Hausjärven Yrittäjät

Tietoa meistä

Hausjärven Yrittäjät on Hausjärven kunnassa toimiva yksityisen yritystoiminnan edunvalvontaelin, jonka tarkoituksena on turvata yrittäjien toiminnalliset edut vaikuttamalla kunnassa harjoitettavaan elinkeinopolitiikkaan ja parantaa yrittäjien toimintamahdollisuuksia.

Yhdistys on perustettu vuonna 1980.

Normaalien järjestötehtävien lisäksi yhdistys edistää elinkeinoelämän kehitystä:

  • järjestämällä koulutustilaisuuksia itse tai yhteistoiminnassa naapuriyhdistysten, kunnan, YritysVoimalan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
  • kehittämällä yritysten kuntaan sijoittumista helpottavia menetelmiä yhteistyössä kunnan ja YritysVoimalan kanssa
  • Kunnan elinkeinostrategiaan ja –politiikkaan vaikuttaminen
  • Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen vaikuttaminen yrittäjänäkökulmasta
  • Jakamalla tietoa paikkakunnan yrityksille ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Yhdistys näkyy Hausjärven tapahtumissa sekä järjestää jäsenilleen omia tapahtumia. Verkostoidutaan yhdessä!

Tiedotamme toiminnastamme ja tapahtumista uutiskirjeiden lisäksi Facebookissa.