerkki myönnettiin Harri Rädylle. Kokouksen jälkeen pääsimme tutustumiskierrokselle Sibeliustaloon. Kiitos kaikille osallistujille!

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle valtakunnallinen Työ ja Taito -palkinto

Suomen Yrittäjät, Mestarikiltaneuvosto ry ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ovat myöntäneet 17.4.2024 vuosittaisen Työ ja Taito -palkinnon Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK:lle.

Lue lisää

Kultainen ansiomerkki Mika Hämeenniemelle

Mestarikiltaneuvoston pitkäaikaisena kiltamestarina toimineelle Mika Hämeenniemelle myönnettiin Mestarikiltaneuvoston kultainen ansiomerkki syyskokouksessa. Merkkiä oli jakamassa ylioltermanni Pirjo Savolainen.


Mestarituotteet

Kisällin- ja mestarinkirjan voi saada suoritettuaan kädentaitoihin tai yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyvän korkeaa osaamista vaativan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Voit ostaa mestarituotteita alla olevan linkin kautta.

Osta täältä

Kiltatoiminta ja kiltaan liittyminen

Kiltatoiminta tarjoaa mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa kädentaitoammattien arvostukseen. Killoilla on myös paljon erilaisia tapahtumia jäsenilleen.

Liity mukaan toimintaan

Työ & Taito palkinto on osoitus ammattiosaamisesta, yrittäjyydestä ja työelämäyhteistyöstä

Mestarikiltaneuvosto, AMKE ry ja Suomen Yrittäjät ovat perustaneet Työ & Taito palkinnon ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Lue lisää

Mestarikiltaneuvoston puheenjohtaja

Ylioltermanni Pirjo Savolainen, Arkadiankatu 8, 00100 Helsinki, 040 502 9193, pirjo_savolainen@kolumbus.fi

Mestarikiltaneuvoston kiltamestari

Kristiina Nyholm, Suomen Yrittäjät, PL 999, 00101 HELSINKI, 050 372 4804, kristiina.nyholm@yrittajat.fi

Mestarivaliokunnan jäsenet

Etelä-Pohjanmaan Mestari- ja Kisällikilta
Oltermanni, nuohoojamestari Seppo Hautaluoma, Seinäjoki, 0500 662 725, seppo.hautaluoma@netikka.fi

Helsingin Mestarikilta
Oltermanni Raimo Laeslehto, Vantaa, 041 510 6737, info@maalausvalvonta.fi
www.helsinginmestarikilta.fi

Keski-Suomen Mestarikilta
Varaoltermanni, nuohoojamestari Harri Räty, Jyväskylä, 0500 548 882, harriyjraty2@luukku.com
www.ksmestarikilta.fi

Lahden Mestarikilta 
Oltermanni Kimmo Huttunen, Lahti, 0400 313 580, kimmo.huttunen@fazer.fi, www.lahdenmestarikilta.fi

Oulun Mestarikilta
Oltermanni Esko Saarela, Oulu, 0500 196 090, esko.saarela48@gmail.com

Pohjois-Karjalan Mestarikilta
Oltermanni Tapio Tahvanainen, Joensuu, 040 7364 354, tapio.tahvanainen@gmail.com

Rauman Mestari- ja Kisällikilta
Oltermanni Olivia Fagerlund, Monnannummi, 0400 128 267, olivia.fagerlund@esanvaatturiliike.fi

Restaurointikilta
Oltermanni Matti Valkonen, Rautavaara, 0400 927 246 matti.valkonen@lapiomies.fi,
www.restaurointikilta.fi

Satakunnan Mestarikilta
I varaoltermanni Vesa Tähtinen, 040 5106070, vesa.tahtinen@kttahtinen.fi
Oltermanni Seppo Rantanen, Pori, 050 413 0881, seppo.rantanen@konsultaatio.fi

Savon Mestarikilta
Oltermanni Jouni Salmi, Varkaus, 0400 178 770, jounisalm@gmail.com

