Historia ja huomionosoitukset

Laatinut Keijo Taivainen

Elettiin 70 luvun alkua. Pääosa kortesjärveläisistä sai toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta. Yrityksiä ja ammatinharjoittajia alkoi paikkakunnalla olla jo paljon. Niinpä silloinen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Antti Syväjärvi oli elinkeinolautakunnassa kehottamassa aktiivisesti yrittäjiä perustamaan paikallinen yrittäjäyhdistys. Näin kunnalla olisi neuvottelukumppani yrittäjiä ja yrittäjyyttä koskevissa asioissa. Elinkeinolautakunnan jäsen Sauli Kytömäki valittiin kokoonkutsujaksi.

Ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin siis Ylermi Försti. Sen jälkeen puheenjohtajina ovat toimineet Esko Isokangas, Sauli Kytömäki, Unto Lahti, Juhani Viitala, Jorma Lähdemäki, Mauno Kari, Veikko Sydänoja, Keijo Taivainen, Jukka Yli-Rintala, Risto Pirttinen, Pertti Pirttinen ja Jari Syväjärvi. Alkuvuosina puheenjohtajaksi oli yli tarjontaa ja muutaman kerran on jouduttu jopa äänestämään.

Kokoontumispaikkona vuosikymmenten aikana on toiminut kunnantalon alakerta, pankkien kokoustilat, yrittäjien kodit.

Jo ensimmäisenä toimintavuotena yhdistys järjesti monenlaista toimintaa mm. huutokauppa, tanssit Pirttisen Nuorisoseuralla 20.10.1973, jossa musiikista vastasi Annalan humppayhtye, pikkujoulu ravintola Etapissa, osallistuminen yrityspoliittisiin päiviin hotelli Sorsanpesällä.

Suuren suosion saivat 1970 ja 80 luvulla yhdistysten ja yritysten väliset puulaakihiihdot. Yhdistyksen pikkujoulu on järjestetty alusta lähtien vuosittain.

Retket Vaasasta ja Pietarsaaresta Ruotsinlaivalla olivat alussa hyvinkin suosittuja. Myöhemmin perinteeksi muodostuneita retkiä on tehty mm. kylpylöihin.  2000 luvulla retket ovat suuntautuneet Euroopan kaupunkeihin.  Kohteina ovat olleet mm. Tallinna, Riika, Bratislava, Dublin, Krakova, Pariisi, Barcelona, Rooma sekä Lontoo.

Vuosittain yrittäjät ovat valinneet keskuudestaan Vuoden Yrittäjän. Vuoden Yrittäjällä on yleensä takana pitkä ura yritystoiminnassa.

1970 luvun lopulla jäsenhankintaa laajennettiin ja mukaan pyydettiin turkistarhaajia, tosin silloin vielä huonolla menestyksellä.

Jäsenkirjeessä 29.10.1979 todetaan seuraavaa. Vuoden 1979 aikana Kortesjärven elinkeinoelämä on mennyt eteenpäin ainakin turkistarhauksen ja tekstiiliteollisuuden ja muiden tuotteiden valmistuksen aloilla. Yrittämiseen uskotaan vankasti, vaikka siltä ei aina tunnukaan. Yksilön vaatimuksia pyritään huomioimaan yhä useammin.  Kokonaisuudessaan näyttää hieman valoisammalta tämä elämän nykyinen kulku.

Toimintakertomuksessa vuodelta 1979 todetaan, että Kortesjärven yrittäjien toimintavuosi oli yhdistyksen seitsemäs.  Jäsenmäärä muotoutui uuden keskitetyn jäsenmaksun perintämenettelyn ja jäsenmaksun suuruuden perusteella 16 jäseneksi, uusia jäseniä liittyi kaksi.  Jäsenkato oli täten varsin tuntuva.  yhdistyksen toiminta on kuitenkin yritysten yhteiselimenä korostunut ja sen tarpeellisuus on yleisesti tunnustettu.

