Mestarikiltaneuvosto

Mestarikiltaneuvosto on mestarikiltojen valtakunnallinen edunvalvonta- ja yhteistyöelin.

Sen tarkoituksena on edistää korkeaa ammatillista osaamista, pitää yllä mestarien ja kisällien arvostusta sekä edistää kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden sekä koulutuksen arvostusta. Toivotamme kaikki mestarin- ja kisällintutkinnon suorittaneet mukaan aktiiviseen toimintaamme.

Mestarikiltaneuvosto

 • on mestarikiltojen valtakunnallinen edunvalvonta ja yhteistyöelin
 • edistää korkeaa ammattitaitoa
 • pitää yllä mestarien ja kisällien arvostusta
 • edistää kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden sekä koulutuksen arvostusta
 • on Suomen Yrittäjien jäsenjärjestö

Mestarikiltaneuvosto seuraa ammatillisen lainsäädännön kehitystä. Se tekee aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille toiminta-alaansa liittyvissä kysymyksissä. Kansainvälisen mestari- ja kisällitoiminnan kehitystä se seuraa järjestämällä mm. opintomatkoja.

Asianomaisen erikoisammatti- ja ammattitutkinnon suorittaneille Mestarikiltaneuvosto myöntää mestarin- ja kisällinkirjoja. Myös muita mestaritunnuksia voi tilata Mestarikiltaneuvoston toimistosta.

Mestarikiltaneuvosto pitää jäsenkiltojensa jäsenistä valtakunnallista mestari- ja kisällirekisteriä.

mestarikiltaneuvosto

Ajankohtaista

Mestarikiltaneuvosto ry:n käädyn suunnittelu ja toteutuskilpailu

Mestarikiltaneuvosto on päättänyt kokouksessaan 22.6.2022 toteuttaa Mestarikiltaneuvoston ylioltermannin käädyn suunnittelu- ja toteutuskilpailun.

Mestarikillat voivat lähettää kilpailukutsun mestarikiltojen kautta.
Kilpailuun voivat osallistua mestarikiltoihin kuuluvat jäsenet, jotka kilta itse valitsee kunkin killan kokouksessa. Oppilaitosyhteistyö on toivottavaa. Oppilaitokset voivat olla kilpailutyön toteuttajana yhdessä mestarikillan kanssa.
Kukin kilta tuo valintansa pohjalta yhden kilpailuehdotuksen Mestarikiltaneuvoston kokoukseen 2022, jossa mestarivaliokunnan jäsenet päättävät voittajasta.

Suunnittelu ja toteutus hankkeeseen Käsiteollisuuden Edistämissäätiö on myöntänyt 5000 euron apurahan.

Kilpailun aikataulu; suunnittelu piirroksina, käytetyt materiaalit, kustannuslaskelma ja toteutusaikataulu tulee toimittaa Mestarikiltaneuvostolle 30.11.2022 mennessä.

Käädyssä tulisi näkyä mestari perinne ja aate, mestaritason käsityö ja toteutus. Kaikkien maan kiltojen tunnukset voisivat olla yhtenä esimerkkinä. Mestaritunnuksella on keskeinen arvo toteutuksessa.

Käädyn suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittaja julkaistaan mestarikiltaneuvoston sivuilla ja media tiedotteena yrittäjä toimiston kautta sekä muissa tiedotusvälineissä. Kilpailun voittaja ja kääty julkaistaan Valtakunnalisen Mestarimöötin juhlatilaisuudessa.

Kilpailun voittaja tulee saamaan työstään kunniakirjan. Rahallinen palkinto suunnittelusta tullaan jakamaan niin että kilpailun voittaja saa suurimman palkinnon ja toiseksi kilpailussa tullut seuraavan suuruisen sekä kolmanneksi valittu kilpailuun osallistunut myös rahallisen korvauksen. Korvauksien suuruudesta päätämme erikseen.

Toivomme, että kukin kilta voi myös palkita oman voittajansa omalla rahallisella osuudellaan.

Ylioltermanni Pirjo Savolainen p.0405029193

Ensio Romon muistoa kunnioittaen

Ensio Romo toimi Mestari- ja kisällitoiminnassa aktiivisesti pitkään, vaikuttaen Rauman Mestari- ja Kisällikillassa.

Mestarikiltaneuvosto nimesi toimitusjohtaja Ensio Romon Viktor Julius von Wright -ritariston jäseneksi Hämeenlinnassa 22.5.1999. Ritariston sääntöjen mukaan ritariston jäsenyys on korkein tunnustus käsityön ja sitä lähellä olevien alojen hyväksi toimineille käsi- ja pienteollisuuden asiaa ajaneille Suomen kansalaisille. Romo toimi ritaristossa näihin päiviin saakka.

Ensio Romo valittiin Pienteollisuuden Keskusliiton (PTK) puheenjohtajaksi vuonna 1991. PTK:n puheenjohtaja Ensio Romo ja Suomen Yrittäjäin Keskusliitto (SYKL) puheenjohtaja Eino Rajamäki sopivat vuonna 1993, että järjestöjä ei fuusioida, vaan perustetaan yhdessä uusi yrittäjäjärjestö.

5.9.1995 Suomen Yrittäjät perustettiin Finlandia-talolla. Järjestön varavarapuheenjohtajaksi valittiin Ensio Romo. Vuonna 2011 Ensio Romo nimitettiin Suomen Yrittäjien kunniapuheenjohtajaksi.

Ensio Romo teki erityisen ansiokkaan uran yrittäjänä lvi-alalla sekä luottamustoiminnassa yrittäjäjärjestössä, Mestarikiltaneuvostossa ja Wright-ritaristossa.

Kiitollisena kuluneista vuosista Mestarikiltaneuvosto ja von Wright ritaristo ottavat suruun osaa ja toivottavat omaisille voimia surutyössä.