Tampereen Mestarikilta
Oltermanni Kirsi Aho, Vaatturi- ja ompelijamestari, 050 308 7087, kirsiaho@vaatturimestari.fi, www.tampereenmestarikilta.fi

Turun Mestari ja Kisällikilta
Oltermanni Matti Väisänen, Turku, 045 1620122, oltermanni.turunkilta@gmail.com, Facebook-sivu
Sulkamestari Anneli Hiiri, 0400 213 224, idefixliike@gmail.com

Kunniaylioltermannit

Juhani Saimovaara, Lahti, 040 547 8217, juhani.saimovaara@hotmail.fi

Tapio Tahvanainen, Joensuu, tapio.tahvanainen@gmail.com

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mestarikiltaneuvosto ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Mestarikiltaneuvosto ry:stä käytetään näissä säännöissä myöhemmin nimeä Kiltaneuvosto.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Kiltaneuvoston tarkoituksena on toimia alueellisten mestarikiltojen valtakunnallisena yhteistyöelimenä, edistää korkeaa ammattitaitoa sekä pitää yllä mestareiden ja kisällien sekä kädentaitoihin liittyvän yrittäjyyden arvostusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kiltaneuvosto

 • Pitää yhteyttä mestarikiltoihin.
 • Tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille ammattitutkintojen kehittämiseksi.
 • Mestarien ja kisällien arvostuksen kohottamiseksi tuottaa tiedotusaineistoa ja järjestää tiedotustilaisuuksia.
 • Jakaa yhdessä alueellisten kiltojen kanssa mestari- ja kisällikirjoja.
 • Järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja.
 • Jakaa stipendi- ym. apurahoja.
 • Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
 • Seuraa mestari- ja kisällitoiminnan kansainvälistä kehitystä.
 • Toimintansa tukemiseksi Kiltaneuvosto voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 § Jäsenet ja jäsenmaksut

Kiltaneuvoston varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä alueelliset mestari- ja kisällikillat ja kannattajajäseniksi mestari- ja kisällitoiminnasta kiinnostuneet oikeuskelpoiset yhteisöt. Kiltaneuvoston henkilöjäseneksi voivat liittyä sellaiset mestarit ja kisällit, joiden asuinpaikka on kohtuuttoman kaukana paikkakunnalta, jossa lähin kiltaneuvoston jäsenenä oleva alueellinen kilta pääasiassa kokoontuu.

Mestarivaliokunta hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenellä on oikeus erota Kiltaneuvostosta ilmoittamalla erosta kirjallisesti mestarivaliokunnalle tai ylioltermannille taikka ilmoittamalla eroamisensa kiltaneuvoston kokouksessa.

Kiltaneuvoston jäsenmaksu määräytyy siten, että sen syyskokous päättää euromääräisen vakioerän, joka kerrotaan edellisen toimintavuoden lopussa (tilanne 31.12.) varsinaisena jäsenenä olevan mestarikillan jäsenmäärällä. Henkilöjäsenen jäsenmaksu on sama kuin edellä tarkoitettu euromääräinen vakioerä lisättynä mahdollisella palvelumaksulla. Kannattajajäsenen jäsenmaksusta päätetään kussakin tapauksessa erikseen. Mestarivaliokunta voi päättää jäsenmaksujen viivästyskorosta.

4 § Mestarivaliokunta

Kiltaneuvoston asioita hoitaa sen hallituksena toimiva Mestarivaliokunta, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut Ylioltermanni, jota kutsutaan puheenjohtajaksi, Kiltamestari sekä 8-22 muuta varsinaista jäsentä.

Mestarivaliokunnan apuna toimii työvaliokunta, johon kuuluvat Ylioltermanni, Varaylioltermanni ja Kiltamestari.

Mestarivaliokunnan jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Mestarivaliokunta kokoontuu Ylioltermannin, Kiltamestarin tai heidän estyneenä ollessaan Varaylioltermannin kutsusta tai kun vähintään puolet Mestarivalokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Mestarivaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, Ylioltermanni tai Varaylioltermanni mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajana toimineen Ylioltermannin tai Varaylioltermannin mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun sen kaikki jäsenet ovat paikalla.