Vuonna 1981 Kortesjärven Yrittäjät laati listan ehdotuksia kunnan kehittämiseksi.  Listalla oli mm. ehdotus tiedotuksen lisäämisestä kunnasta yrittäjien suuntaan, samoin molemminpuolista kanssakäymistä tulee kehittää jatkuvasti,  kaavoitus- ja tonttipolitiikkaa tulee edistää.  Keskustaan haluttiin lisää toimitiloja.  suurena puutteena pidettiin elokuvateatterin puuttumista kunnasta.  Finsujärven saneeraaminen oli myös ehdotuslistalla.

Ensimmäiset Finsumäen markkinat järjestettiin elokuun viimeisenä lauantaina 1979.  Ensimmäisinä vuosina markkinapaikat oli tarkoitettu vain oman paikkakunnan myyjille.  Muualta päin tulleita markkinamyyjiä ei otettu myymään.  Nopeasti ajatusmaailma kuitenkin muuttui ja ulkopaikkakuntalaisilta alettiin periä markkinapaikoista maksua.  Nykyään Finsumäen markkinat on vuosittain yrittäjäyhdistyksen tärkein tapahtuma.

1990 luvulla pidettiin naapurikuntien ja yhdistysten kanssa yhteisiä seminaareja.  1990 luvun lopulla tehtiin myös aluejärjestön avustuksella elinkeinopoliittinen ilmapiirikartoitus.  Tulokset olivat huonot.  Kartoituksen seuraukset sen sijaan olivat positiiviset, sillä yrittäjämyönteisyys kunnassa lisääntyi tämän jälkeen.  Samoihin aikoihin taisteltiin ravintolatoiminnan pysymisestä paikkakunnalla.  Tosin tulokset olivat huonot.  27.11.1998 syttyivät yhteisellä ponnistuksella hankitut uudet hienot jouluvalot. 20 -vuotisjuhlamarkkinoita vietettiin 28.8.1999.

Vuonna 2000 yrittäjäyhdistys hankki ison kokoontumisteltan sekä wokkipannun.  Telttaa on vuokrattu juhlien järjestäjille ympäri järviseutua. Pystytyksestä huolehtivat yhdistyksen jäsenet.  2000 luvun alussa julkaistiin jonkin aikaa omaa viikoittain ilmestyvää mainoslehteä.  Yhdistys alkoi julkaista omaa joulunavauslehteä samoihin aikoihin.  Myöhemmin lehti alkoi ilmestyä Järviseudun Sanomien välissä, jolloin myös levikki moninkertaistui.

Vuonna 2002 lähdettiin toiveikkaasti mukaan liikekeskus Jääkärin Portti  -hankkeeseen.  Hanke koski  Kauhava-Ylivieska –tien liikenteen hyödyntämiseen tähtäävää palvelukokonaisuutta. Paljon aikaa uhrattiin, monia palavereja pidettiin ja tutkimuksia aiheesta tehtiin.  Kunnalta toivottiin silloin aktiivisempaa otetta asiassa.

Vuonna 2003 aloitettiin yrityskummi –toiminta.  Yrityskummiksemme saimme Saarioinen Oy:n toimitusjohtaja Erkki Isokankaan.  Yhdistys arvosti Isokankaan vankkaa yritystoiminnan tuntemusta ja laajoja suhteita yrityselämässä.  Samana vuonna osallistuttiin Järviseudun yhteiseen Kotiuttaja –hankkeeseen.  Hankkeen tavoitteena oli saada paikkakunnalta poismuuttaneita sekä uusia asukkaista sekä yrityksiä alueelle.  Kyselyitä lähetettiin yhteensä 856 kpl.  Vastausprosentti oli noin 20.  Yleisimpiä vastauksia oli: ”Paluu voisi olla mahdollinen, jos työpaikka löytyy” tai ”Yrittäjyys ei kiinnosta”.  Tällä projektilla ei ollut jatkoa.

