Historia

Jokelan Yrittäjät ry – lyhyt historiikki

Jokelan tehdastaajama kuului 1960-luvulla pääosin Hyvinkään ja Tuusulan kuntiin. Joitakin pieniä alueita kuului Nurmijärven. kuntaan. Rautatien ja tiiliteollisuuden synnyttämä kylä oli kehittynyt ja vahvistunut. Teollisuus- ja liike-elämä oli vilkasta ja oli myös kansalaistoimintaa. Haluttiin toimia yhdessä oman taajaman hyväksi. Siitä oli oivana esimerkkinä yksityisen yhteiskoulun perustaminen 1957.

Yrittäjien järjestötoiminta vahvistui myös. Yrittäjät kokivat, että yhteisten asioiden hoitamiseen tarvitaan yhteistyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Niinpä Jokelaankin päätettiin perustaa yrittäjäyhdistys kokoamaan kylän elinkeinoelämän edustajat saman tunnuksen alle. Jokelan Maakauppa Oy:n 25-vuotisjuhlissa 8.10.1963 esitti sen toimitusjohtaja Asse Ailio ajatuksen yrittäjäyhdistyksen perustamisesta. Jokelan Yrittäjät ry perustettiin elokuvateatteri Kino-Tuvassa pidetyssä kokouksessa 18.11.1963.

Jokelan kunta vai kuntaliitos?

Kolmen kunnan rajamaille kehittyneen asemanseudun tulevaisuutta oli pohdittu jo joitakin vuosia. Tehtävään oli nimetty selvitysmies. Sisäministeriö oli antanut 1.11.1960 hallitussihteeri Erkki Jänteelle tehtäväksi selvittää miten kunnallista jaoitusta tulisi Jokelan osalta muuttaa eli olisiko Jokelasta muodostettava oma kunta vai alue liitettävä johonkin toiseen kuntaan.. Hyvinkään kaupunki seurasi tilannetta ja ilmoitti, että eräitä alueita tulisi liittää kaupunkiin. Kuuluminen kahteen kuntaan vaikeutti Jokelan asemanseudun kehittämistä. Asukkaat seurasivat selvitysmiehen ehdotuksia. Monen mielestä oli tärkeä saada Jokelasta yhtenäinen ja hallinnollisesti selkeä alue.

Voimakkaasti esillä ollut ajatus Jokelan oman kunnan perustamisesta ei toteutunut. Ns. Jokelan liitosasia sai ratkaisun vasta 1973 ja päätös tuli virallisesti voimaan 1.1.1974, kun siitä tehty valitus oli hylätty. Pitkän käsittelyn aikana oli Hyvinkään maalaiskunta jo liitetty Hyvinkään kaupunkiin ja kaupunki luovutti oman osuutensa Jokelasta Tuusulan maalaiskunnalle. Jokelan liitosasian käsittelyn aikana oli Jokelan Yrittäjät ry jo ehtinyt kymmenen vuoden ikäiseksi. Uudella yhdistyksellä olikin paikkakunnan kauppiastoiminnasta saatu vankka pohja.

Edeltäjänä kauppiasyhdistys

Jokelassa oli jo yksityiskauppiaiden järjestötoimintaa. Jokelan Kauppiasyhdistys näet perustettiin 22 maaliskuuta 1946. Kokous oli Keskuskahvilassa. Aloitteen tekijöinä yhdistyksen perustamiselle olivat Asse Ailio ja Martta Pulli. Perustavassa kokouksessa liittyi siihen 14 henkilöä. He olivat Juho Pulli, Jokela; Eelis Turunen, Nukari; Asse Ailio, Jokela; Aleksander Nieminen, Jokela; Hilja Hietarinta , Jokela; Aksel Aunio, Jokela; Tyyne Viklund, Jokela; Pentti Mäkinen, Päivärinta; Aune Hanhimäki, Jokela; J.K.Niemonen, Jokela; Joos. Kantee, Nukari; Kustaa Hanhimäki; Jokela, Lilja Kantee, Nukari; Eino Viklund Jokela.

