ELVI -hanke UKK

Forssan seutukunnan yrittäjälähtöinen elinvoiman kasvattaminen

Hankkeessa haetaan yrittäjälähtöisesti koko Forssan seutukunnan elinvoiman vahvistamista (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä). Yritykset haluavat lisätä seutukunnan houkuttelevuutta, vetovoimaa, luoda lisää työpaikkoja ja parantaa yritysten työvoiman saatavuutta alueen imagoa kehittämällä. Hankkeen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät oppilaitosyhteistyön lisäämiseen sekä nuorten yrittäjyyden edistämiseen. Hankkeella halutaan sitouttaa opiskelijoita vahvemmin seutukunnalle mm. harjoittelupaikkojen ja yritysmentoroinnin avulla.

Hankkeen toteuttamiseen Forssan Yrittäjät r.y. rekrytoi hankekoordinaattorin, joka vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta, tiedottamisesta ja sidosryhmäyhteistyön onnistumisesta. Hanke toteutetaan 1.8.2019 – 31.12.2021 välisenä aikana.

Ensisijainen tavoite on luoda pysyviä toimintamalleja oppilaitosten ja elinkeinoelämän, yrittäjäyhdistysten ja muiden sidosryhmien välille.

Hankkeen toiminta kohdistuu neljään teemaan:

 • Rekrytoinnin helpottaminen ja työllistyminen
 • Nuorten yrittäjyyden edistäminen
 • Kansainvälistä osaamista seudulle ja yrityksiin
 • Seutukunnan positiivisen imagon nostaminen

Forssan seudun yrittäjien aamukahvit

 • Seudullinen aamukahvitilaisuus kerran kuussa, jossa yrittäjät voivat kokoontua keskutelemaan, verkostoitumaan ja kuulemaan tietoiskuja ajankohtaisista asioista.

Yrittäjyysinfot opiskelijoille

 • Infotilaisuuksia on pidetty lukiossa, ammattikoulussa, kotoutumiskoulutuksessa oleville, sekä HAMK:n kansainvälisille opiskelijoille.
 • Jokaisen tilaisuuden teemana on ollut yrittäjyyden monet mahdollisuudet ja millaisia valmiuksia yrittäjyydessä vaaditaan.
 • Infoissa ollaan käyty läpi myös erilaisia yrittäjyyden aloittamisen vaihtoehtoja, sekä yrittäjyyteen liittyviä palveluita.

Yrittäjyyspedagogia opettajille

 • ELVI-hanke järjesti yhdessä Suomen yrittäjien kanssa opettajille suunnatun koulutuskokonaisuuden, jossa käsiteltiin yrittäjyyttä, sekä sitä miten oppilaitoiksissa voidaan tukea nuorten yrittäjyyttä.

4H-yrittäjyys ja kesätyöt

 • ELVI-hanke järjesti yhdessä paikallisen 4H-yhdityksen kanssa tapahtuman Ohjaamo Forssan tiloissa, jossa kerrottiin erilaisista kesäytövaihtoehdoitsa ja 4H-yrittäjyydestä.

TEKIJÄ-tapahtuma

 • ELVI -hanke osallistui vuonna 2020 ja 2021 Tekijä -opinto- ja rekrytointitapahtuman tiedottamiseen ja tapahtuman suunnitteluun.

 

ELVI -hanke tekee sidosryhmäyhteistyötä alueen toisen asteen oppilaitosten, Hämeen ammattikorkeakoulun, seudun kuntien, sekä Forssan Yrityskehityksen kanssa.

Yhteistyöllä pyritään samaan jatkuva ja matalan kynnyksen yhteydenpito sidosryhmien välille, sekä helpottaa tiedonjakamista seudulla eri toimijoiden välillä.

Toteuttaja

Forssan Yrittäjät r.y.

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

LounaPlussa ry

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

83845,84€

Julkinen tuki

62884,38€