Tulevaisuuden Mestarit -seminaari ja näyttely Lahdessa 6.10.

Ensimmäinen Työ & Taito palkinto Raision seudun koulutuskuntayhtymälle

Tiedote julkaisuvapaa 27.4.2022 klo 19.00

Mestarikiltaneuvosto, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ja Suomen Yrittäjät ovat jakaneet Työ & Taito palkinnon osoituksena ammattiosaamisesta, yrittäjyydestä ja työelämäyhteistyöstä. Ensimmäistä kertaa järjestetyn kilpailun voittaja on Raision seudun koulutusyhtymä Raseko.

Työ & Taito palkinto on osoitus ammattiosaamisesta, yrittäjyydestä ja työelämäyhteistyöstä

Mestarikiltaneuvosto, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ja Suomen Yrittäjät ovat perustaneet uuden Työ & Taito palkinnon, joka on osoitettu ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Mestarimööttiä ei järjestetä Lahdessa huhtikuussa 2022

Mestarikiltaneuvoston ja Lahden killan edustajat ovat päättäneet kokouksessaan yhteisesti, että huhtikuun 8. ja 9. päivälle suunniteltua Mestarimööttiä ei pidetä Lahdessa. Mestarimööttiä ei siten järjestetä Lahdessa vuonna 2022.

Mestarimöötin perumiselle on kaksi keskeistä syytä. Ensimmäinen koskee koronatilannetta, joka on jatkunut edelleen vaikeana, korona-tapauksia on ollut paljon. Mestarimöötin markkinointi ja osallistujien houkutteleminen mukaan tapahtumaan olisi ollut vaikeaa, kun terveystilanne on heikko. Toinen perumisen syy liittyy siihen, että seminaarin suunnittelun yhtenä peruspilarina on pidetty Fazerin myllymestarit –pilottihanketta, jossa Fazerin myllymestarit suorittaisivat tutkinnon Sveitsin mallin mukaisesti. On käynyt ilmi, että seminaari 8.4 tulisi liian nopeasti tämän pilotin kannalta.

Mestarikiltaneuvosto pitää sääntömääräisen kevätkokouksensa erikseen sovittuna ajankohtana.

Vuoden 2023 Mestarimöötin osalta vetovastuuta ei ole vielä päätetty.

Mestarituotteet

Mestarituotteet

Kisällin- ja mestarinkirjan voi saada suoritettuaan kädentaitoihin tai yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyvän korkeaa osaamista vaativan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon.

Lue lisää

Kiltatoiminta ja kiltaan liittyminen

Kiltatoiminta tarjoaa mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa kädentaitoammattien arvostukseen. Killoilla on myös paljon erilaisia tapahtumia jäsenilleen.

Lue lisää

Mestarikiltaneuvoston puheenjohtaja
Ylioltermanni Pirjo Savolainen
Arkadiankatu 8
00100 Helsinki
p. 040 502 9193
pirjo_savolainen@kolumbus.fi
Mestarikiltaneuvoston kiltamestari 
Mika Hämeenniemi
Suomen Yrittäjät
PL 999, 00101 HELSINKI
p. 09 229 229 26 // 050 372 4804
mika.hameenniemi@yrittajat.fi
 

 

 

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan Mestari- ja Kisällikilta
Oltermanni Seppo Hautaluoma
Hakalankatu 7
60100 SEINÄJOKI
p. 0500 662 725
seppo.hautaluoma@netikka.fi
epmkkilta.simplesite.com
Helsingin Mestarikilta
Oltermanni Raimo Laeslehto
Maalausvalvonta Laeslehto Oy
Naakkapolku 5
01450 VANTAA
p. 041 510 6737
info@maalausvalvonta.fi
www.helsinginmestarikilta.fi
Keski-Suomen Mestarikilta 

Varaoltermanni Harri Räty
Uimarannantie 7 A 1
40520 JYVÄSKYLÄ
p. 0500 548 882
harriyjraty2@luukku.com

www.ksmestarikilta.fi

Lahden Mestarikilta 
Oltermanni Harri Uurainen
PL 20215101 LAHTI
p. 050 559 4282
harri.uurainen@lahti.fi
www.lahdenmestarikilta.fi
Oulun Mestarikilta
Oltermanni Esko Saarela
Isokatu 50 C 45
90100 OULU
p. 0500 196 090
esko.saarela@suomi24.fi
Pohjois-Karjalan Mestarikilta
Tapio Tahvanainen
Joukahaisenkatu 3 B
80260 JOENSUU
p. 040 7364 354
tapio.tahvanainen@gmail.com
Rauman Mestari- ja Kisällikilta
Oltermanni Olivia Fagerlund
Viistotie 1
26720 MONNANNUMMI
p. 0400 128 267
olivia.fagerlund@esanvaatturiliike.fi
Ensio Romo
Melavahe 2
26200 RAUMA
p. 044 341 0341
ensio.romo@gmail.com
Restaurointikilta
Oltermanni Jorma Vesa
91210 Jakkukylä
p. 040 833 5471
jorma_vesa@hotmail.com
www.restaurointikilta.fi
Satakunnan Mestarikilta
Oltermanni Seppo Rantanen
Lyttyläntie 1086
28190 PORI
p. 050 413 0881
seppo.rantanen@konsultaatio.fi
www.satakunanmestarikilta.fi
Savon Mestarikilta
Oltermanni Jouni Salmi
Kuusikonkatu 7
78210 VARKAUS
p. 0400 178 770
jounisalm@gmail.com
Tampereen Mestarikilta
Vaatturi- ja ompelijamestari Hannele Teurokoski
Orivedenkatu 12 A 12
33720 TAMPERE
p. 040 839 1172
hannele.teurokoski@gmail.com
www.tampereenmestarikilta.fi
Turun Mestari ja Kisällikilta
Oltermanni Matti VäisänenItäinen Rantakatu 68 B 2520810 TURKU
p. 045 1620122
oltermanni.turunkilta@gmail.com
Turun Mestari ja Kisällikilta
Turun Mestari ja Kisällikilta
Sulkamestari
Anneli Hiiri
Toijantie 11
25460 KISKO
p. 0400 213 224
idefixliike@gmail.com
von Wright ritaristo Yhteyshenkilö
Jaakko Laitinen
Ketomaantie 10-12 A5
41340 LAUKAA
040 065 9531
jasu.56la@gmail.com
Kunniaylioltermanni
Jaakko Laitinen
Ketomaantie 10-12 A5
41340 LAUKAA
040 065 9531
jasu.56la@gmail.com
Kunniaylioltermanni
Juhani Saimovaara
Mesikämmenkatu 20
15950 LAHTI
p. 040 547 8217
juhani.saimovaara@hotmail.fi
Kunniaylioltermanni
Tapio Tahvanainen
Joukahaisenkatu 3 B80260 JOENSUU
tapio.tahvanainen@gmail.com
Yrittäjäin Fennia
Kari Wilen
00017 FENNIA
p. 050 503 5506
kari.wilen@fennia.fi