Vuonna 2004 yhdistyksen omat tiernapojat esiintyivät mm. pikkujouluissa, vanhankodilla ja muutamissa muissa tilaisuuksissa.

Vuonna 2009 tapahtui kuntaliitos Kauhavan kanssa.  Sen vuoksi yhdistys vaihtoi Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien sisällä seutukuntaa Järviseudusta Härmänmaahan.  Jokaisessa vanhassa Kauhavaan liittyneessä kunnassa on edelleen oma yrittäjäyhdistys. Yhteistyö näiden yhdistysten välillä on tiivistynyt kuntaliitoksen myötä.  Samana vuonna perustettiin Yrittäjän tukiverkko jokaiseen paikallisyhdistykseen EPY:n alueella.

Vuoden 2010 alussa käynnistettiin paikallisyhdistysten hallitustyöskentelyn tehostamishanke yhdessä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa. Pilottihanke käytiin läpi Kortesjärven paikallisyhdistyksessä vuoden 2010 aika. Hankkeen tuloksena laadittiin Hallitustyöskentelyn laatukäsikirja, joka jaettiin jokaiseen paikallisyhdistykseen Etelä-Pohjanmaalla.

Vuonna 2011 saatiin yhdistykselle uudet nettisivut.

Vuosien saatossa yrittäjäyhdistyksellä on ollut monenlaista toimintaa. Olemme olleet mukana järjestämässä nappulahiihtoja, pelanneet sählyä, käyneet kuntosalilla ja tanssikursseilla sekä erilaisilla virkistys- ja TYKY –päivillä.  Vuosittain on järjestetty joulunavaustapahtuma ja vietetty yrittäjien kirkkopyhää.  Kansanedustajille on järjestetty evästystilaisuuksia ja vierailtu eduskunnassa.

Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien eri toiminnoissa on yhdistyksen edustajia seuraavasti: Jari Syväjärvi työvaliokunnassa, Juhani Viitala verovaliokunnassa, Annica Hölsömäki yksinyrittäjien toimialaryhmässä, Pia Suomela kaupan toimialaryhmässä ja Keijo Taivainen liikenteen toimialaryhmässä (pj.).

Moni kortesjärveläinen yrittäjä joutuu nykyään hakemaan toimeentulonsa pitäjän ja maakunnan rajojen ulkopuolelta.  Kortesjärvellä jaksetaan kuitenkin uskoa yrittäjyyteen.  Tämä näkyy yhdistyksen jäsenmäärän hyvänä kehityksenä.  Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin luottavaisin mielin.

Huomionosoitukset

2019   Mustaisnevan Turkis Oy
2018   Tuhkasaari Oy
2017   Asennus – ja huoltopalvelu Jukka Yli-Rintala
2016   Hautalan Pelti Oy
2015   Kestopalkki LPJ Oy
2014   Kaivuriyhtymä Mäkelät Ay
2013   Mantelan Liikenne Ky
2012   Konepalvelu Hölrin Oy
2011   KMV-Kehitys Oy
2010   Matti Tuhkasaari
2009   Arto Erkinheimo Oy
2008   Wärkkäri,Tuija ja Olli Kangas
2007   Rakennus ja Kaluste M.Pitkäranta
2006   TEM-Tuote Esko ja Marja-Leena Tuomaala
2005    Parturi-Kampaamo Inkeri Loukola
2004    Pohjanmaan Metsäkonepalvelu Oy
2003    Rkl Martti Kivikangas Oy
2002    Hajatek Oy
2001    Oy Nord Mills Ltd
2000    Markin Sähkö Ky
1999    Serco Ky
1998    LVI-Asennus Reijo Kalliokoski
1997    Etelä-Pohjanmaan Minkinrehu Oy
1996    Kuljetusliike Leo Kokko Ky
1995    Hautamäen Kukka- ja Hautaustoimisto
1994    Veljekset Pirttinen Ky
1993    Luoman Puutarha
1992    Pirkon Halli
1991    Veljekset Lahti Ky
1990    Autokoulu Pentti Lahti
1989    Heino Försti
1988    Maanrakennusurakointi Heikki Korpi
1987    Hautamäen Pukimo Ky
1986    Lähdemäen Puunjalostustehdas Ky
1985    Lahtisen Korjaamo A. Lahtinen Ky
1984    Kortesjärven Pelti- ja Putkirakenne Oy
1983    Rakennusyhtiö Aatsinki & Saarijärvi
1982    Suomelan Kauppahuone Ky

