Kirkkonummen Yrittäjät - Kyrkslätts Företagare rf

Yhdistyksemme

Kirkkonummen Yrittäjät

Kirkkonummen Yrittäjät – Kyrkslätts Företagare ry on toiminut kirkkonummelaisena paikallisyhdistyksenä jo yli 40 vuoden ajan. Yhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yrittäjien ja eri sidosryhmien yhteydenpitoa, tarjota puitteet keskinäiseen kanssakäymiseen ja verkottumiseen sekä pyrkiä aktiiviseen vuoropuheluun kunnan virkamiesjohdon kanssa. Valtakunnallinen keskusjärjestö on Suomen Yrittäjät ja maakunnallinen yhdysside Uudenmaan Yrittäjät.  

Kirkkonummen Yrittäjät järjestää vuosittain erilaisia ajankohtaistapahtumia ja yrittäjiä kiinnostavia teemailtoja, missä yrittäjyyttä edistävät organisaatiot ja Kirkkonummen kunnan virkamiesjohto keskustelevat yrittäjien kanssa. Tämän lisäksi yhdistys kantaa huolta yrittäjän hyvinvoinnista järjestämällä virkistäytymis- ja verkostoitusmistapahtumia aina mahdollisuuksien mukaan sekä kannustaa käyttämään Uudenmaan Yrittäjien järjestämiä kuntoutusohjelmia.  

Yhdistys on aktiivisesti mukana kunnan elinkeinoasioiden kehittämisessä, koululaisten yrittäjyyskasvatuksessa yhteistyökumppanina sekä yhdistyksen hallitus lausuu merkittävistä kaava-hankkeista kunnalle ja antaa palautetta yrittäjien näkökulmasta.  

Jäsenmäärä tammikuussa 2023 oli n. 430 yritystä.  

Yhdistyksen jäsenistö kutsutaan koolle kahdesti vuodessa; kevät- ja syyskokoukseen.

Hallitus kokoontuu lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa, poislukien heinäkuun.  

Kirkkonummen Yrittäjien jäsenenä olet automaattisesti myös Suomen Yrittäjien sekä Uudenmaan Yrittäjien jäsen.  

Jäsenet saavat muutaman kerran vuodessa jäsentiedotteita, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Nostamme myös jäsenyrityksiämme erilaisten tapahtumien yhteydessä esiin kanavissamme, sekä mahdollistamme näkyvyyden lisäämisen esimerkiksi sosiaalisen median kanavissamme. Tapahtumanjärjestelyissä priorisoimme yhteistyötä jäsenyrityksiemme kanssa.

Tervetuloa mukaan Kirkkonummen Yrittäjien toimintaan – liity jäseneksi täällä >>

Kirkkonummen Yrittäjät ry yhteystiedot ja laskutusohje >>

Kirkkonummen Yrittäjät ry
c/o Laitinen
Länsilenkki 5
02400 Kirkkonummi
Y-tunnus: 1757731-6

kirkkonummen@yrittajat.fi

www.yrittajat.fi/kirkkonummi

www.facebook.com/Kirkkonummen.yrittajat

www.instagram.com/kirkkonummenyrittajat/