Yrityskummitoiminta

Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti Suomessa toimivien yrittäjävetoisten mikro- ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.  

Yrittäjänä saat yrityskummilta tukea yrityksesi ja sen ympäistön tarjoamien mahdollisuuksien hahmottamisessa. Yhdessä yrityskummin kanssa analysit yrityksesi toimintavaihtoehdot ja asetat niiden pohjalta kehitystavoitteet. Yrityskummi on myös tukenasi, kun punnitset keinoja asettamiesi tavoitteiden saavuttamiseksi, toimenpidesuunnitelmien toteuttamisessa ja saavutettujen tulosten seurannassa.  

Yrityskummi on rehellinen ja hyvämaineinen henkilö, jonka neuvot ja suositukset noudattavat Suomen lakeja ja hyvää liiketapaa. Yrityskummia ohjaa vain yrityksesi etu eikä hän voi samanaikaisesti toimia yrityksen työntekijänä, omistajan, konsulttina eikä sen alihankkijan tai liikekumppanin palveluksessa. Yrityskummi sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet liike- ja ammattisalaisuudet eikä hän voi samanaikaisesti toimia kilpailevan yrityksen yrityskummina. Yrityskummi ei myöskään käytä saamiaan tietoja oman tai muiden liiketoiminnan edistämiseksi.  

Käy sisään verkkosivuille >> Yrityskummit onnistumisen tukena

Suomen Yrityskummit pdf-esitys