Ensimmäisen vuoden toimintakertomuksesta ilmenee, että perustajäsenistä oli Pentti Mäkinen muuttanut vuoden aikana pois ja Hilja Hietarinta lopettanut liikkeensä. Jokelan Kauppiasyhdistys toimi Suomen Vähittäiskauppiasliiton mallin mukaan. S.V.L:n toimistosta olivat herrat Sierla ja Rautanen opastamassa yhdistyksen perustamista ja ohjaamassa toimintaa heti oikeaan suuntaan, kuten ensimmäisen vuoden toimintakertomuksessa todetaan. Yhdistyksen johtokuntaan kuulivat ensimmäisenä vuonna Juho Pulli puheenjohtajana, Asse Ailio varapuheenjohtajana, Tyyne Viklund sihteerinä, Aksel Aunio rahastonhoitajana ja Elis Turunen johtokunnan jäsenenä.

Kauppiasyhdistys jätti ilmoituksen rekisteröitymisestä oikeusministeriöön 2 joulukuuta 1949 ja oikeusministeriö hyväksyi Jokelan Kauppiasyhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin 12.12.1949. Yhdistys toimi Suomen Vähittäiskauppiasliiton ja Vähittäiskauppiaitten Helsingin Piiriliitto ry:n rekisteröitynä paikallisyhdistyksenä. Yhdistyksen edustajat saivat ilmoituksen yhdistysrekisteriin hyväksymisestä 26.2.1950.

Kaikki yrittäjät mukaan

Kauppiasyhdistyksen perustamisesta kului 17 vuotta kunnes aika oli kypsä kaikkia yrittäjiä edustavan yhdistyksen perustamiseen Jokelaan. Mukana olivat samat henkilöt, jotka olivat perustamassa kauppiasyhdistystä. Heidän lisäkseen oli paikkakunnan toimivien teollisuuslaitosten edustajia mukana. Perustava kokous pidettiin elokuvateatteri Kino-Tuvassa ja paikalla oli useita kymmeniä asiasta kiinnostuneita yrittäjiä. Kaikki olivat yhdistyksen perustamisen kannalla. Asse Ailio selosti hanketta läsnäolijoille. Uusi yhdistys tulisi toimimaan paikkakunnan ja yrittäjien parhaaksi. Asse Ailio valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi silloinen pankinjohtaja Esko Valonen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi kauppias Kalervo Isokangas ja pankinjohtaja Maino Savela.

Kokous päätti yksimielisesti perustaa yhdistyksen, jonka nimeksi tuli Jokelan Yrittäjät ry. Sen puheenjohtajaksi valittiin Asse Ailio ja jäseniksi dipl.ins. B Bergroth, liikkeenharjoittaja Eino Välimäki, kirjakauppias Ensio Teikko, kauppias Juho Pulli, liikennöitsijä Väinö Ventoniemi, pankinjohtaja Esko Valonen, talonomistaja Emi Lindell ja puutarhuri Antero Laine. Varajäseniksi valittiin johtaja Lauri Rantakari, liikkeenharjoittaja Eino Aaltonen, huonekalukauppias Väinö Heiskanen, myymälänhoitaja Alpo Uotila, autoilija Gunnar Lassila, elokuvateatterin omistaja Reino Myntti ja puutarhuri Saarinen. Tilintarkastajaksi valittiin kauppias Aino Salomaa ja kauppias Mirja Lehtonen sekä varalle Sirkka Silvennoinen (nyk. Pohtimo) ja liikkeenharjoittaja Kalervo Poltinoja.

Jokelalaisten yrittäjien yhteistyö oli jo yhdistyksen ensimmäisinä vuosina tehokasta. Yhdistyksen jäsenille järjestettiin koulutus- ja virkistystoimintaa ja myös yhteiskunnallisia yhteyksiä rakenneltiin. Jokelan teollisen kehityksen myötä saatiin myös jäsenkuntaan vahvistusta ja eri toimialojen edustajia. Merkittävän panoksen Jokelan Yrittäjien toimintaan antoivat alkuvuosina 10 vuotta puheenjohtajana ollut Asse Ailio, sihteerinä ja rahastonhoitajan toiminut Esko Valonen sekä liikenneneuvos Väinö Ventoniemi. Hänen panoksensa Uudenmaan Yrittäjien kehittämisessä oli merkittävä monella tavalla eikä vähiten silloin kun toimintaa kehitettiin nykyiseen malliinsa.

