Espoon Yrittäjät.

Neuvontapalvelut Espoon Yrittäjien jäsenelle

Yrittäjä, tarvitsetko nopeasti luotettavaa tietoa verotuksesta, työsuhteista, sopimuksista tai taloushallinnosta?

Espoon Yrittäjien maksuton puhelinneuvonta antaa jäsenille monipuolista neuvontaa yritystoimintaan liittyen.
Auttaisiko kokeneen asiantuntijan antama ensineuvo hankalassa päätöstilanteessa?
Asiantuntijamme neuvovat jäsenistöä mm. seuraaviin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä:

 • Työelämän juridiikka ja TES-neuvonta
 • Yritysjuridiikka ja yleisneuvonta
 • Yritysverotus ja arvonlisävero
 • Yrittäjän sosiaaliturva
 • Markkina-, teollis- ja kilpailuoikeus
 • Ulkomaankauppa
 • Maksukyvyttömyysasiat
 • Ympäristöasiat
 • Sukupolven- ja omistajanvaihdokset
 • Koulutus

Valtakunnallinen lakineuvontapalvelu käytössäsi

Espoon Yrittäjien oman neuvontarenkaan lisäksi käytössäsi on lähes sata asiantuntijaa Suomen Yrittäjien
valtakunnallisen puhelinneuvontapalvelun kautta.

Espoon Yrittäjien neuvontarenkaan yhteystiedot

 • Neuvontapalvelun jäsenet antavat maksutonta puhelinneuvontaa Espoon Yrittäjien jäsenille.
 • Tutustu neuvojien osaamisalueisiin ja ota yhteyttä valitsemaasi neuvojaan.
 • Kysyessäsi neuvoa, kerro kuuluvasi Espoon Yrittäjiin ja varaudu kertomaan jäsennumerosi.
 • Jäsennumerosi löydät jäsenkortista tai voit kysyä sen Espoon Yrittäjien toimistosta p. 010 422 1400 tai toimisto.espoo@yrittajat.fi
 • Neuvontatehtävä käsittää neuvonnan ja opastuksen puhelimitse. Neuvontaa pidemmälle menevistä toimista ja korvauksista osapuolten tulee sopia yhdessä erikseen.

Espoon Yrittäjien lakineuvonnan
yhteystiedot

ARVIOINTIKESKUS OY

Maanläheinen lakitoimisto
p. 020 7411 050, asiakaspalvelu@arviointikeskus.fi

Elina Lindvall

lakimies, toimitusjohtaja, VT, julkinen kaupanvahvistaja
p. 045 671 8681

 • perittävät saatavat
 • liikehuoneiston vuokrasuhteet
 • työlainsäädäntö
 • sopimusoikeus
 • koulutus

Pipsa Mörn

päälakimies, VT, EMBA
p. 040 146 1929

 • kiinteistö- ja ympäristöoikeus
 • maa- ja metsätalouteen liittyvät asiat
 • rakennusriidat
 • sopimusneuvottelut
 • vero-oikeus
 • työoikeus
 • riita-asiat ja sovittelut

Matti Äijälä

kiinteistöarvioija, DI, AKA, KHK, LKV
p. 0400 157 175

 • asuntojen, vapaa-ajanasuntojen, maa- ja metsätilojen arviointi
 • liike- ja teollisuuskiinteistöjen arviointi
 • lunastus-, maantie- ja ratatoimitukset
 • haitta- ja vahinkoarviointi, sopimusneuvottelut (yhdyskuntatekninen rakentaminen)
 • tuulivoimalahankkeisiin liittyvät korvausarvioinnit, sopimusneuvottelut

Antti Orama

kiinteistöarvioija, arviointipäällikkö, DI, AKA, KHK
p. 0400 488 680

 • kaupunkimaan arviointi
 • liike- ja teollisuuskiinteistöjen arviointi
 • asuntojen, vapaa-ajanasuntojen, maa- ja metsätilojen arviointi
 • lunastus-, maantie- ja ratatoimitukset, lunastuskorvaukset
 • koulutus

ASIANAJOTOIMISTO AKG OY
www.akg.fi

Leo Koskenvuo, asianajaja, varatuomari, osakas
p. 050 591 5900

 • Rakennus-, kiinteistö- ja asunto-oikeus
 • Riidanratkaisu, välimiesmenettely, rikosasiat
 • Vahingonkorvaus- ja sopimusoikeus
 • Työoikeus, julkiset hankinnat
 • Perhe- ja jäämistöoikeus

Pasi Kainulainen, asianajaja, osakas
p. 040 523 4844

 • Sopimusoikeus
 • Yhtiöoikeus (mm. osakassopimukset)
 • Erilaiset rahoitus- ja yritysjärjestelyt (mm. yrityskaupat)
 • Työoikeus, riidanratkaisu
 • Insolvenssioikeus

Lauri Mäki, asianajaja, osakas
p. 040 723 0984

 • Sopimusoikeus (erityisesti ICT)
 • Tietosuoja ja immateriaalioikeudet sekä ICT-alan erityiskysymykset
 • Työoikeus
 • Julkiset hankinnat
 • Yleinen liikejuridiikka, riidanratkaisu, välimiesmenettely

Jarmo Havukunnas, asianajaja
p. 050 563 2897

 • Riidanratkaisu
 • Vahingonkorvausoikeus
 • Rikosoikeus
 • Perhe- ja perintöoikeus
 • Rakennus- ja kiinteistöoikeus (mm. hometalo-ongelmat)

ASIANAJOTOIMISTO KIRSI ÅKERLUND OY

Kirsi Åkerlund, asianajaja
p. 0500 465 747

 • Työoikeus
 • Yhtiöoikeus
 • Sopimusoikeus
 • Yrityskaupat ja -järjestelyt
 • IT-oikeus, teknologia, tietosuoja

ASIANAJOTOIMISTO MATTI VALTONEN KY

Matti Valtonen, asianajaja
p. 040 527 8411

 • It-oikeus, teknologia, tietosuoja
 • Oikeudenkäynnit, riita-asiat
 • Sopimukset
 • Työoikeus
 • Yhtiöoikeus

ASIANAJOTOIMISTO MUUKKONEN & MÄKELÄ OY

Jarmo Muukkonen, asianajaja
p. (09) 452 1711, 040 900 2545

 • Asunto, kiinteistö
 • Konkurssi
 • Oikeudenkäynnit, riita-asiat
 • Vahingonkorvaukset
 • Urheiluoikeus

Juho Mäkelä, asianajaja, varatuomari
p. (09) 452 1711, 0400 870 280

 • Konkurssi
 • Yrityssaneeraukset
 • Oikeudenkäynnit, riita-asiat
 • Yhtiöoikeus

Ainomarja Salmela, asianajaja
p. 050 323 5730

 • Konkurssit 
 • Yrityssaneeraukset
 • Perhe- ja perintöoikeus
 • Oikeudenkäynnit, riita-asiat
 • Asunto, kiinteistö
 • Yhtiöoikeus

TALOUSJURISTIT OY

Juhani Hopsu, varatuomari
p. 0500 403 604

 • Liikejuridiikka
 • Työoikeus
 • Yhtiö- ja sopimusoikeus
 • Oikeudenkäynnit, riita-asiat
 • Perintö- ja testamenttiasiat

LAKI- JA NEUVONTAPALVELUT

👉 Katso tarjoukset jäseneltä jäsenelle:

Asianajotoimisto Mikko Mäenpää Oy >

Firmia Oy >

👉 Tutustu Fondiaan – Lakipalveluita helposti jäsenetuhintaan >