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mestarikiltaneuvosto ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Mestarikiltaneuvosto ry:stä käytetään näissä säännöissä myöhemmin nimeä Kiltaneuvosto.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Kiltaneuvoston tarkoituksena on toimia alueellisten mestarikiltojen valtakunnallisena yhteistyöelimenä, edistää korkeaa ammattitaitoa sekä pitää yllä mestareiden ja kisällien sekä kädentaitoihin liittyvän yrittäjyyden arvostusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kiltaneuvosto

 • Pitää yhteyttä mestarikiltoihin.
 • Tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille ammattitutkintojen kehittämiseksi.
 • Mestarien ja kisällien arvostuksen kohottamiseksi tuottaa tiedotusaineistoa ja järjestää tiedotustilaisuuksia.
 • Jakaa yhdessä alueellisten kiltojen kanssa mestari- ja kisällikirjoja.
 • Järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja.
 • Jakaa stipendi- ym. apurahoja.
 • Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
 • Seuraa mestari- ja kisällitoiminnan kansainvälistä kehitystä.
 • Toimintansa tukemiseksi Kiltaneuvosto voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 § Jäsenet ja jäsenmaksut

Kiltaneuvoston varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä alueelliset mestari- ja kisällikillat ja kannattajajäseniksi mestari- ja kisällitoiminnasta kiinnostuneet oikeuskelpoiset yhteisöt. Kiltaneuvoston henkilöjäseneksi voivat liittyä sellaiset mestarit ja kisällit, joiden asuinpaikka on kohtuuttoman kaukana paikkakunnalta, jossa lähin kiltaneuvoston jäsenenä oleva alueellinen kilta pääasiassa kokoontuu.

Mestarivaliokunta hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenellä on oikeus erota Kiltaneuvostosta ilmoittamalla erosta kirjallisesti mestarivaliokunnalle tai ylioltermannille taikka ilmoittamalla eroamisensa kiltaneuvoston kokouksessa.

Kiltaneuvoston jäsenmaksu määräytyy siten, että sen syyskokous päättää euromääräisen vakioerän, joka kerrotaan edellisen toimintavuoden lopussa (tilanne 31.12.) varsinaisena jäsenenä olevan mestarikillan jäsenmäärällä. Henkilöjäsenen jäsenmaksu on sama kuin edellä tarkoitettu euromääräinen vakioerä lisättynä mahdollisella palvelumaksulla. Kannattajajäsenen jäsenmaksusta päätetään kussakin tapauksessa erikseen. Mestarivaliokunta voi päättää jäsenmaksujen viivästyskorosta.

4 § Mestarivaliokunta

Kiltaneuvoston asioita hoitaa sen hallituksena toimiva Mestarivaliokunta, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut Ylioltermanni, jota kutsutaan puheenjohtajaksi, Kiltamestari sekä 8-22 muuta varsinaista jäsentä.

Mestarivaliokunnan apuna toimii työvaliokunta, johon kuuluvat Ylioltermanni, Varaylioltermanni ja Kiltamestari.

Mestarivaliokunnan jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Mestarivaliokunta kokoontuu Ylioltermannin, Kiltamestarin tai heidän estyneenä ollessaan Varaylioltermannin kutsusta tai kun vähintään puolet Mestarivalokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Mestarivaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, Ylioltermanni tai Varaylioltermanni mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajana toimineen Ylioltermannin tai Varaylioltermannin mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun sen kaikki jäsenet ovat paikalla.

5 § Kiltaneuvoston nimen kirjoittaminen

Kiltaneuvoston nimet kirjoittavat Ylioltermanni ja Kiltamestari kumpikin yksin tai Varaylioltermanni yhdessä jonkun muun Mestarivaliokunnan jäsenen kanssa.

6 § Tilit

Kiltaneuvoston tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavina asiakirjoineen ja Mestarivaliokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa Mestarivaliokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § Kiltaneuvoston kokousten koollekutsuminen

Kiltaneuvoston kokoukset kutsuu koolle Mestarivaliokunta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä jäsenille viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta kirjallisena jäsenten ilmoittamiin osoitteisiin tai sähköisessä muodossa sähköpostiosoitteisiin.

