Honkajoen Yrittäjät

HISTORIIKKI

Honkajoen Yrittäjät ry:n perustava kokous on pidetty 15.10.1979. Kokoukseen oli kutsuttu silloinen Satakunnan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jyrki Jaakkola kertomaan yrittäjien etupiiritoiminnasta ja yhteiskunnan taloudellisesta tilanteesta.

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Erkki Isokaski, joka toimi puheenjohtajana aina vuoteen 1991 saakka. Hallitukseen nimettiin tuolloin seuraavat henkilöt: Heikki Malmivaara (varapuheenjohtaja), Esa Lankoski (rahastonhoitaja), Kalevi Västilä, Antti Kauppila, Simo Kallio, Antero Rinta-Kauhajärvi, Antero Huhtala, Kari Mäki, Hannu Lauhaluoma ja Veijo Pukara.

Yhdistys teki alkuvuosina paljon yritysvierailuja ja opintomatkoja, jolloin uudet ajatukset ja mahdollisuudet siirtyivät jäsenyritysten käyttöön. Yhteishengen kohottamiseksi aloitettiin kuukausittaiset saunaillat, joissa ennakkoluulottomia ideoita saatettiin kehitellä kollegojen kesken aina pikkutunneille saakka. Moni yrittäjä on todennut saaneen varmistuksen ajatustensa kantavuudesta juuri näissä ”StartUp” saunailloissa, joiksi noita illanviettoja saatettaisiin nykytyyliin nimetä.

Erkki Isokaski oli myös Satakunnan Yrittäjien hallituksessa vuodet 1980-1991. Hänen lisäkseen hallituksessa ovat olleet Matti Lahtinen 1992-1994, Seppo Korpela 1995-2001, Hannu Malmivaara 2002-2005, Anneli Hautaoja 2006-2011, Hannu Uusihonko 2012-2017 ja vuodesta 2018 alkaen Ari Korhonen. Hannu Uusihonko on toiminut Satakunnan Yrittäjien varapuheenjohtajana vuodet 2012-2015 ja Ari Korhonen vuodesta 2021 alkaen.

Honkajoen Yrittäjien puheenjohtajina ovat olleet Erkki Isokasken jälkeen Matti Lahtinen 1992-1994, Seppo Korpela 1995-2001, Hannu Malmivaara 2002-2003, Esa Kivioja 2004-2005, Hannu Uusihonko 2006-2012, Juha Kurumaa 2013-2016 ja vuodesta 2017 lähtien Juha Leivo.

Honkajoen Yrittäjät ovat olleet näkyvimmin esillä paikallisessa toiminnassa ja edunvalvontatyössä. Tärkein yhteistyökumppani on ollut Honkajoen kunta ja tulevaisuudessa Kankaanpään kaupunki. Yhteisesti on saatu nopeutettua esimerkiksi kiireellisiä tiehankkeita. Yhdessä kunnan kanssa on edesautettu eteenpäin isoja kehittämishankekokonaisuuksia, joista valtaosa on toteutettu edistyksellisten Kirkkokallion agroekologisen teollisuuspuiston yritysten toimesta. Suomen ensimmäisiin kuuluva sisämaan tuulivoimapuistokin rakennettiin Kirkkokallion läheisyyteen hyvässä yhteishengessä yritysten, kuntalaisten ja kunnan myötävaikutuksella ja ilman valituskierrettä.

Viimeisin osoitus Honkajoen Yrittäjien nopeasta hetkeen ja toimeen tarttumisesta oli kesän 2019 Yrittäjien Muurahaisten GeoUp-kahvila, jolla työllistettiin kaksi lukiotyttöä matkailun pariin Lauhanvuoren juurelle Pohjanmaantien varrelle. Yrittäjäyhdistys on näin saanut olla varmistamassa omalta osaltaan myönteistä UNESCON Geopark-päätöstä Lauhanvuori-Hämeenkangas luontomatkailualueelle.

