Hyvinkään Yrittäjät

Hyvinkäälle hyväksi

Kesän lopulla on julkisesti keskusteltu kuntaliitoksen hyödyistä ja haitoista, musiikkiopiston sijainnista sekä laman vaikutuksista tulevaisuuteemme.

Tuija Linna-Pirinen pohti musiikkiopiston jättämistä paikalleen tai uuden rakentamista Hangon ratapihalle. Eri vaihtoehtoja miettiessä on syytä tiedostaa myös, mitä hyötyä saadaan kulttuuriharrastusten keskittämisestä yhteen paikkaan. Kukoistavassa kaupungissa on kunnollinen luovan luokan keskittymä, paikka jossa luovien ammattien ja luovien harrastusten osaajat kohtaavat. Hyviä esimerkkejä ovat mm. Finlayson, Kaapelitehdas ja Verkatehdas, Hyvinkäällä Villatehdas on siihen paras paikka. Kaupungin taidemuseo, kuvataidekoulu ja musiikkiopisto tulee keskittää Villatehtaalle teatterin, museon sekä lasten ja nuorten kuvataidekeskuksen Villa Artun yhteyteen. Tutkitusti luovien ihmisten kohtaaminen johtaa uusiin innovaatioihin ja luovuuden määrälliseen ja laadulliseen kasvuun.

Toisaalta keskittämällä voidaan säästää veroeuroja. Villa Artun, musiikkiopiston, taidemuseon ja kuvataidekoulun vastaanotto-, toimisto-, aula- sekä tekniset ja sosiaalitilat voidaan yhdistää, samoin osin myös varsinaisten toimintojen vaatimia tiloja.

Hyvinkään Yrittäjät kannattavat vanhan musiikkiopiston rakennuksen myymistä parhaalle ostajataholle, joka rahan lisäksi pystyy synnyttämään uusia työpaikkoja uskottavalla hankkeella ja siten edistää musiikkiopiston siirtämistä Villatehtaalle.

Kuntaliitoksesta keskustellaan edelleen. Eikä aihetta voikaan haudata, sen verran yksiselitteisesti hankkeen hyödyistä ja haitoista v. 2007 tehty selvitys osoitti liitoksen alueen asukkaille hyväksi:

Alueen kunnat tekevät nykyisellään runsaasti onnistunutta yhteistyötä ja suunnitelmia yhteistyön lisäämiseksi on. Vaikuttaa siltä, että lisääntyvällä yhteistyöllä voidaan saavuttaa enää vain vähäisiä hyötyjä. Kuntaliitos tarjoaisi potentiaalia hillitä erilliskuntia paremmin menojen kasvua ja varmistaa alueen kasvavalle väestömäärälle palvelu kohtuullisella verotuksella. Kyse on suurista linjoista ja pienistä puroista.

  • Kuntien kehittämisvoimavarojen kokoamisen kautta voidaan panostaa paremmin ja tehokkaammin omien vahvuuksien (teolliset vahvuudet, logistinen sijainti, omaehtoinen elinkeinopolitiikka) pohjata tapahtuvaan kehitykseen.
  • Kohentaa asemaa myös pääkaupunkiseudulta säteilevän kasvun kannalta.
  • Suurempi vetovoima.
  • Maankäyttö, asuminen, liikenne ja osaaminen voidaan järjestää paremmin. Kaksinapainen yhdyskuntarakenne ja kaupunkikeskusten väliin jäävä alue eivät ole ongelma vaan mahdollisuus laadultaan paremman kasvumallin toteuttamisen kannalta, alueelle työpaikka-alueiden ryppäitä, 100000 asukkaan kaupungin mittakaavaisia palveluita ja virkistystä sekä kaupunkikeskusten kehittäminen kurottutuen toisiaan kohti.
  • Yhdistyneen kunnan eri osista erilaisia vetovoimaisia asuinympäristöjä , maaseutukuntien taajamista vetovoimaisia asuinympäristöjä väljempää asumista haluaville, maaseututaajamat vetovoimatekijä yhdistyneen kunnan strategiassa.
  • Aktiivinen henkilöstöpolitiikka suuremmassa kokonaisuudessa tuottaa hyötyjä, joilla samasta henkilöstön määrästä (nyt erillisissä kunnissa) saadaan vahvempi ja kehittämiskykyisempi kuntakokonaisuus, joka on aiempaa vetovoimaisempi myös henkilöstön saannin näkökulmasta.

Hyvinkään Yrittäjät ry. kannattaa kuntaliitoksen nopeaa toteuttamista.

Lama on totta, työpaikat vähenevät, kuntatalous kiristyy ja julkiset palvelut heikkenevät, mutta vain jos ei mitään rakenteellisia uudistuksia tehdä.

Nyt tarvitaan rohkeita päätöksiä, em. aiheet ovat suuria ja merkittäviä hankkeita, jotka luovat alueelle uskoa, toivoa, unelmia, tekoja ja työtä. Leikkauslistat eivät ole ratkaisu ongelmiin, vaan uudella tavalla tekeminen ja kehittyminen.

Tässä yhteydessä on tarpeen muistuttaa myös kansainvälisen koulun tarpeesta ja sen vaikutuksista hyvinvoinnillemme sekä tulevista asuntomessuista, joka voisi avata merkittävän aluekehityshankkeen. Näiden, keskustan kehittämisen ja edellä mainittujen kulttuuripanostuksen ja hallintouudistuksen kanssa kaupunkimme voi kehittyä ja nousta lamasta entistä vahvempana.

Hyvinkään Yrittäjien pj

Kari Järvenpää

Hyvinkään Yrittäjät on Uudenmaan toiseksi suurin paikallisyhdistys, jonka jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 725. Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa ja parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan. Lisäksi yhdistys edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä sekä edistää alueen hyvinvointia.