8 § Kiltaneuvoston kokoukset

Kiltaneuvosto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous ”Mestarimöötti” pidetään vuosittain Mestarivaliokunnan määräämänä päivänä huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Kiltaneuvoston kokous niin päättää tai kun Mestarivaliokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa Kiltaneuvoston äänioikeutetuista jäsenistä sitä Mestarivaliokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kiltaneuvoston kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, ei kuitenkaan kannattajajäsenellä eikä henkilöjäsenellä, on äänioikeus siten, että kullakin jäsenellä on yksi ääni. Lisäksi edellytetään, että jäsenkilta on maksanut täysimääräisesti jäsenmaksunsa Mestarikiltaneuvostolle sen määräämässä ajassa. Kiltaneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Valtakirjalla ei voi äänestää.

9 § Vuosikokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksujen määräytymisperusteet sekä kannattaja-jäsenmaksun määrä
 • Valitaan Ylioltermanni ja Kiltamestari
 • Vahvistetaan Mestarivaliokunnan muiden varsinaisten jäsenten määrä
 • Valitaan Mestarivaliokunnan varsinaiset jäsenet ja
 • Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian Kiltaneuvoston vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava kaksi kuukautta ennen kokousta.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja Kiltaneuvoston purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja Kiltaneuvoston purkamisesta on tehtävä kiltaneuvoston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Kiltaneuvoston purkamisesta. Kiltaneuvoston purkautuessa sen varat käytetään Kiltaneuvoston tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Mestarinkirjan saaneena lupaan

 • kunnioittaa mestari- ja kisälliperinteitä,
 • tehdä osuuteni mestareiden arvostuksen ylläpitämiseksi,
 • kehittää jatkuvasti omaa ammattitaitoani,
 • arvostaa myös muiden ammattien osaajia,
 • säilyttää luottamukselliset suhteet asiakkaaseen,
 • antaa asiakkaalle vain laadukkaita töitä tai palveluja,
 • hinnoitella työ ja palvelut kohtuullisesti,
 • ottaa huomioon työn tekemisessä sekä raaka- ja tarveaineiden käyttämisessä ympäristön asettamat vaatimukset,
 • huolehtia omalta osaltani ammattitaidon siirtymisestä seuraaville sukupolville,
 • noudattaa maan lakeja ja asetuksia sekä muutoin hyviä tapoja.

Käsityömestari- ja kisälliperinteen juuret ovat ammattikuntalaitoksessa. Ammattikuntien kukoistusaika oli Englannissa, Italiassa ja Ranskassa 1300- ja 1400-luvuilla. Saksassa se oli hieman myöhemmin. Saksalaisten käsityöläisten ja kauppiaiden mukana ammattikuntalaitos tuli Ruotsiin 1300-luvun alussa.

Turun ja muiden Suomen kaupunkien ammattikunnat saivat Hansa-kauppiaiden ja heidän mukanaan tulleiden käsityöläisten välityksellä vaikutteita Pohjois-Saksasta ja Baltiasta. Suomessa ammattikuntasäädöksiä alettiin soveltamaan samanaikaisesti Ruotsin kanssa, mutta ammattikuntien historia alkaa meillä varsinaisesti kuitenkin vasta 1620-luvulla. Suutarien ammattikunta syntyi Turkuun vuonna 1624.

Turun ammattikunnat olivat keskeisessä asemassa maamme silloisten ammattikuntien joukossa. Helsingin nopea kasvu houkutteli taitavimpia käsityöläisiä myös tulevaan pääkaupunkiin. 1800-luvun alkupuoli olikin ammattikuntalaitoksemme kukoistusaikaa.

Ammattikunta muodostui tietyn alan itsenäisistä yrittäjistä, käsityöläismestareista ja heidän palveluksessaan olleista kisälleistä ja mestareista. Ammattikunnan jäsenet olivat oikeutettuja kaupungissa ja määrätyillä lähialueilla yksinään valmistamaan ja myymään tekemiään käsityötuotteita. Jäsenten taloudellisten etujen vaaliminen oli ammattikunnan tärkeimpiä tehtäviä.

Myös kuluttajien etu oli tärkeä. Kuluttajien tuli saada hyviä ja kohtuuhintaisia tuotteita.

Mestariksi pääsy edellytti tiettyä ammattikuntien ohjauksessa ja valvonnassa suoritettua opinkäyntiä. Oppipojan oli käytävä ohdakkeinen opintie, ennen kuin saavutti mestarinarvon ja saattoi ryhtyä itsenäiseksi yrittäjäksi. Eteneminen kohti mestarinarvoa alkoi usein 14-vuotiaana. Oppiaika kesti tavallisesti 3-5 vuotta. Oppivuosien jälkeen oppilaan tuli palvella mestariaan kisällinä vielä vuosi ja olla sitten kisällivaelluksella pari vuotta.

Nykyään mestariksi tullaan useimmiten siten, että ensiksi suoritetaan ammattitutkinto ja sen jälkeen asianomainen erikoisammattitutkinto. Tutkintoihin edellyttävä ammattitaito osoitetaan käytännön työtilanteissa näyttökokeissa. Erikoisammattitutkinnon suorittaneilta edellytetään alan vaativimpien työtehtävien hallintaa.

Ammattikuntalaitos lakkautettiin Suomessa 1868, kun keisarillinen asetus kaupasta ja elinkeinosta tuli voimaan. ”Kauppiasten, vapriikinpitäjäin ja hantvärkkareiden tuli kussakin kaupungissa perustaa yhdistyksiä, joiden tehtävänä oli mm. ulosantaa kisällintodistuksia ja mestarikirjoja.” Myöhemmin tämä tehtävä siirtyi vuosikymmeniksi Pienteollisuuden Keskusliitolle ja vuodesta 1996 lukien Mestarikiltaneuvostolle.