5 § Kiltaneuvoston nimen kirjoittaminen

Kiltaneuvoston nimet kirjoittavat Ylioltermanni ja Kiltamestari kumpikin yksin tai Varaylioltermanni yhdessä jonkun muun Mestarivaliokunnan jäsenen kanssa.

6 § Tilit

Kiltaneuvoston tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavina asiakirjoineen ja Mestarivaliokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa Mestarivaliokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § Kiltaneuvoston kokousten koollekutsuminen

Kiltaneuvoston kokoukset kutsuu koolle Mestarivaliokunta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä jäsenille viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta kirjallisena jäsenten ilmoittamiin osoitteisiin tai sähköisessä muodossa sähköpostiosoitteisiin.

8 § Kiltaneuvoston kokoukset

Kiltaneuvosto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous “Mestarimöötti” pidetään vuosittain Mestarivaliokunnan määräämänä päivänä huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Kiltaneuvoston kokous niin päättää tai kun Mestarivaliokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa Kiltaneuvoston äänioikeutetuista jäsenistä sitä Mestarivaliokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kiltaneuvoston kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, ei kuitenkaan kannattajajäsenellä eikä henkilöjäsenellä, on äänioikeus siten, että kullakin jäsenellä on yksi ääni. Lisäksi edellytetään, että jäsenkilta on maksanut täysimääräisesti jäsenmaksunsa Mestarikiltaneuvostolle sen määräämässä ajassa. Kiltaneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Valtakirjalla ei voi äänestää.

9 § Vuosikokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksujen määräytymisperusteet sekä kannattaja-jäsenmaksun määrä
 • Valitaan Ylioltermanni ja Kiltamestari
 • Vahvistetaan Mestarivaliokunnan muiden varsinaisten jäsenten määrä
 • Valitaan Mestarivaliokunnan varsinaiset jäsenet ja
 • Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian Kiltaneuvoston vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava kaksi kuukautta ennen kokousta.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja Kiltaneuvoston purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja Kiltaneuvoston purkamisesta on tehtävä kiltaneuvoston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Kiltaneuvoston purkamisesta. Kiltaneuvoston purkautuessa sen varat käytetään Kiltaneuvoston tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Mestarinkirjan saaneena lupaan

 • kunnioittaa mestari- ja kisälliperinteitä,
 • tehdä osuuteni mestareiden arvostuksen ylläpitämiseksi,
 • kehittää jatkuvasti omaa ammattitaitoani,
 • arvostaa myös muiden ammattien osaajia,
 • säilyttää luottamukselliset suhteet asiakkaaseen,
 • antaa asiakkaalle vain laadukkaita töitä tai palveluja,
 • hinnoitella työ ja palvelut kohtuullisesti,
 • ottaa huomioon työn tekemisessä sekä raaka- ja tarveaineiden käyttämisessä ympäristön asettamat vaatimukset,
 • huolehtia omalta osaltani ammattitaidon siirtymisestä seuraaville sukupolville,
 • noudattaa maan lakeja ja asetuksia sekä muutoin hyviä tapoja.

Käsityömestari- ja kisälliperinteen juuret ovat ammattikuntalaitoksessa. Ammattikuntien kukoistusaika oli Englannissa, Italiassa ja Ranskassa 1300- ja 1400-luvuilla. Saksassa se oli hieman myöhemmin. Saksalaisten käsityöläisten ja kauppiaiden mukana ammattikuntalaitos tuli Ruotsiin 1300-luvun alussa.