Suomen Yrittäjien Järjestöansiomerkki on tunnustus keskusliitossa tai sen jäsenjärjestöissä yksityisen yrittäjyyden hyväksi tehdystä ansiokkaasta ja tuloksellisesta työstä.

Lahti Unto
Taivainen Keijo
Viitala Juhani
Viitala Juhani
Syväjärvi Jari
hopea
hopea
pronssi
hopea
hopea
18.09.1999
01.10.2004
09.10.2009
27.11.2014
21.11.2015

Yrittäjäristejä myönnetään 5, 10, 20, 30, 40 ja 50 vuoden yrittäjätoiminnasta. Viisi vuotta yrittäjänä toiminut voi hakea pronssista yrittäjäristiä. Hopeinen yrittäjäristi myönnetään 10 vuoden ja kultainen 20 vuoden toiminnasta. Timanttiristejä myönnetään 30, 40 ja 50 vuoden yrittäjätoiminnasta. Yrittäjäristin suurristin saamisen edellytyksenä ovat erityiset yhteiskunnalliset ansiot.

Erkinheimo Osmo
Försti Jalo
Hautala Toivo
Hautala Vesa
Hautamäki Sylvi
Hautamäki Toini
Isokangas Esko
Jäykkä Heikki
Kokko Leo
Korpi Heikki
Korpi Jukka
Kärkkäinen Matti
Lahti Eino
Lahtinen Antti
Lundell Marita
Lähdemäki Arvi
Mantela Lauri
Pirttinen Risto
Pirttinen Sauli
Pirttinen Seppo
Suomela Jaakko
Syväjärvi Jari
Annica Hölsömäki
kulta
hopea
kulta
hopea
timantti 30
kulta
kulta
hopea
kulta
kulta
pronssi
pronssi
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
hopea
30.06.1990
31.12.1988
29.07.2009
01.01.2005
28.11.2011
30.06.1990
30.06.1990
15.05.2007
30.06.1990
30.06.1990
31.12.1998
31.12.1998
30.06.1990
29.09.2001
31.08.1998
30.06.1990
31.12.2003
29.07.2009
23.09.2003
23.09.2003
30.06.1990
15.11.2012
23.11.2018

Kortesjärven Yrittäjien 30-vuotis- ja Kortesjärven Yrittäjänaisten 20-vuotisjuhlassa 15.11.2003 luovutettiin Suomen Yrittäjien ansiomerkit huomionosoituksena yrittäjyyden hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta työstä seuraaville henkilöille:

Hautala, Vesa
Hautamäki, Heikki
Hautamäki, Sylvi
Lahti, Pentti
Loukola, Inkeri
Pirttinen, Antti
Saarijärvi, Pirkko
Syrjänen, Maire
pronssi
kulta
kulta
timantti 30
timantti 30
kulta
timantti 30
timantti 30

Ansiomerkin pitkäaikaisesta työstään yksityisen yrittäjyyden parissa sai:

Lindholm, Kaija

Vuoden Nuori Yrittäjä

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät nimesi Rakennusliike Tuhkasaari Oy:n omistajan Jarkko Tuhkasaaren vuoden 2002 maakunnalliseksi nuoreksi yrittäjäksi.