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Aseseppäkisällin ammattitutkinto
Hopeasepän ammattitutkinto
Kaivertajan ammattitutkinto
Keramiikkakisällin ammattitutkinto
Kiviseppäkisällin ammattitutkinto
Kultaajakisällin ammattitutkinto
Kultasepän ammattitutkinto
Käsityöntekijän ammattitutkinto
Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto
Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto
Maalarin ammattitutkinto
Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto
Puusepänalan ammattitutkinto
Restaurointikisällin ammattitutkinto
Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto
Seppäkisällin ammattitutkinto
Sisustusalan ammattitutkinto
Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto
Tekstiilialan ammattitutkinto
Vaatetusalan ammattitutkinto
Veneenrakentajan ammattitutkinto
Verhoilijan ammattitutkinto
Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto
Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto
Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto
Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto
Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto
Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
Käsityömestarin erikoisammattitutkinto
Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto
Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
Puusepänalan erikoisammattitutkinto
Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto
Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto
Seppämestarin erikoisammattitutkinto
Sisustusalan erikoisammattitutkinto
Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
Vaatetusalan erikoisammattitutkinto
Venemestarin erikoisammattitutkinto
Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto
VIESTINTÄ- JA INFORMAATIOTIETEET
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
 Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitukinto
Valokuvaajan ammattitutkinto Valokuvaajan erikoisammattitutkinto
LIIKETALOUS JA KAUPPA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Virastomestarin ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Ammattisukeltajan ammattitutkinto (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto)
Ilmastointiasentajan ammattitutkinto
Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto
Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto
Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto
Kylmäasentajan ammattitutkinto
Lattianpäällystäjän ammattitutkinto
Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
Maarakennusalan ammattitutkinto
Putkiasentajan ammattitutkinto
Rakennustuotannon ammattitutkinto
Rakennustuotealan ammattitutkinto
Rakennuspeltisepän ammattitutkinto
Talonrakennusalan ammattitutkinto
Teknisen eristäjän ammattitutkinto
Teknisen piirtäjän ammattitutkinto
Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto
Vesihuoltoalan ammattitutkinto
Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto
Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto
Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
Lattiamestarin erikoisammattitutkinto
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
Rakennuspeltisepän erikoisammattitutkinto
KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Hissiasentajan ammattitutkinto
Hitsaajan  ammattitutkinto
Kaivosalan ammattitutkinto
Koneenasentajan ammattitutkinto
Koneistajan  ammattitutkinto
Laivanrakentajan ammattitutkinto
Levytekniikan ammattitutkinto
Metallien jalostuksen ammattitutkinto
Työvälinevalmistajan ammattitutkinto
Valajan ammattitutkinto
Valumallin valmistajan ammattitutkinto
Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto
Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
Levytyömestarin erikoisammattitutkinto
Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto
Valajamestarin erikoisammattitutkinto
Valumallimestarin erikoisammattitutkinto
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Automaatioasentajan ammattitutkinto
Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto (Sähköteollisuuden
ammattitutkinto)
Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinnot
Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
Sähköasentajan ammattitutkinto
Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto
Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto
Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto
Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto
Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto
Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Tietokoneasentajan ammattitutkinto
Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto
Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto
Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto
Tieto- ja tietoliikennetkiikan
erikoisammattitutkinto
GRAAFINEN JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Digitaalipainajan ammattitutkinto
Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto
Kirjansitojan ammattitutkinto
Painajan ammattitutkinto
Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto
Faktorin erikoisammattitutkinto
Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto
Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto
Painajamestarin erikoisammattitutkinto
Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto
Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Elintarvikejalostajan ammattitutkinto
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Kondiittorin  ammattitutkinto
Leipomoteollisuuden ammattitutkinto
Leipurin ammattitutkinto
Lihanjalostajan ammattitutkinto
Lihateollisuuden ammattitutkinto
Maidonjalostajan ammattitutkinto
Meijeriteollisuuden ammattitutkinto
Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto
Kondiittorimestarin  erikoisammattitutkinto
Leipurimestarin  erikoisammattitutkinto
PROSESSI,- KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Kemianteollisuuden ammattitutkinto
Korroosionestomaalarin ammattitutkinto
Maalarin ammattitutkinto
Kumialan ammattitutkinto
Lasikeraamisen alan ammattitutkinto
Levyalan ammattitutkinto
Muovimekaanikon ammattitutkinto
Paperiteollisuuden ammattitutkinto
Puusepän alan ammattitutkinto
Saha-alan ammattitutkinto
Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto
Veneenrakentajan ammattitutkinto
Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto
Levymestarin erikoisammattitutkinto
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
Muovitekniikan erikoisammattitutkinto
Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto
Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto
Puusepän alan erikoisammattitutkinto
Sahamestarin erikoisammattitutkinto
Venemestarin erikoisammattitutkinto
TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Jalkinealan ammattitutkinto
Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto
Nahanvalmistajan ammattitutkinto
Tekstiilialan ammattitutkinto
Turkkurin ammattitutkinto
Vaatetusalan ammattitutkinto
Jalkinealan erikoisammattitutkinto
Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto
Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto
Vaatetusalan erikoisammattitutkinto
AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Autokorimekaanikon ammattitutkinto
Automaalarin ammattitutkinto
Automekaanikon ammattitutkinto
Dieselmekaanikon ammattitutkinto
Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto
Lastinkäsittelyn ammattitutkinto
Metsäkoneasentajan ammattitutkinto
Pienkonemekaanikon  ammattitutkinto
Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto
Autokorimestarin erikoisammattitutkinto
Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto
Automekaanikon erikoisammattitutkinto
MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN KOULUTUS
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Kivimiehen ammattitutkinto
Kunnossapidon ammattitutkinto
Lukkosepän ammattitutkinto
Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto
Nuohoojan ammattitutkinto
Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto
Sisustusalan ammattitutkinto
Varastoalan ammattitutkinto
Ympäristöhuollon ammattitutkinto
Kunnossapidon erikoisammattitutkinto
Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto
Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto
Sisustusalan erikoisammattitutkinto
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
Varastoalan erikoisammattitutkinto
Ympäristöalan erikoisammattitutkinto
MAATILATALOUS
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Hevosvalmetajan ammattitutkinto
Karjatalouden ammattitutkinto
Kengityssepän ammattitutkinto
Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto
Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto
Mehiläistarhaajan ammattitutkinto
Viljelijän ammattitutkinto
Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto
Tallimestarin erikoisammattitutkinto
PUUTARHATALOUS
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Arboristin ammattitutkinto
Floristin ammattitutkinto
Puistopuutarhurin ammattitutkinto
Vihersisustajan ammattitutkinto
Viinintuotannon ammattitutkinto
Viljelypuutarhurin ammattitutkinto
Floristimestarin erikoisammattitutkinto
Puistomestarin erikoisammattitutkint
Taimistomestarin erikoisammattitutkinto
KALATALOUS
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Kalanjalostajan ammattitutkinto
Kalanviljelijän  ammattitutkinto
Kalastusoppaan ammattitutkinto
METSÄTALOUS
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Bioenergia-alan ammattitutkinto
Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto
(osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän ammattitutkinto)
Metsämestarin erikoisammattitutkinto
LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
Luonnontuotealan ammattitutkinto
Porotalouden ammattitutkinto
Ympäristöhuollon ammattitutkinto
Riistamestarin erikoisammattitutkinto
MUU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN KOULUTUS
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Golfkentänhoitajan ammattitutkinto Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto
Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto
TERVEYSALA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Jalkojenhoidon ammattitutkinto
Kipsausalan ammattitutkinto
Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
Kipsimestarin erikoisammattitutkinto
KUNTOUTUS JA LIIKUNTA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Hierojan ammattitutkinto
Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto
Hierojan erikoisammattitutkinto
Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
TEKNISET TERVEYSPALVELUT
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Optiikkahiojan ammattitutkinto
Välinehuoltajan ammattitutkinto
Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto
KAUNEUDENHOITOALA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Hiusalan ammattitutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto
Kosmetologin erikoisammattitutkinto
MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Ravintolakokin ammattitutkinto
Suurtalouskokin ammattitutkinto
Tarjoilijan ammattitutkinto
Baarimestarin erikoisammattitutkinto
Dieettikokin erikoisammattitutkinto
Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto
Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUT
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto
PUHDISTUSPALVELUT
Kisällintutkinnot Mestarintutkinnot
Laitoshuoltajan ammattitutkinto
Tekstiilihuollon ammattitutkinto
Pesulateknikon erikoisammattitutkinto
Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Tietoa näyttötutkinnoista:

www.oph.fi/nayttotutkinnot

Ammatillisen osaamisen asialla:

www.skillsfinland.fi

Taitaja  2014 Lahti, Salpaus

www.taitaja2014.fi

Puuseppämestarit:

www.puuseppamestarit.fi

Tietoa eurooppalaisesta käsityöalojen työharjoitteluvaihdosta:

www.perfectmatch.fi


Viktor Julius von Wright -ritaristo toimii Mestarikiltaneuvoston yhteydessä. Sen sääntöjen mukaan ritariston jäsenyys on korkein tunnustus käsityön ja sitä lähellä olevien alojen hyväksi toimineille käsi- ja pienteollisuuden asiaa ajaneille Suomen kansalaisille.

Ritariston jäsenenä voi olla 12 henkilöä kerrallaan. Sen tehtäviä ovat mm. korkean ammattitaidon ja käsityöperinteen vaaliminen. Ritariston jäsenmerkkinä on numeroitu von Wright -mitali. Ritariston puheenjohtajaa kutsutaan ylimestariksi.

Ylimestari

Jaakko Laitinen
Ketomaantie 10-12 A5
41340 LAUKAA
040 065 9531
jasu.56la@gmail.com

Ritariston sihteeri

Suomen Yrittäjät
Kyllikinportti 2
PL 999
00240 HELSINKI
p. 09 229 221

Ritariston jäsenet:

Ylimestari
Jaakko Laitinen
Ketomaantie 10-12 A5
41340 LAUKAA
040 065 9531
jasu.56la@gmail.com
Kalevi Ilkka
Saaristonkatu 27
90100 OULU
040 557 0147
kalevi.ilkka@elisanet.fi
Hammasteknikkomestari
Juhani Kanerva
Jäämäentie 20 A
00970 HELSINKI
09 307 712
juhani.kanerva@kolumbus.fi
Verhoilijamestari
Seppo Hautaluoma
Hakalankatu 7
60100 SEINÄJOKI
p. 0500 662 725
seppo.hautaluoma@netikka.fi
Ensio Romo
Melavahe 2
26200 RAUMA
0500 490 420
ensio.romo@gmail.com
Toimitusjohtaja
Esko Timonen
Närhinkatu 22
15610 Lahti
050 377 8231
esko.timonen@saunalahti.fi
Esa Kallinen
Sopukantie 5
16610 KÄRKÖLÄ
040 5534236
esa.kallinen@phnet.fi
Opetusneuvos
Seppo Pieviläinen
Salon Alexander
Kauppakatu 30
80100 JOENSUU
050 562 5167
seppo.i.pievilainen@gmail.com
Parturimestari
Juhani Saimovaara
Mesikämmenk. 20
15950 LAHTI
040 5478 217
juhani.saimovaara@hotmail.fi
Puuseppämestari 1986
Käsityöneuvos
Kunniaylioltermanni
Helena Mattila
Paistanojantie 521
21270 NOUSIAINEN
041 5498011
helenahillervi@wippies.fi
Maalarimestari 1985
Opettaja 2001
Restaurointimestari 2006
Asko Tuominen
Kolkerannantie 4 B 5
02940 ESPOO
050 5510300
asko.tuominen@kolumbus.fi
Suutarimestari
Anna-Maija Aro
Viikintie 9 A 25
00560 Helsinki
040 767 3415
annamaija.aro@gmail.com
Opetusneuvos
Kunniajäsen
Raimo Mäkinen
Kuninkaankatu 46 A 25
33200 TAMPERE
040 589 4433
raimo.makinen@suomi24.fi
Verhoilijamestari 1984 
Kunniajäsen
Pentti Taavitsainen
Maaherrank.29-31 B 57
70100 KUOPIO
040 566 1931
pentti.taavitsainen@
dnainternet.net