Turun ja muiden Suomen kaupunkien ammattikunnat saivat Hansa-kauppiaiden ja heidän mukanaan tulleiden käsityöläisten välityksellä vaikutteita Pohjois-Saksasta ja Baltiasta. Suomessa ammattikuntasäädöksiä alettiin soveltamaan samanaikaisesti Ruotsin kanssa, mutta ammattikuntien historia alkaa meillä varsinaisesti kuitenkin vasta 1620-luvulla. Suutarien ammattikunta syntyi Turkuun vuonna 1624.

Turun ammattikunnat olivat keskeisessä asemassa maamme silloisten ammattikuntien joukossa. Helsingin nopea kasvu houkutteli taitavimpia käsityöläisiä myös tulevaan pääkaupunkiin. 1800-luvun alkupuoli olikin ammattikuntalaitoksemme kukoistusaikaa.

Ammattikunta muodostui tietyn alan itsenäisistä yrittäjistä, käsityöläismestareista ja heidän palveluksessaan olleista kisälleistä ja mestareista. Ammattikunnan jäsenet olivat oikeutettuja kaupungissa ja määrätyillä lähialueilla yksinään valmistamaan ja myymään tekemiään käsityötuotteita. Jäsenten taloudellisten etujen vaaliminen oli ammattikunnan tärkeimpiä tehtäviä.

Myös kuluttajien etu oli tärkeä. Kuluttajien tuli saada hyviä ja kohtuuhintaisia tuotteita.

Mestariksi pääsy edellytti tiettyä ammattikuntien ohjauksessa ja valvonnassa suoritettua opinkäyntiä. Oppipojan oli käytävä ohdakkeinen opintie, ennen kuin saavutti mestarinarvon ja saattoi ryhtyä itsenäiseksi yrittäjäksi. Eteneminen kohti mestarinarvoa alkoi usein 14-vuotiaana. Oppiaika kesti tavallisesti 3-5 vuotta. Oppivuosien jälkeen oppilaan tuli palvella mestariaan kisällinä vielä vuosi ja olla sitten kisällivaelluksella pari vuotta.

Nykyään mestariksi tullaan useimmiten siten, että ensiksi suoritetaan ammattitutkinto ja sen jälkeen asianomainen erikoisammattitutkinto. Tutkintoihin edellyttävä ammattitaito osoitetaan käytännön työtilanteissa näyttökokeissa. Erikoisammattitutkinnon suorittaneilta edellytetään alan vaativimpien työtehtävien hallintaa.

Ammattikuntalaitos lakkautettiin Suomessa 1868, kun keisarillinen asetus kaupasta ja elinkeinosta tuli voimaan. “Kauppiasten, vapriikinpitäjäin ja hantvärkkareiden tuli kussakin kaupungissa perustaa yhdistyksiä, joiden tehtävänä oli mm. ulosantaa kisällintodistuksia ja mestarikirjoja.” Myöhemmin tämä tehtävä siirtyi vuosikymmeniksi Pienteollisuuden Keskusliitolle ja vuodesta 1996 lukien Mestarikiltaneuvostolle.

 