Hyvinkäällä 1975 pidetyt valtakunnalliset yrittäjäpäivät saivat paljon julkisuutta niin radiossa kuin televisiossa ja Jokelan Yrittäjien edustajana kokouksessa ollut toimitusjohtaja Martti Konkari oli esillä mm. televisiossa. Uudenmaan Yrittäjissä toimi myös useita vuosia toimitusjohtaja Rainer Kaskela., jolla oli myös luottamustoimia Suomen Yrittäjien Keskusliitossa. Perustajajäsenistä ovat aktiivisessa yrityselämässä edelleen mukana Asse Ailio, Sirkka Pohtimo ja Esko Valonen.

Aloitteellista toimintaa

Paikallisesti merkittäväksi tapahtumaksi kohosi ns. pienoismessujen Mikkelinpäivän messujen järjestäminen Jokelassa. Ensimmäiset messut esittelivät hyvin Jokelan liike-elämää ja teollisuutta sekä yhdistys- ja järjestötoimintaa. vuonna 1979. Messut on järjestetty kolmesti. Ensimmäisten messujen aikaan näkyi jo teollisuuden rakennemuutos myös Jokelassa. Syntyi ajatus järjestää Jokelan elvytysprojekti JEP, jossa uudella tavalla haettiin ideoita Jokelan kehittämiseksi. Jokelan Yrittäjät osallistuivat vahvasti ja näkyvästi JEP-projektiin. Yrittäjäyhdistys osallistui kustannuksiin yhdessä kunnan kanssa. JEP–juna tuli Helsingistä Jokelaan ja ideoita koottiin tuumatalkoissa Hyvinkään Rantasipissä yhdessä kunnallisten päättäjien ja yrittäjien kanssa. JEP-projektin lisäksi työskenneltiin Kolsan pienteollisuusalueen saamiseksi ja aluetta mm. esiteltiin silloiselle kauppa- ja teollisuusministeri Ulf Sundqvistille.

Jokelan Yrittäjät on pyrkinyt pitämään yllä hyviä suhteita kunnallisiin päättäjiin ja toimimaan aloitteellisesti oman toiminta-alueensa kehittämiseksi. Yhdistyksen edustajat ovat olleet mukana kunnan ja yrittäjien neuvottelukunnassa ja kehitysseminaareissa. Niissä on tuotu esille mm. ajatus Jokelan taajaman väkiluvun kasvattamisesta noin 10.000 asukkaaseen, jolloin alueen asukkaille voitaisiin taata paremmat palvelut ja liike-elämäkin kehittyisi.

Tässä on annettu vain pieni välähdys toiminnasta ja erityisesti sen alkuajoista. Kun arviomme mennyttä aikaa, on syytä muistaa, että toimiminen yrittäjäyhdistyksessä on vapaaehtoista ja vaatii aikaa. Kaikilla yrittäjillä ei ole mahdollisuutta hoitaa järjestöasioita oman työnsä ohessa. Silti jokaisen panos on tärkeä ja yhdessä saadaan paljon aikaan. Jokelan Yrittäjät ry on Tuusulan kunnan vanhin yrittäjäyhdistys. Osin sen antama esimerkki vaikutti yrittäjäyhdistysten perustamiseen myös Hyrylään ja Kellokoskelle.

Maakunnallista vaikuttamista

Yrittäjäyhdistyksen perustaminen Jokelaan noudatti pääpiirteissään samaa kehityskaarta kuin muualla Uudellamaalla paikkakunnilla, joissa oli toiminut aikaisemmin liikemies- tai kauppiasyhdistys. Näin oli mm. Hyvinkäällä, Keravalla ja Mäntsälässä. Myös yrittäjien valtakunnallinen järjestötoiminta kehittyi samalta pohjalta. Uudenmaan Yrittäjien Aluejärjestö perustettiin jo 1938, vaikka se rekisteröitiin vasta sodan jälkeen 1947. Jokelalaiset seurasivat asioiden kehitystä ja heillä oli merkittävä rooli Uudenmaan Yrittäjien Aluejärjestön kehittämisessä etenkin 1970-luvulla, kun yrittäjien järjestötoimintaa maassamme vahvistettiin ja luotiin vahva valtakunnallinen yrittäjäjärjestö.

Tämän Jokelan Yrittäjät ry:n lyhyen historian on kirjoittanut pitkäaikainen yrittäjä Kurt Ratia syksyllä 2003.