Parturimestari 1958
Käsityöneuvos
Kunniajäsen
Ensio Voutilainen
Einonkatu 3 A 7
55100 IMATRA
(05) 436 9069
040 505 8836
Maalarimestari 1966 
Kunniajäsen
Jouko Valkama
Isokoskentie 1074
60640 ISOKOSKI
(06) 417 6600
0400 639 972
jouko.valkama@luukku.com
Puuseppämestari 1973
Kunniajäsen
Pertti Jaakkola
Kenttätie 9
15700 LAHTI
(03) 787 5156
050 308 5290
Huonekalupuuseppämestari 1965 työteknikko 1976

Ritariston nimi on Victor Julius von Wright -ritaristo (lyhennettynä von Wright -ritarit). Ritaristo perustettiin vuonna 1958.

2 § Ritariston kotipaikka on Helsingin kaupunki ja se toimii Mestarikiltaneuvosto ry:n yhteydessä.

3 § von Wright -ritariston jäsenyys on tunnustus merkittävästä toiminnasta korkean osaamisen, kädentaitoalan ja/tai käsi- ja pienteollisuuden hyväksi. Ritariston jäseneksi valittavalta henkilöltä lisäksi edellytetään, että hän on hyvämaineinen ja laajaa arvostusta omaava ja että hän on ollut mukana myös valtakunnallisessa toiminnassa. Ulkoisena tunnuksenaan ritariston jäsenet kantavat numeroitua von Wright -mitalia ja kokouksessaan mustaa viittaa.

4 § von Wright -ritariston tehtävänä on vaalia korkeaan ammattitaitoon, kädentaitoihin sekä käsi- ja pienteollisuuteen liittyviä asioita, pitää näihin asioihin liittyvien perinteiden arvostusta ja myötävaikuttaa siihen, että nämä perinteet historiatietoineen välittyisivät seuraaville sukupolville.

5 § Mestarikiltaneuvoston Mestarivaliokunta kutsuu elinikäiset ritariston jäsenet, jotka ovat joko varsinaisia tai kunniajäseniä. Varsinaisia jäseniä voi ritaristossa olla kerrallaan enintään 12 henkilöä. He ovat ritariston toimivia jäseniä täysin oikeuksin ja velvollisuuksin 80 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen ritari siirtyy ritariston kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ennen jäseneksi kutsumista Mestarivaliokunta kuulee jäsenkiltoja ja ritaristoa asiassa. Ritarilla on oikeus siirtyä varsinaisesta jäsenyydestä kunniajäseneksi ennen 80 vuoden ikää aina, milloin hän sitä haluaa. Mikäli ritari tulee pysyvästi estyneeksi toimimaan ritaristossa, hän voi pyytää Mestarivaliokunnalta eroa jäsenistöstä

6 § Mestarivaliokunta nimeää ritariston ylimestarin sen jäsenistä kolmen vuoden määräajaksi. Ylimestariksi voidaan valita henkilö, joka nauttii laajaa arvostusta kädentaitoalojen piirissä ja joka on suorittanut mestaritutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon ja saanut Mestarikilta-neuvoston myöntämän mestarinkirjan. Ylimestari voi tulla valituksi uudelleen, ei kuitenkaan useammaksi kuin kahdeksi kaudeksi peräkkäin. Ritariston varaylimestarin  ritaristo valitsee keskuudestaan aina vuodeksi kerrallaan.

7 § Tämän ohjesäännön mukaisiin kokouksiin ritaristo kokoontuu ylimestarin  tai varaylimestarin toimesta kahdesti vuodessa, toiseen keväällä ja toiseen syksyllä. Mestarikiltaneuvoston toimisto avustaa ritaristoa kokousten järjestelyssä.

8 § Muutoksista tähän ohjesääntöön päättää Mestarikiltaneuvosto.

 

Viktor Julius von Wright tunnetaan käsityöläisten isänä ja Suomen varhaisen työväenliikkeen nk. wrightiläisen työväenliikkeen johtajana. Von Wrightin panos on hyvin merkittävä ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen kehittymisessä.

Ammatillista osaamista edistävä Mestarikiltaneuvosto ry on perustanut von Wrightin nimeä kantavan ritariston tunnustukseksi merkittävästä toiminnasta korkean osaamisen, kädentaitoalan ja/tai käsi- ja pienteollisuuden hyväksi.

Von Wright-ritaristo kokee tärkeäksi huomioida Suomen 100-juhlavuonna von Wrightin merkittävää kädenjälkeä kädentaitoalan kehittymiselle.

Kraa Kraa Eyewear ja Pihka Collection pokkasivat von Wright innovaatiopalkinnon 2018

Suomalaisesta puusta silmälasi- ja aurinkolasikehyksiä valmistava Kraa Kraa Eyewear ja kotimaisia design-tuotteita nahasta valmistava Pihka Collection palkittiin von Wright -innovaatiopalkinnolla.

Kilpailussa haettiin käsityöalan nuorehkoa yrittäjää, joka erottuu joukosta omalaatuisuudella, kasvuhakuisuudella ja pyrkimyksellä kansainvälistyä. Innovaatiopalkinto jaettiin Suomen Yrittäjien Koulutusjohdon foorumissa Helsingissä torstaina. Kraa Kraa Eyewear sai palkinnoksi 10 000 euroa ja Pihka Collection 5000 euroa. Voittajat valittiin 61 ehdokkaan joukosta.