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Aseseppäkisällin ammattitutkinto
Hopeasepän ammattitutkinto
Kaivertajan ammattitutkinto
Keramiikkakisällin ammattitutkinto
Kiviseppäkisällin ammattitutkinto
Kultaajakisällin ammattitutkinto
Kultasepän ammattitutkinto
Käsityöntekijän ammattitutkinto
Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto
Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto
Maalarin ammattitutkinto
Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto
Puusepänalan ammattitutkinto
Restaurointikisällin ammattitutkinto
Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto
Seppäkisällin ammattitutkinto
Sisustusalan ammattitutkinto
Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto
Tekstiilialan ammattitutkinto
Vaatetusalan ammattitutkinto
Veneenrakentajan ammattitutkinto
Verhoilijan ammattitutkinto
Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto
Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto
Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto
Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto
Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto
Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
Käsityömestarin erikoisammattitutkinto
Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto
Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
Puusepänalan erikoisammattitutkinto
Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto
Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto
Seppämestarin erikoisammattitutkinto
Sisustusalan erikoisammattitutkinto
Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
Vaatetusalan erikoisammattitutkinto
Venemestarin erikoisammattitutkinto
Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto
VIESTINTÄ- JA INFORMAATIOTIETEET
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitukinto
Valokuvaajan ammattitutkinto Valokuvaajan erikoisammattitutkinto
LIIKETALOUS JA KAUPPA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Virastomestarin ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Ammattisukeltajan ammattitutkinto (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto)
Ilmastointiasentajan ammattitutkinto
Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto
Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto
Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto
Kylmäasentajan ammattitutkinto
Lattianpäällystäjän ammattitutkinto
Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
Maarakennusalan ammattitutkinto
Putkiasentajan ammattitutkinto
Rakennustuotannon ammattitutkinto
Rakennustuotealan ammattitutkinto
Rakennuspeltisepän ammattitutkinto
Talonrakennusalan ammattitutkinto
Teknisen eristäjän ammattitutkinto
Teknisen piirtäjän ammattitutkinto
Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto
Vesihuoltoalan ammattitutkinto
Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto
Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto
Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
Lattiamestarin erikoisammattitutkinto
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
Rakennuspeltisepän erikoisammattitutkinto
KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Hissiasentajan ammattitutkinto
Hitsaajan  ammattitutkinto
Kaivosalan ammattitutkinto
Koneenasentajan ammattitutkinto
Koneistajan  ammattitutkinto
Laivanrakentajan ammattitutkinto
Levytekniikan ammattitutkinto
Metallien jalostuksen ammattitutkinto
Työvälinevalmistajan ammattitutkinto
Valajan ammattitutkinto
Valumallin valmistajan ammattitutkinto
Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto
Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
Levytyömestarin erikoisammattitutkinto
Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto
Valajamestarin erikoisammattitutkinto
Valumallimestarin erikoisammattitutkinto
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Automaatioasentajan ammattitutkinto
Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto (Sähköteollisuuden
ammattitutkinto)
Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinnot
Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
Sähköasentajan ammattitutkinto
Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto
Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto
Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto
Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto
Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto
Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Tietokoneasentajan ammattitutkinto
Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto
Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto
Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan
erikoisammattitutkinto
GRAAFINEN JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Digitaalipainajan ammattitutkinto
Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto
Kirjansitojan ammattitutkinto
Painajan ammattitutkinto
Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto
Faktorin erikoisammattitutkinto
Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto
Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto
Painajamestarin erikoisammattitutkinto
Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto
Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Elintarvikejalostajan ammattitutkinto
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Kondiittorin  ammattitutkinto
Leipomoteollisuuden ammattitutkinto
Leipurin ammattitutkinto
Lihanjalostajan ammattitutkinto
Lihateollisuuden ammattitutkinto
Maidonjalostajan ammattitutkinto
Meijeriteollisuuden ammattitutkinto
Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto
Kondiittorimestarin  erikoisammattitutkinto
Leipurimestarin  erikoisammattitutkinto
