Hyvinkään Yrittäjät

Rahoituksella työpaikkoja

Suomen Yrittäjät hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan esityksestä:

Rahoituksella turvataan työpaikkoja

Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan esitys sisältää monia yritysten rahoitustilanteeseen myönteisesti vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia. Finnveran valtuuksia pk-yritysten rahoittamiseen esitetään nostettavaksi miljardilla eurolla ja valtuuksia viennin rahoittamiseen ehdotetaan lisättäväksi kahdella ja puolella miljardilla eurolla.

Finnveran uusina tuotteina tuodaan tähän tilanteeseen suhdannelaina ja -takaus. Erityisen tärkeää on hyväksyä Finnveralta entistä riskillisempi ja vapaampi toiminta.

Suomen Teollisuussijoitukselle ehdotetaan lisäpääomaa 100 miljoonaa euroa.
Tarkoituksena on koota rahasto, joka sijoittaisi yritysten toimiala- ja rakennejärjestelyihin. Lisäksi Valtion eläkerahasto voi rajoitetusti käyttää varojaan yritystodistuksiin.

Pankkien varainhankinnan valtion takauksien rinnalle esitetään pankeille myönnettäviä pääomalainoja. Esitys on pk-yritysten näkökannalta hyvin kannatettava. Kun lisäksi otetaan huomioon suomalaisten pankkien nykyinen hyvä vakavaraisuus ja pienet luottotappiot, pankeilla pitäisi olla kaikki edellytykset kasvattaa riskinottoa ja myöntää entistä enemmän lainoja.

Pankkien tulee nyt tarttua tarjottuihin keinoihin turvata pk-yritysten ja muidenkin asiakkaiden luotonsaanti. Näin turvataan terveiden yritysten selviytyminen ja työpaikkojen säilyminen pahimman vaiheen yli.

Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät, ekonomisti Harri Hietala, puh. 0500 789 906