Tamperelainen Kraa Kraa Eyewear valmistaa silmälasi- ja aurinkolasikehyksiä suomalaisesta puusta. Yritystä vetää yrittäjä Matti Hänninen. Työntekijäitä on kaksi. Tuotteista viisi prosenttia menee vientiin, ja tavoitteena on kansainvälistyä voimakkaammin.

Pihka Collection valmistaa design-tuotteita nahasta. Myös se toimii Tampereella. Yrittäjänä toimii kolme taustaltaan ja osaamiseltaan erilaista omistajaa: suutarikisälli ja artesaani Maisa Salonen, ekonomi ja artesaani Sofia Salmi ja jalkinemuotoilun artesaani ja jalkinemuotoilun opiskelija Roosa Mattsson. Yrityksessä erityistä on nimenomaan kolmen osaamisalueen yhdistäminen yhdeksi yritykseksi.

Palkinnolla haluttiin korostaa käsityöalla toimivien oma-aloitteisten, kasvuhalukuutta omaavien yrittäjien merkitystä talouselämässämme ja samalla parantaa käsityöyrittäjyyden arvostusta yhteiskunnassamme.

Viktor Julius von Wright tunnetaan käsityöläisten isänä ja sekä yrittäjäliikkeen Suomen varhaisen työväenliikkeen – niin kutsutun wrightiläisen työväenliikkeen – johtajana. Hänen panoksensa oli hyvin merkittävä ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen kehittymisessä.

Ammatillista osaamista edistävän Mestarikiltaneuvosto ry:n yhteydessä toimii vuonna 1958 perustettu von Wrightin nimeä kantava ritaristo. Ritariston jäsenyys on korkein mahdollinen tunnustus merkittävästä toiminnasta korkean osaamisen, kädentaitoalan ja käsi- ja pienteollisuuden hyväksi.

Von Wright-innovaatiopalkinnon kriteerit

Valtakunnallinen von Wright-innovaatiopalkinto on ainutkertainen, vain kerran jaettava yrittäjäpalkinto tunnustuksena esimerkillisestä yrittäjyydestä. Arvostetulla palkinnolla halutaan korostaa käsityöalla toimivien oma-aloitteisten, kasvuhalukuutta omaavien yrittäjien merkitystä talouselämässämme ja samalla parantaa käsityöyrittäjyyden arvostusta yhteiskunnassamme. Palkintokriteereissä huomioidaan erityisesti kädentaito, luovuus ja tuotekehitys, liikeidea ja kasvupotentiaali. Yrityksen toimialan tulee olla kädentaitoalalla tai hyvin lähellä sitä, kuitenkin huomioiden muuttunut maailma ja käsityöalojen monipuolisuus. Yrittäjän tulee olla itsenäinen ja nuorehko. Yrityksen tuotteet ovat jo saavuttaneet tunnettavuutta ja niillä on orastavaa kysyntää ja kasvunäkymiä myös Suomen ulkopuolella.

Palkinnon saajaa valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 • yrityksen toiminta-ajatukseen, tuoteideoiden omaperäisyyteen sekä toiminnan ja tuotteiden jatkuvaan itsenäiseen kehitystyöhön
 • yrityksen viime vuosien aikaiseen kasvuun tai kasvupotentiaaliin, yrityksen toiminnalliseen ja taloudelliseen uudistumiskykyyn sekä mahdollisuuteen kansainvälisessä kilpailussa
 • yrityksen toiminnalliseen kehitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen omalla toiminta- ja markkina-alueellaan

Lisätietoja

Mestarikiltaneuvoston kiltamestari Mika Hämeenniemi
p. 050 372 4804, mika.hameenniemi@yrittajat.fi

Mestarikiltaneuvoston ylioltermanni Jaakko Laitinen
0400 659 531, jasu.56la@gmail.com

Von Wright-ritariston Ylimestari Raimo Mäkinen
p. 040 589 4433, raimo.makinen@suomi24.fi

Käsiteollisuuden Edistämissäätiö toimii Mestarikiltaneuvoston yhteydessä. Sen sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on edistää korkeaa ammattitaitoa, kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden arvostusta. Mestari- ja kisälliaatteen sekä käsiteollisuuden toimintaedellytysten parantaminen ovat myös toiminnan painopistealueita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi järjestää mm. seminaareja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoja ja testamentteja, omistaa kiinteistöjä sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.

Käsiteollisuuden Edistämissäätiön hallituksen puheenjohtaja
Mallimestari, Ylioltermanni Pirjo Savolainen
Arkadiankatu 8
00100 Helsinki
p. 040 502 9193
pirjo_savolainen@kolumbus.fi

toimitusjohtaja

Suomen Yrittäjät PL 999
00101 HELSINKI
puh. 09 229 221

 

Nuorten huippuosaajien valmentautumisapuraha

Käsiteollisuuden Edistämissäätiö ja SkillsFinland ry ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on tukea WorldSkills- tai EuroSkills-kilpailuihin valittuja nuoria kädentaitoihin liittyvän huippuosaamisen viimeistelyssä.

Apurahaa voi hakea esimerkiksi kädentaito-osaamisen hankkimiseen liittyvän koulutuksen kustannuksiin, kuten kurssimaksuihin tai matkakustannuksiin, tai palkattoman työpaikalla tapahtuvan oppimisen kustannuksiin. Apurahan suuruus määräytyy ensisijaisesti hakijan tarpeen mukaan.

>> Lisätietoja apurahasta ja hakemuslomake

Yhteydenotot ja palaute

Pirjo Savolainen

Ylioltermanni
Arkadiankatu 8 00100 Helsinki