Honkajoen Vuoden Yrittäjä on valittu vuodesta 1986 alkaen. Ensimmäisen tunnustuksen sai Reino ja Hannu Lauhaluoma Ky. Alkuvuosina valinta suoritettiin kuntapäättäjien kanssa, myöhemmin itsenäisesti Yrittäjien hallituksen päätöksellä, yhdessä Yrittäjien 2020 yhteistyökumppanin Honkajoen Paikallisosuuspankin kanssa.

Jäsenyrityksemme ovat ansioituneet niin maakunnallisissa että valtakunnallisissa Vuoden Yrittäjä kilpailuissa. Vuonna 2005 Honkatarhat Oy sai Satakunnan Vuoden Yrittäjä palkinnon ja vuonna 2006 valtakunnallisen Yrittäjäpalkinnon. Vastaavaan suoritukseen on yltänyt Lihajaloste Korpela Oy vuosina 2009 ja 2013. Maakunnan vuoden 2020 Yrittäjäpalkinto tuli Tracwest Oy:lle, joka tunnetaan paremmin nimellä Rentti. Tämän lisäksi yrityksemme ovat saaneet neljä maakunnallista InnoSuomi-palkintoa.

Satakunnan vuoden 2007 yrittäjäperhe oli Kurumaan perheyritys ja vuoden 2021 yrittäjäperhepalkinnon saivat ansaitusti Isokasken perhe. Satakunnan Vuoden paikallisyhdistykseksi Honkajoen Yrittäjät valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2007, toisen kerran vuonna 2017. Vuonna 2021 yhdistys nimettiin jo kolmannen kerran Satakunnan parhaaksi paikallisyhdistykseksi. Valintakriteereissä tuotiin esiin aktiivisen paikallisyhdistyksen hyvä henki ja fiilis mikä myös näkyy ja kuuluu koko maakunnassa. Lisäksi mainittiin että yhdistysksemme on aktiivinen kuntayhteistyössä ja yrittäjien edunvalvonnassa jopa valtakunnallisella tasolla. 

Vuonna 2004 Yrittäjät laati vetoomuksen tielaitokselle Pohjanmaantien risteysjärjestelyistä. Konekaupan parissa toimiville kuljetusyrittäjille suunniteltu pisaraliittymä olisi ollut ns. viimeinen pisara ja Honkajoen Yrittäjät esittävät Satakunnan ensimmäisen kiertoliittymän rakentamista. Tämän jälkeen luotiin innovatiivinen kolmikantamalli HonkaTrading Oy:n, kunnan ja Tiehallinnon välille. Honkajokiset saivat kiertoliittymän sekä tiehallinto uuden urakointimallin.

Honkajoen yritystiheys on ollut jo pitkään mannersuomen parhaimmistoa. Honkajoen yrittäjien jäsenmäärä on ollut pitkään kasvussa ja lähestymme 100 jäsenyrityksen rajapaalua. Nämä ovat kunnan kokoon suhteutettuna aivan valtakunnallista kärkitasoa. Kovan kasvun mahdollistajina ovat olleet Yrittäjien näkyvä toiminta kunnan yleisen viihtyvyyden ja sen kuuluisan pitovoiman edistäjänä sekä yrittäjyyden edunvalvojana. Yrittäjät ovat ottaneet myös vahvemman otteen Honkajoen Markkinaviikonlopun monipuolistuneesta ohjelmatarjonnasta.

Yrittäjät ovat osallistuneet kylämaiseman siistimiseen useamman vuoden ajan. Olemme haastaneet yrittäjäkollegamme esimerkiksi kukkalaatikoiden hankinnan muodossa. Merikarvian Yrittäjien lahjoittama omenapuukin osallistui osaltaan kukkahaasteeseen kukkimalla talkoilla kunnostetulla Lankosken näköalatasanteella. Vuoden 2023 kesällä keskustan pääraittia koristi 30 jäsenyritysten kustantamaa ja Niemisen Puutarhan toimittamaa neliömetrin kokoista kukkalaatikkoa.