PROSESSI,- KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Kemianteollisuuden ammattitutkinto
Korroosionestomaalarin ammattitutkinto
Maalarin ammattitutkinto
Kumialan ammattitutkinto
Lasikeraamisen alan ammattitutkinto
Levyalan ammattitutkinto
Muovimekaanikon ammattitutkinto
Paperiteollisuuden ammattitutkinto
Puusepän alan ammattitutkinto
Saha-alan ammattitutkinto
Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto
Veneenrakentajan ammattitutkinto
Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto
Levymestarin erikoisammattitutkinto
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
Muovitekniikan erikoisammattitutkinto
Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto
Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto
Puusepän alan erikoisammattitutkinto
Sahamestarin erikoisammattitutkinto
Venemestarin erikoisammattitutkinto
TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Jalkinealan ammattitutkinto
Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto
Nahanvalmistajan ammattitutkinto
Tekstiilialan ammattitutkinto
Turkkurin ammattitutkinto
Vaatetusalan ammattitutkinto
Jalkinealan erikoisammattitutkinto
Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto
Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto
Vaatetusalan erikoisammattitutkinto
AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Autokorimekaanikon ammattitutkinto
Automaalarin ammattitutkinto
Automekaanikon ammattitutkinto
Dieselmekaanikon ammattitutkinto
Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto
Lastinkäsittelyn ammattitutkinto
Metsäkoneasentajan ammattitutkinto
Pienkonemekaanikon  ammattitutkinto
Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto
Autokorimestarin erikoisammattitutkinto
Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto
Automekaanikon erikoisammattitutkinto
MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN KOULUTUS
Kisällintutkinnot  Mestarintutkinnot
Kivimiehen ammattitutkinto
Kunnossapidon ammattitutkinto
Lukkosepän ammattitutkinto
Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto
Nuohoojan ammattitutkinto
Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto
Sisustusalan ammattitutkinto
Varastoalan ammattitutkinto
Ympäristöhuollon ammattitutkinto
Kunnossapidon erikoisammattitutkinto
Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto
Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto
Sisustusalan erikoisammattitutkinto
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
Varastoalan erikoisammattitutkinto
Ympäristöalan erikoisammattitutkinto
MAATILATALOUS
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Hevosvalmentajan ammattitutkinto
Karjatalouden ammattitutkinto
Kengityssepän ammattitutkinto
Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto
Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto
Mehiläistarhaajan ammattitutkinto
Viljelijän ammattitutkinto
Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto
Tallimestarin erikoisammattitutkinto
PUUTARHATALOUS
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Arboristin ammattitutkinto
Floristin ammattitutkinto
Puistopuutarhurin ammattitutkinto
Vihersisustajan ammattitutkinto
Viinintuotannon ammattitutkinto
Viljelypuutarhurin ammattitutkinto
Floristimestarin erikoisammattitutkinto
Puistomestarin erikoisammattitutkinto
Taimistomestarin erikoisammattitutkinto
KALATALOUS
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Kalanjalostajan ammattitutkinto
Kalanviljelijän  ammattitutkinto
Kalastusoppaan ammattitutkinto
METSÄTALOUS
Kisällintutkinnot  Mestarintutkinnot
Bioenergia-alan ammattitutkinto
Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto
(osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän ammattitutkinto)
Metsämestarin erikoisammattitutkinto
LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
Luonnontuotealan ammattitutkinto
Porotalouden ammattitutkinto
Ympäristöhuollon ammattitutkinto
Riistamestarin erikoisammattitutkinto
MUU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN KOULUTUS
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Golfkentänhoitajan ammattitutkinto Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto
Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto
TERVEYSALA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Jalkojenhoidon ammattitutkinto
Kipsausalan ammattitutkinto
Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
Kipsimestarin erikoisammattitutkinto
KUNTOUTUS JA LIIKUNTA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Hierojan ammattitutkinto
Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto
Hierojan erikoisammattitutkinto
Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
TEKNISET TERVEYSPALVELUT
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Optiikkahiojan ammattitutkinto
Välinehuoltajan ammattitutkinto
Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto
KAUNEUDENHOITOALA  
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Hiusalan ammattitutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto
Kosmetologin erikoisammattitutkinto
MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA  
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Ravintolakokin ammattitutkinto
Suurtalouskokin ammattitutkinto
Tarjoilijan ammattitutkinto
Baarimestarin erikoisammattitutkinto
Dieettikokin erikoisammattitutkinto
Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto
Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUT
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto
PUHDISTUSPALVELUT
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Laitoshuoltajan ammattitutkinto
Tekstiilihuollon ammattitutkinto
Pesulateknikon erikoisammattitutkinto
Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Käsiteollisuuden Edistämissäätiö

