Korpilahden Yrittäjät

Kaupunkiyhteistyöryhmä

Kaupunkiyhteistyö on Jyväskylän, Jyvässeudun ja Korpilahden Yrittäjien yhteinen ryhmä, joka toimii yhteistyössä kaupungin kanssa kehittäen yrittäjyyden edellytyksiä sekä kaupungin tietoisuutta yrittäjistä ja yrittäjyyden tilasta.

Rohkeaa ja avointa yhteistyötä

Kaupunkiyhteistyöryhmä antaa lausuntoja mm. kaavoitukseen liittyen sekä tuottaa kaupungille tietoa yritysvaikutusten arviointia varten. Kaupungin kanssa tehtävään yhteistyöhön kuuluu myös mm. säännölliset tapaamiset kaupunginjohdon sekä elinkeinoyksikön kanssa, valtuustotapaamiset sekä hankintatoimen kanssa tapahtuvaa kaupungin yksiköiden hankinnan kehittämistä.

Kaupunkiyhteistyöryhmän tavoitteena vaikuttaa yrittäjyyteen, yrittäjyyden mahdollisuuksiin sekä alueen elinvoimaan yhteistyössä kaupungin kanssa.

Työ jakautuu työryhmiin, joiden tavoitteena on keskittyä omaan toiminta-alueeseen ja kehittäen yhteistyötä tässä.

Työryhmiä ovat:

  • Elpo-ryhmä
  • Hankintafoorumi
  • Kaavoitus ja rakentaminen
  • Oppilaitosyhteistyö
  • Yhteistyötapahtumat

Kaupunkiyhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii 2021 Jari Parkkisenniemi Jyväskylän Yrittäjistä. Toimintaa johdetaan yhdessä Jyväskylän, Jyvässeudun ja Korpilahden Yrittäjien puheenjohtajien kanssa.