Hyvinkään Yrittäjät

Enemmistön tahdon soisi toteutuvan

Kari Järvenpää, Aamuposti 24.1.2008

Matti S kirjoitti eilisessä yleisönosastossa selkosanaisen kirjoituksen keskustan kehittämiseen liittyvästä valittamisesta ihmetellen yrittäjäjärjestön vaikenemista. 
Olet osittain oikeassa, yrittäjäjärjestön puheenjohtajana en ole tähän mennessä osallistunut keskusteluun johtuen omasta osallisuudestani Keko-hankkeeseen. Olen vahvasti kokenut, ettei ole sopivaa järjestön nimissä kirjoitella asioista, joista on itselle olennaista taloudellista etua – tai ainakin iso taloudellinen riski. 
Järjestö sen sijaan ei ole ollut hiljaa, yhdistys on antanut hallituksen toimesta päättäjille ja julkisuuteen lausunnon, jossa tuetaan keskustahankkeita perustuen taloudellisen toimeliaisuuden ja kaupungin vetovoiman lisääntymiseen, työpaikkojen ja siten kunnallisverokertymän ja yhteisen jaettavan kasvuun sekä kaupunkikuvan ja viihtyvyyden lisääntymiseen. Hallitus myös tiistaisessa kokouksessaan päätti tehdä ilman asianosaisia jäseniään kirjoituksen vahvoista odotuksistaan Hyvinkään keskustan, yhteisen olohuoneen, kehittämisestä, jotta kaupallinen ja muu palveluvarustus vastaisi Hyvinkääläisten todellisia tarpeita eikä ostovoimavuoto haittaisi täällä jo toimivia palveluita lisäten turhaa autoliikennettä.

Matti S on myös oikeassa, että me nykykiinteistöjen omistajat hyödymme heikosta toimitilatarjonnasta, vuokrataso vanhojen kiinteistöjen kuntoon ja tasoon nähden on hyvä ja kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Se vaan ei edistä yrittäjien eikä kaupunkilaisten yleistä etua. Meille kiinteistönomistajille kyllä sopii nykytilanteen säilyttäminen, mutta yhteisölle se on haitaksi!

Tilanne on kannaltani siinäkin mielessä ristiriitainen ja erikoinen, että kapitalistiksi (kauppias ja kiinteistöjen omistaja) olen vihreä ja ainakin jonkin verran vasemmistolainen. Mielestäni ympäristöstä ja ylipäätään tästä planeetasta pitää huolehtia aivan eri vakavuudella kuin tähän asti on tehty, samoin pitää huolehtia heikoimmista, lapsista, vanhuksista, vammaisista, syrjäytyneistä jne. Jokaisella pitää olla oikeus työhön, se usein parantaa muitten ihmisten elämänlaatua ja siten luo merkitystä omalle elämälle. 
Jaan vihreitten kattojärjestön ajatuksen kaupallisten palveluitten sijoittamisesta kaupunkikeskustaan ja asumisen painottumisesta kerrostaloihin junaradan varteen. 
Minulla on vaikeuksia ymmärtää millä muulla tavalla rahaa heikoimmista huolehtimiseen tulee kuin työllä ja kasvulla? Haluaisinkin kuulla vasemmistoliiton näkemyksiä miten työpaikkoja ja kunnallisveroa kerrytetään, jos ei kaupan ja palveluiden lisäämisellä, jotka Suomessa ovat työpaikkojen syntymisen kannalta nopeimmin kasvavia toimialoja? 

Lopuksi kertaan uusimman y-tiedotteen 1/08 pääkirjoituksestani kappaleen:

Enemmistö ”vastaan” vähemmistö
Demokratia on siitä hienoa, että se toteutuu mitä eniten kannatetaan (yleensä). Demokratian fantastisuus piilee siinä, että etukäteen ei voi olla varma enemmistön kannasta ja näin ollen on puntaroitava asiaa eri kanteilta ja otettava huomioon valmistelussa esiin tulevat eriävät näkökulmat. 

Enemmistön edustajien toivoisi ottavan huomioon tämän suunnitelmaa jalostavan näkökulman. Ei vähemmistö väärässä ole, he jalostavat enemmistön kantaa ja tekevät siitä vieläkin paremman. Vähemmistön toivoisi ymmärtävän, että kun päätös on tehty heidänkin työnsä tehty. Vähemmistön kanta on otettu huomioon, suunnitelmia on jalostettu ja on aika mennä eteenpäin. On vähemmistön diktatuuria heittää kapuloita vielä jälkikäteen rattaisiin tai vaatia tehdyn päätöksen toteuttamatta jättämistä.

Uskon että Hyvinkään enemmistön tahto toteutuu myös keskustan kehittämisen osalta!

Kari Järvenpää
Hyvinkään yrittäjät ry puheenjohtaja
kauppias
kiinteistönomistaja