Käsiteollisuuden Edistämissäätiö toimii Mestarikiltaneuvoston yhteydessä. Sen sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on edistää korkeaa ammattitaitoa, kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden arvostusta. Mestari- ja kisälliaatteen sekä käsiteollisuuden toimintaedellytysten parantaminen ovat myös toiminnan painopistealueita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi järjestää mm. seminaareja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoja ja testamentteja, omistaa kiinteistöjä sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.

Käsiteollisuuden Edistämissäätiön hallituksen puheenjohtaja
Mallimestari, Ylioltermanni Pirjo Savolainen
Arkadiankatu 8
00100 Helsinki
p. 040 502 9193

Käsiteollisuuden Edistämissäätiö ja SkillsFinland ry ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on tukea WorldSkills- tai EuroSkills-kilpailuihin valittuja nuoria kädentaitoihin liittyvän huippuosaamisen viimeistelyssä.

Apurahaa voi hakea esimerkiksi kädentaito-osaamisen hankkimiseen liittyvän koulutuksen kustannuksiin, kuten kurssimaksuihin tai matkakustannuksiin, tai palkattoman työpaikalla tapahtuvan oppimisen kustannuksiin. Apurahan suuruus määräytyy ensisijaisesti hakijan tarpeen mukaan.

Huom! Saapuneet apurahahakemukset käsitellään säätiön kevätkokouksessa ja syyskokouksessa joiden jälkeen apurahan hakijoille tiedotetaan päätöksistä.

>> Lisätietoja apurahasta ja hakemuslomake


Viktor Julius von Wright -ritaristo

Viktor Julius von Wright -ritaristo toimii Mestarikiltaneuvoston yhteydessä. Sen sääntöjen mukaan ritariston jäsenyys on korkein tunnustus käsityön ja sitä lähellä olevien alojen hyväksi toimineille käsi- ja pienteollisuuden asiaa ajaneille Suomen kansalaisille.

Ritariston jäsenenä voi olla 12 henkilöä kerrallaan. Sen tehtäviä ovat mm. korkean ammattitaidon ja käsityöperinteen vaaliminen. Ritariston jäsenmerkkinä on numeroitu von Wright -mitali. Ritariston puheenjohtajaa kutsutaan ylimestariksi.

Ylimestari:

Jaakko Laitinen, Laukaa, 040 065 9531, jasu.56la@gmail.com

Ritariston sihteeri:

Kristiina Nyholm, Suomen Yrittäjät, 09 229 221, kristiina.nyholm@yrittajat.fi

Ritariston jäsenet:

 • Jaakko Laitinen, kondiittori- ja leipurimestari, Laukaa, 040 065 9531, jasu.56la@gmail.com
 • Seppo Hautaluoma, nuohoojamestari, Seinäjoki, 0500 662 725, seppo.hautaluoma@netikka.fi
 • Esa Kallinen, opetusneuvos, Kärkölä, 040 5534236, esa.kallinen@phnet.fi
 • Juhani Kanerva, verhoilijamestari, Helsinki, 09 307 712, juhani.kanerva@kolumbus.fi
 • Helena Mattila, maalari- ja restaurointimestari, Nousiainen, 045 350 8045, helenahillevi@wippies.fi
 • Seppo Pieviläinen, parturimestari, Joensuu, 050 562 5167, seppo.i.pievilainen@gmail.com
 • Asko Tuominen, suutarimestari, Espoo, 050 5510300, asko.tuominen@kolumbus.fi
 • Anneli Kangas, parturi- ja kampaajamestari, anneli.kangas47@gmail.com
 • Eila Kiilamaa, leipuri- ja kondiittorimestari, Leppälahti, eila.kiilamaa@outlook.com
 • Hannele Teurokoski, Vaatturi- ja ompelijamestari, Tammijärvi, 040 839 1172, hannele.teurokoski@gmail.com
 • Veli-Matti Lamppu, 050 344 2554, veli-matti.lamppu@amke.fi
 • Tapio Tahvanainen, verhoilijamestari, Joensuu, 040 7364 354, tapio.tahvanainen@gmail.com

Kunniajäsenet:

 • Raimo Mäkinen, Tampere, 040 589 4433, raimo.makinen@suomi24.fi
 • Pentti Taavitsainen, parturimestari, käsityöneuvos, Kuopio, 040 566 1931, pentti.taavitsainen@dnainternet.net
 • Jouko Valkama, puuseppämestari, Isokoski, 0400 639 972, jouko.valkama@luukku.com
 • Pertti Jaakkola, huonekalupuuseppämestari, Lahti, 050 308 5290,
 • Esko Timonen, Lahti, 050 377 8231, esko.timonen@saunalahti.fi
 • Juhani Saimovaara, puuseppämestari, käsityöneuvos, kunniaylioltermanni, Lahti, 040 5478 217, juhani.saimovaara@hotmail.fi,
 • Anna-Maija Aro, opetusneuvos, Helsinki, 040 767 3415, annamaija.aro@gmail.com
 • Kalevi Ilkka, hammasteknikkomestari, Oulu 040 557 0147, kalevi.ilkka4@gmail.com

Ritariston nimi on Victor Julius von Wright -ritaristo (lyhennettynä von Wright -ritarit). Ritaristo perustettiin vuonna 1958.

2 § Ritariston kotipaikka on Helsingin kaupunki ja se toimii Mestarikiltaneuvosto ry:n yhteydessä.

3 § von Wright -ritariston jäsenyys on tunnustus merkittävästä toiminnasta korkean osaamisen, kädentaitoalan ja/tai käsi- ja pienteollisuuden hyväksi. Ritariston jäseneksi valittavalta henkilöltä lisäksi edellytetään, että hän on hyvämaineinen ja laajaa arvostusta omaava ja että hän on ollut mukana myös valtakunnallisessa toiminnassa. Ulkoisena tunnuksenaan ritariston jäsenet kantavat numeroitua von Wright -mitalia ja kokouksessaan mustaa viittaa.

4 § von Wright -ritariston tehtävänä on vaalia korkeaan ammattitaitoon, kädentaitoihin sekä käsi- ja pienteollisuuteen liittyviä asioita, pitää näihin asioihin liittyvien perinteiden arvostusta ja myötävaikuttaa siihen, että nämä perinteet historiatietoineen välittyisivät seuraaville sukupolville.

5 § Mestarikiltaneuvoston Mestarivaliokunta kutsuu elinikäiset ritariston jäsenet, jotka ovat joko varsinaisia tai kunniajäseniä. Varsinaisia jäseniä voi ritaristossa olla kerrallaan enintään 12 henkilöä. He ovat ritariston toimivia jäseniä täysin oikeuksin ja velvollisuuksin 80 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen ritari siirtyy ritariston kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ennen jäseneksi kutsumista Mestarivaliokunta kuulee jäsenkiltoja ja ritaristoa asiassa. Ritarilla on oikeus siirtyä varsinaisesta jäsenyydestä kunniajäseneksi ennen 80 vuoden ikää aina, milloin hän sitä haluaa. Mikäli ritari tulee pysyvästi estyneeksi toimimaan ritaristossa, hän voi pyytää Mestarivaliokunnalta eroa jäsenistöstä

6 § Mestarivaliokunta nimeää ritariston ylimestarin sen jäsenistä kolmen vuoden määräajaksi. Ylimestariksi voidaan valita henkilö, joka nauttii laajaa arvostusta kädentaitoalojen piirissä ja joka on suorittanut mestaritutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon ja saanut Mestarikilta-neuvoston myöntämän mestarinkirjan. Ylimestari voi tulla valituksi uudelleen, ei kuitenkaan useammaksi kuin kahdeksi kaudeksi peräkkäin. Ritariston varaylimestarin  ritaristo valitsee keskuudestaan aina vuodeksi kerrallaan.

7 § Tämän ohjesäännön mukaisiin kokouksiin ritaristo kokoontuu ylimestarin  tai varaylimestarin toimesta kahdesti vuodessa, toiseen keväällä ja toiseen syksyllä. Mestarikiltaneuvoston toimisto avustaa ritaristoa kokousten järjestelyssä.

8 § Muutoksista tähän ohjesääntöön päättää Mestarikiltaneuvosto.

Yhteydenotot ja palaute

Pirjo Savolainen

Ylioltermanni
Arkadiankatu 8 00100 Helsinki