Jaalan Yrittäjiltä kannanotto venesatamasta

Jaalan Yrittäjät ry on lähettänyt Kouvolan kaupungille kannanoton Jaalan Kallioistenniemen venesatamasta. Yrittäjien mielestä satamaa pitää kehittää kaavoituksen sallimalla tavalla, jotta veneilijöitä saadaan poikkeamaan myös Jaalan kirkonkylälle.

Jaalan venesatama
Jaalan venesatamassa on vain kaksi keulakiinnityspaikkaa vierasveneille ja aallonmurtajakin kaipaa uusimista.

Kannanotto venesatamasta:

”Jaalan Yrittäjät ry on hallituksen kokouksessaan 17.11.2021 päättänyt lähettää Jaalan venesatamasta kannanoton Kouvolan kaupungille.

Jaalan Kallioistenniemen venesataman kaavanmuutos on saanut lainvoiman 23.7.2020.

Jaalan Kallioistentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena oli ajanmukaistaa alueen asemakaavamääräykset ja maankäyttöalueiden rajaukset siten, että ne mahdollistavat sataman muutostyöt vastaamaan muuttuvia veneilytarpeita Kimolan kanavan avaamisen myötä.

Kallioistenniemen satamaan on mahdollista lisätä venepaikkoja sekä vieraspaikkoja. Myös risteilyaluksilla voi väylän puolesta satamaan poiketa, kunhan laituriasiat ovat kunnossa.

Jaalan Yrittäjät ry on nyt huolissaan siitä, että Jaalan sataman kunnostus ei näytä etenevän kaupungin suunnitelmissa. Jaalan Yrittäjät ovat valmiita kehittämään veneilijöiden jatkoyhteyttä satamasta kirkonkylän palvelujen pariin, kun rantautuminen Kallioistenniemeen tehdään mahdolliseksi.

Kysymmekin nyt, miten Jaalan venesataman kunnostuksen valmistelua on tarkoitus jatkaa ja millaisella aikataululla.”