Yrittäjien vuosipäivät:

Mikko Ojanperä 50 v.  29.2.2018

Kortesjärven Yrittäjät Mikko Ojanperä 50

Yritysten vuosipäivät:

20 vuotta     Kestopalkki LPJ Oy

20 vuotta     Näykin Turkis Oy

20 vuotta     JPF Peat Oy

30 vuotta     Hoitola Mari

40 vuotta     Pikoteam Oy

70 vuotta     Veljekset Lahti 70v

Yrittäjien vuosipäivät:

Tapani Hölsömäki 50 v.  5.12.2017

Kortesjärven Yrittäjät Tapani Hölsomäki 50

Heikki Pirttinen 50 v. 27.3.2017

Kortesjärven Yrittäjät Heikki Pirttinen 50

Yritysten vuosipäivät:

20 vuotta  Gresantti Ay

20 vuotta  Marko Kleimola Oy

30 vuotta  Nord Mills Oy

70 vuotta  Kortesjärven apteekki

 

Yrittäjien vuosipäivät:

60 vuotta  Simo Hautasaari

50 vuotta  Anssi Lahtinen

50 vuotta  Pekka Kukkola

Tapio Salo 50 v.  12.12.2015

Yrittäjien 2. varapuheenjohtaja Marko Olli ja sihteeri Sari Antintupa kävivät
onnittelemassa päivänsankaria Yrittäjäviirin ja kukkakimpun kanssa.
Veli-Matti Syväjärvi 50 v.  1.12.2015

Yrittäjien puheenjohtaja Jaana Visti ja sihteeri Sari Antintupa kävivät
onnittelemassa Veli-Mattia Yrittäjäviirin ja kukkakimpun kanssa.

Matti Tuhkasaari 70 v. Jorma Näykki 60 v. Arto Erkinheimo 50 v.

Vuosikokouksessa 5.11.15 syntymäpäiväsankarit palkittiin kukkasin.
Timo Tuhkasaari 50 v. 11.11.2015

Timolle ojennettiin viiri ja kukkakimppu Kortesjärven Yrittäjien puolesta.

 

Tapani Hakala 50 v.  28.9.2015

Yrittäjien puheenjohtaja Jaana Visti ja sihteeri Sari Antintupa kävivät
onnittelemassa Tapania Yrittäjäviirin ja kukkakimpun kanssa.

POP Kortesjärvi 100 v.  7.8.2015

Kortesjärven POP juhli 100-vuotista taivaltaan lohikeiton ja kakkukahvien kera.
Onnitteluja vastaanottamassa aluejohtaja Antti Haapoja.
E-P:n Minkinrehu Oy 50 v.  6.8.2015

Kortesjärven yrittäjien onnittelut vastaanotti Lasse Paavola.
Markku ja Arja Pitkäranta 50 v.  4.7.2015

Markku ja Arja juhlivat yhteisesti pyöreitä vuosiaan.
Onnittelemassa yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Visti
Seppo Kivikangas 50 v.  3.3.2015

Yrittäjät ojensivat Sepolle Kortesjärven Yrittäjät -viirin sekä
kukkakimpun lämpimien halausten kera.

 

Sari Antintupa 50 v.  9.2.2014

Puheenjohtaja Jari Syväjärvi ja sihteeri Annica Hölsömäki kävivät luovuttamassa sankarille
yhdistyksen standardin. Kuva Annica Hölsömäki.

Kortesjärven Yrittäjien hallituksen jäsenet kävivät juhlimassa synttäreitä. Halaamassa
kukkien kera yhdistyksn sihteeri Annica Hölsömäki, päivänsankari Jaana Visti. Taustalla
Timo Tuhkasaari ja pj. Jari Syväjärvi. Kuva Kaisa Valonen.

Jorma Mäki 50 v.  26.12.2014

Keijo Hautamäki 60 v. 6.2.2013

Aki Valosta onnittelemassa yhdistyksen pj. Jari Syväjärvi, kukkapoikana Keijo Taivainen, takana Vuokko Syväjärvi