Hyvinkään Yrittäjät

Yrittäjyyskasvatus

Tälle sivulle on sijoitettu keskitetysti kaikki Yrittäjyyskavatuksen materiaalit.  Otamme vastaan lisää materiaalia tälle sivulle osoitteeseen hyvinkaan@yrittajat.fi.

HYVIÄ LUKUHETKIÄ ja tsemppiä Y-kasvatustyöhön!

Kohti yrittäjyyden oppimisen vallankumousta

Nuori Yrittäjyys – NY

KIRJALLISUUSVIITTEITÄ

Kyrö Paula and Carrier Camilla (toim.) (2005). The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a Cross-Cultural University Context. University of Tampere, Research Centre and Vocational and Professional Education. Entrepreneurship Education Series 2.

Kyrö Paula, Lehtonen Heleena ja Ristimäki Kari (toim.) (2007). Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntauksia. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu. Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja 5.

Kyrö Paula ja Ripatti Anna (toim.) (2006). Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu. Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja 4.

Korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden edistäminen. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:10.http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Korkeakoulupohjaisen_yrittajyyden_edistaminen.html

Lehtonen T. (toim.) (2011) Tiimiyrittäjän ARVIOINTIPASSI Laatu47/360. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tiimiakatemia, 1. painos.

Opetuksen yrityspalat – käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen (2011). Kasvu yrittäjyyteen –hanke.

Osterwalder A. and Pigneur Y. (2010). Business Model Generation A Handbook for Visionaries, Came Changers, and Challengers. 2th ed. Self Published.

Read S., Sarasvathy S., Dew N., Wiltbank R. and Ohlsson A-V (2011). Effectual Entrepreneurship. Routledge.

Rytkölä T., Ruskovaara E. ja Järvinen M. R. (toim.) (2011). Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella – näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen. Kerhokeskus – koulutyön tuki ry.

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat. Opetusministeriön julkaisuja 2009:7.http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Yrittajyyskasvatuksen_suuntaviivat.html

Yrittäjyyskasvatuksen linjaukset ja toimenpideohjelma. Opetusministeriön julkaisuja 2004:18.http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2004/yrittajyyskasvatuksen_linjaukset_ja_toimenpideohjelma

Aikuiskasvatus 3/2008. Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura.

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 3/2007. Yrittäjyyskasvatus. OKKA-Säätiö. Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy.

Fayolle Alain, Kyrö Paula & Ulijn Jan (eds.) (2005). Entrepreneurship Research in Europe. Outcomes and perspectives. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Fayolle Alain & Klandt Hans (eds.) (2006). International Entrepreneurship Education. Issue and Newness. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Fayolle Alain (eds.) (2007). Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1, A General Perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Fayolle Alain & Kyrö Paula (eds.) (2008). The Dynamics between Entrepreneurship, Environment and Education. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Ikonen Risto (2006). Yrittäjyyskasvatus. Kansalaisen taloudellista autonomiaa etsimässä. Minerva Kustannus Oy.

Kansikas Juha (2007). Kasva yrittäjyyteen. Helsinki: Talentum Media Oy .

Kyrö Paula, Lehtonen Heleena & Ristimäki Kari (toim.)( 2007). Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu: Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto

Kyrö Paula & Ripatti Anna (toim.) (2006). Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu: Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto.

Kyrö Paula (2006). Yrittäjyys, talous ja kestävä kehitys. Tampereen yliopiston
kauppakorkeakoulu: Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto. II  Päivitetty painos 1999 ilmestyneestä samannimisestä julkaisusta.

Kyrö Paula (2004). Naisyrittäjien toisenlainen todellisuus. Aikuiskasvatuslehti 24 (2004) : 4. Helsinki : Kansanvalistusseura ja  Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

Liiketaloudellinen aikakauskirja/The Finnish Journal of Business Economics 3/2008. Arenas of entrepreneurship education. Association for Business Administration Studies.

Ristimäki Kari (2004). Yrittäjyyskasvatus. Yrityssanoma Oy.